Zbirka pesama sa refrenom (šesto izdanje) Domla-Publishing, Novi Sad, Republika Srbija

14.06.2024.

 Autor dela: dr Milivoje Došenović, književnik i pesnik

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer

(Snimci u Novom Sadu 1988, 2000. godine)

 

Dr Milivoje Došenović  - sa poluakustičnom električnom gitarom u svojoj kući u Novom Sadu

(Snimak u jesen 1987)

  

Napisana dela dr Milivoja Došenovića, književnika, koja su objavljena, štampana i publicirana (1997-2024). Izdavač i producent knjiga: prva privatna izdavačka kuća u Vojvodini "Domla-Publishing" iz Novog Sada.

  

  

Tekstovi zbirke pesama sa refrenom

 

  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice  

     

 

Levo: umetnički portret autora knjige, i desno: njegovo delo "Zbirka pesama sa refrenom"

  

 

POSETITE I ČAROBNI SVET HAIKU POEZIJE

 

Knjige zbirke haiku poezije (stil Dalekog istoka, čudesne i najkraće pesme na svetu), sleva: 1. izdanje iz 2001. godine i 8. elektronsko izdanje iz 2013. godine, autora dr Milivoja Došenovića, književnika, pesnika i haiđina.

 

Sleva: akademik prof. dr Mihailo Bajić, recenzent knjige "Beskraj na dohvatu oka" (zbirka haiku poezije), autora dr Milivoja Došenovića, haiđina, i na desnoj slici: književnik dr Milivoje Došenović sa recenzentom svoje knjige akademikom prof. dr Mihailom Bajićem (snimci: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9" i Milivoj Karlić, u Novom Sadu). 

 

  

 Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 

 

KNJIGE ZBIRKE SONETA I SONETNIH VENACA

Sleva: recenzent knjige "IZGLAČANE MISLI" (zbirke soneta), prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog, emeritus profesor, Katedra društveno-humanističkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Desno: autor  zbirke dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik (haiđin) i romansijer, redovni član Društva književnika Vojvodine.

   

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice  

 

 

Književno delo: "SPASENJE" (zbirka soneta), autora dr Milivoja Došenovića, koje je objavljeno, štampano i publicirano u papirnoj (ofsetnoj) formi, kao i u elektronskom izdanju (2002-2013. godine). 

  

 

 

MANASTIR SREMSKA RAVANICA U VRDNIKU

(Snimak: dr Milivoje Došenović, april 2007. godine)

 

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice