Dr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (7. dopunjeno i prošireno štampano izdanje, Novi Sad, 2016)

xxxDr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (7. dopunjeno i prošireno štampano izdanje, Novi Sad, 2016)

Najnovije dopunjeno štampano i prošireno izdanje knjige autora dr Milivoja Došenovića, književnika: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), obima 448 stranica, pun kolor, oprema u luksuznom tvrdom povezu i na najkvalitetnijem papiru (kunstdruk 150-gramski).

 

 

Izvod iz dosadašnjih štampanih i elektronskih izdanja knjiga o naučniku Mihajlu Pupinu (2005-2016)

 

 

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" iz Republike Srbije - "SELAKOVA NAGRADA" dr Milivoju Došenoviću, književniku, za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godini, sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, i s potpisom predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, patentnog inženjera Milana Božića.

 

Zdesna: akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, patentni inženjer Sava Vuković iz Ljubljane, i dr Milivoje Došenović, književnik (snimak: Aleksandar Agić "TV Kanal 9" iz Novog Sada, u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

 

Dr Milivoje Došenović, književnik i redovni član Društva književnika Vojvodine, nakon dobijanja "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Pupinu, obraća se brojnoj publici, uglednim zvanicama i elektronskim medijima u svečanoj sali doma "Mihajla Pupina" (snimak: "TV Kanal 9" iz Novog Sada, u Idvoru 9. oktobra 2014).

   

 

Selakova nagrada - za najbolju knjigu o Pupinu, autoru dr Milivoju Došenoviću

 

 

PUBLICIRANJE KNJIŽEVNOG I NAUČNOG DELA

 "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO"

(ROMANSIJERSKA MONOGRAFIJA)

7. dopunjeno i prošireno papirno izdanje, 2016.

 

Publiciranje najnovijeg književnog i naučnog dela "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (7. dopunjeno štampano izdanje), autora dr Milivoja Došenovića, književnika. U sredini: autor dela dr Milivoje Došenović, sa svojim poslovnim saradnicima (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" Novi Sad, u prijatnom i egzotičnom ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent najnovijeg književnog i naučnog dela: "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija), autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimci: Aco Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, u restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

 

 

 

 

KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I RIJALITIJSKOG KIČA!