VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA (17. dopunjeno i prošireno izdanje, iz 2019)

xxxVELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA (17. dopunjeno i prošireno izdanje, iz 2019)

 

Veliki ilustrovani leksikon svih sportova (17. dopunjeno izdanje iz 2019. godine), obrađuje tekstualno i vizuelno 216 sportova i sportskih oblasti. Ovaj Leksikon nudi bogato štivo profesorima fizičkog vaspitanja, trenerima nacionalnih reprezentacija, kao i takmičarima na internacionalnoj i olimpijskoj sceni...

 

The Great Illustrated Lexicon of All Sports (17 th Amended Edition from 2019), covers 216 sports and sports areas tectually and visually. This Lexicon offers a rich readings professors of physical education, for coaches of national teams as well as competitors on the international and Olympic scene...

 

 

Veliki ilustrovani leksikon svih sportova obrađuje i druge nauke, koje su u korelaciji sa sportom: geografija, istorija, fiziologija sa biohemijom, sportska medicina, funkcionalna anatomija, biomehanika, kao i savremene informatičke tehnologije, koje su neizostavne na velikim svetskim takmičenjima ("var sistem" u fudbalu, "sokolovo oko" u tenisu, "video sistem" u odbojci) itd.

 

Great Illustrated Lexicon of All Sports deals with other sciences that correlate with sports: geography, history, physiology with biochemistry, sport medicine, funcional anatomy, biomehanics,  as well as modern information technologies, which are indispensable in major world sompetitions (var football system, hawk eye in tennis and video volleyball) etc.

 

Svi nazivi sportova ili sportskih grana označeni su u svom izvornom obliku (etimološki), knjiga je obrađena latiničnim pismom, a struktura "Velikog ilustrovanog leksikona svih sportova" napisana je sa pravilnim gramatičkim izrazima i rečnikom srpskog književnog jezika - sa područja Republike Srbije (fonetički).

 

All names of sports or sports branches are marked in their original form (etymologically), the book is covered in Latin script, and the structure of the "Great illustrated Lexicon of All Sports" is written with the correct grammatical expressions of the dictionary of Serbian literary language - from the territory of the Republic of Serbia (phonetic).

 

 

SPORTOVI I SPORTSKE OBLASTI KOJE OBRAĐUJE OVA KNJIGA:

 

