Sve vesti >>

Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo (11. dopunjeno izdanje, 2024)

  Autor knjige dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik romansijer  


Opširnije >

Veliki ilustrovani leksikon svih sportova (19. dopunjeno izdanje iz 2023)

 Autor dela: dr Milivoje Došenović, književnik         


Opširnije >
 • KAKO PRODATI KNJIGU - savremeni realistički roman (3. dopunjeno izdanje, 2022)
 • Dr Milivoje Došenović: AUTOSTOPERKA (savremeni realistički roman), izdavačka kuća: Domla-Publishing, Novi Sad, 2018.
 • Dr Milivoje Došenović: PESMA SE STVARA iz glave, iz srca, i prenesa pesničke duše (Esej, Novi Sad, Domla-Publishing, 2016)
 • Dr Milivoje Došenović: KAD DUŠA U CRCU KLEČI (sonetni venac) drugo elektronsko izdanje, Domla-Publishing, Novi Sad, 2018.
 • Dr Milivoje Došenović: Književna i naučna dela, (objavljena, štampana i publicirana 1997-2024) Izdavačka kuća Domla-Publishing, Novi Sad
 • Dr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (11. dopunjeno izdanje) Domla-Publishing, Novi Sad, 2024.
 • Dr Milivoje Došenović: Veliki ilustrovani leksikon svih sportova (19. dopunjeno izdanje iz 2023)
 • Dr Milivoje Došenović: NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje) Izdavač: Domla-Publishing, Novi Sad, 2023.
 • Selakova nagrada za najbolju knjigu o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, za 2014. godinu
 • Prof. Branko Savić Karson: JIU-JITSU sigurna odbrana, Domla-Publishing, Novi Sad, 1999.
 • Dr Milivoju Došenoviću, književniku, Selakova nagrada - za najbolju knjigu o Pupinu, 2014.
 • Dr Milivoje Došenović: Istraživanje deficitarnosti određenih izdavačkih naslova u školama Republike Srbije (E-book, 2007)
 • Dr Milivoje Došenović: MEDIJI I OBRAZOVANJE ZA FIZIČKU KULTURU - problemi i perspektive publikacija iz sporta (E-book, 2005)
 • Dr Milivoje Došenović: ELIMINACIJA PRAZNOG HODA U IZDAVAČKO-KNJIŽARSKOJ DELATNOSTI
 • Dr Milivoje Došenović: Doktorska disertacija Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (2. E-book, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: IZGLAČANE MISLI zbirka soneta (2. elektronsko izdanje, Novi Sad, 2014)
 • Dr Milivoje Došenović: ZAGARAVLJENO SUNCE (sonetni venac) E-book, Novi Sad, 2013.
 • Dr Milivoje Došenović: OTREŽNJENJE - sonetni venac (elektronsko izdanje, Novi Sad, 2014)
 • Dr Milivoje Došenović: KROZ KONTRASTE ŽIVOTA - SONETNI VENAC (E-book, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (treće elektronsko izdanje, Novi Sad, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: VOJNIKOV SPOMENAR (sonetni venac), elektronsko izdanje iz 2013.
 • Dr Milivoje Došenović: NAPISANA DELA u izdanju Domla-Publishing, Novi Sad (1997-2024)
 • Dipl. ing. Gojko Došenović: UTICAJ ŠTETNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA NA ZDRAVLJE LJUDI (Elektronsko izdanje, Novi Sad, 2012)
 • Dr Milivoje Došenović: SPASENJE - ZBIRKA SONETA (2. elektronsko izdanje, Novi Sad, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: SPASENJE- zbirka soneta (Domla-Publishing, Novi Sad, 2002)
 • Prof. Dušan J. Dačić: Veliki ilustrovani rečnik borilačkih veština (1. izdanje, Novi Sad, 2001)
 • Dr Milivoje Došenović: ZBIRKA PESAMA SA REFRENOM - za kompozicije narodne i zabavne muzike (E-book, 6. elektronsko izdanje 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: HAIKU POEZIJA - Beskraj na dohvatu oka (8. izdanje, Novi Sad, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: HENRI FORD - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO (6. dopunjeno izdanje) Domla-Publishing, Novi Sad, 2021.
 • Prof. Dušan J. Dačić: Veliki ilustrovani rečnik borilačkih veština (3. izdanje, Novi Sad, 2001)
 • Dr Milivoje Došenović: PEGAZOV LET - zbirka sonetnih venaca (E-book, Novi Sad, 2013)
 • Julka Protić: POGREŠNA ULICA (novela), izdavač Domla-Publishing, Novi Sad, 2000.
 • Julka Protić: PROBAJ, DASO, IRIŠKOGA VINA (zbirka pesama, 4. knjiga), izdavačka kuća Domla-Publishing, Novi Sad, 1999.
 • Julka Protić: OJ, DUNAVE - zbirka pesama, Domla-Publishing, Novi Sad, 1998.
 • Julka Protić: BAR JEDNU PESMU NAPIŠI - zbirka pesama, Domla-Publishing, Novi Sad,1998.
 • Julka Protić: ŽENA - zbirka pesama-knjiga 1, Domla-Publishing, Novi Sad, 1998.
 • Dejan Lučić: TAJNE ALBANSKE MAFIJE i jugo podzemlja (knjiga bestseler), Domla-Publishing, 1. izdanje, Novi Sad, 1991.
 • Dejan Lučić: Tajne lopovskog zanata (bestseler) Domla-Publishing (6. izdanje, Novi Sad, 1998)
 • Dejan Lučić: Tajne lopovskog zanata (bestseler) Domla-Publishing, Novi Sad, 1992-1993.
 • TVM (TOTAL VALUE MANAGEMENT) INTEGRALNO UPRAVLJANJE VREDNOSTIMA (Novi Sad, 2003) Izdavač i producent: Domla-Publishing, Novi Sad
 • Dr Milivoje Došenović: Subjekcije i objekcije (zbirka pesama i soneta, Novi Sad, 2001)
 • Dr Milivoje Došenović: AKUSTIKA STIHA (antologija odabranih formi, E-book, 2012)
 • Dr Milivoje Došenović: Pesnici imaju kratere u duši (zbirka pesama, Novi Sad, 1998)
 • Dr Milivoje Došenović: Kakvo je to more bez oluja (zbirka pesama, Novi Sad, 1998)
 • Dr Milivoje Došenović: GOSPOĐO, NE LJUTITE SE NA PESNIKA (zbirka pesama), KARATE KROZ IZDAVAŠTVO I KNJIŽARSTVO (esej), 1997.
 • Dr Milivoje Došenović: KARATE U PRAKTIČNOJ PRIMENI - sa korelatima judo i jiu-jitsu (1999)
 • Dr Milivoje Došenović: Pesnička galerija likova (zbirka pesama, Novi Sad 1999)
 • Dr Milivoje Došenović: JESENJI ČOVEK (zbirka pesama i soneta, Novi Sad, 2000)
 • Dr Milivoje Došenović: BESKRAJ NA DOHVATU OKA (haiku poezija, 1. izdanje, Novi Sad 2001)
 • Prof. Dušan J. Dačić (karate): Put do crnog pojasa 1 (Domla-Publishing, Novi Sad, 1997)
 • Prof. dr Željko Vučković: MARIJA KIRI - njen život i njeno delo (3. izdanje iz 2004. godine), izdavačka kuća Domla-Publishing, Novi Sad
 • Prof. Dušan Dačić (karate): Put do crnog pojasa 2. deo (Domla-Publishing, Novi Sad, 1998)
 • Prof. dr Mihailo Bajić: ALBERT AJNŠTAJN - njegov život i njegovo vreme (Novi Sad, 1998)
 • Dr Milivoje Došenović: IZGLAČANE MISLI - zbirka soneta (Domla-Publishing, Novi Sad, 2007)
 • Dr Milivoje Došenović: Nova Gajdobra - u ravnici Bačke (15. dopunjeno elektronsko izdanje, 2021)
 • Dr Milivoje Došenović: Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (1. izdanje, 2007, 2. izdanje, Novi Sad, 2013)
 • Dr Milivoje Došenović: ZBIRKA PESAMA SA REFRENOM - za kompozicije narodne i zabavne muzike (Domla-Publishing, Novi Sad, 2009)
 • Dr Milivoje Došenović: Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (Domla-Publishing, Novi Sad, 2006)
 • Dr Milivoje Došenović: PEGAZOV LET - zbirka sonetnih venaca (štampano izdanje, 2008, 2013)