Agonistika, Aikido, Aiki-jujutsu, Akrobatika, Alpinizam, Amaterizam, Američki fudbal, Armwrestling, Atletika, Atletska gimnastika, Automobilizam, Bacanje potkovice, Badminton, Balonstvo, Bandi, Bando, Baru, Bejzbol, Beogradski maraton, Bersilat, Bhakti, Biatlon, Biciklizam, Bilijar, Bobsledžing, Boćanje, Bodifitnes, Bo-jutsu, Boks, Borbe petlova, Borbe s bikovima, Bridž, Brodomodelarstvo, Bu-jutsu, Bumerang, Buzgaši, Čidaoba, Dakyu, Dama, Dek-tenis, Densho, Derbi, Diri, Dizanje tegova, Džet ski, Džoging, Evropske igre, Fartlek, Faustball, Fizička kultura, Fizičko vaspitanje, Formula 1, Foto-lov, Fudbal, Ful-kontakt, Futsal, Gađanje na ledu (Curling), Gimnastika, Glima-rvanje, Golf, Golubarska sportska takmičenja, Gusanijada, Handbal, Hapkido, Hazena, Hit-trka, Ho-jitsu, Hokej na koturaljkama, Hokej na ledu, Hokej na travi, Hokej u dvorani, Hornusen, Hsing, Hurling, Iai, Istamske igre, Jedrenje, Jit-kun-do, Jitsu, Joga, Judo, Ju-jutsu, Jutte-jutsu, Kabriol, Kajak i kanu, Kapoera, Karate, Kempo, Kendo, Kerling, Kik-boks, Klizanje, Ko-budo, Konjički sport, Korbbal, Kosidba na Rajcu, Košarka, Krav Maga, Kreativno razbijanje, Kriket, Kuglanje, Kulturizam (bodibilding), Kumi-uchi, Kung-fu, Kwitang, Kyudo,  Lov, Luping papirnih aviončića, Ljubičevske konjičke igre, Mačevanje, Main Gasing, Mala olimpijada, Megdani, Mister Olimpija, Mister Univerzum, Moderni petoboj, Motociklizam, Motonautika, Motorno letenje, Nihon kempo, Ni-hon-me, Nin-jutsu, Nordijska trka pasa sa saonicama, Novosadski maraton, Nunchaku, Odbojka, Odbojka na pesku, Oinea, Olimpijske igre, Padobranstvo, Pa-kua,  Paraglajding, Paraolimpijske igre, Pauerlifting, Pejntbol, Pelota, Pentjak-silat, Perisal, Pikado, Ples, Plivanje, Podvodni sportovi, Policijski petoboj, Pushball, Ragbi, Ravnogorska olimpijada, Rekreacija, Ribolov, Rukomet, Rvanje, Samba, Sambo, Sankanje, Savate, Shuriken-jutsu, Sikaran, Silat-gayong, Sinhronizovano plivanje, Sistema, Skejtbord (na rolerima), Skijanje (smučanje), Skijanje na vodi, Skokovi u vodu, Sleddog, Sokolarstvo, Sokolstvo, Speleologija, Spining-treninzi, Stoni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Strongmen, Sumo, Surfing, Svebor, Svetske igre fizički oštećenih osoba, Svetske igre gluvih sportista, Svetsko prvenstvo niskih osoba, Svibor, Šah, Šampionat rabadžija, Tae-kvon-do, Tae-kyon, Tai-chi-chuan, Tai-jutsu, Taiho jutsu, Tajlandski boks, Tenis, Tenis oko štapa, Tensin-shinio-ryu, Trampolin (kanvas), Tucanijada, Ulična trka, Ultimat fajt, Univerzijada, Vaterpolo, Vazduhoplovstvo, Veslanje, Vučenje konopca, Wau, Wien-vo-dao, Wing-suit, Wu-shu, Yari-jutsu, Zimske olimpijske igre, Ženska olimpijada, Ženski četvoroboj, Žongliranje...   

  

● 2000 SPORTSKIH TERMINA I ODREDNICA (PO ABECEDARIJUMU).
● 1500 ARHIVSKIH I SAVREMENIH KOLOR FOTOGRAFIJA.
●   216 SPORTOVA (SA SPORTSKIM DISCIPLINAMA, POJEDINAČNO I EKIPNO).
● ŽIVOTOPIS USPEŠNIH SPORTISTA - SVETSKIH I OLIMPIJSKIH ŠAMPIONA.

● INTERNACIONALNI ŠAMPIONI IZ EKS JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE SRBIJE.
● NAJNOVIJA PRAVILA TAKMIČENJA U ODREĐENIM SPORTOVIMA.
● HRONOLOGIJA SVIH MODERNIH OLIMPIJSKIH IGARA

● EVROPSKE IGRE - BAKU, AZERBEJDŽAN, 2015.

 HRONOLOGIJA XXXI LETNJIH OLIMPIJSKIH IGARA (RIO DE ŽANEIRO, 2016).

 HRONOLOGIJA XV PARAOLIMPIJSKIH IGARA (RIO DE ŽANEIRO, 2016).

SPORTISTI SRBIJE NA EVROPSKOJ, SVETSKOJ I OLIMPIJSKOJ SCENI.

 SPORTISTI REPUBLIKE SRBIJE - OSVAJAČI "GINISOVIH REKORDA".

 

  

SVEOBUHVATNO LEKSIKONSKO-ENCIKLOPEDIJSKO DELO

SVI SPORTOVI NA ZEMLJINOJ KUGLI 

 

MALOPRODAJNA CENA KNJIGE JE 6.500,00 DINARA UPLATE PREKO POSLOVNOG RAČUNA IZDAVAČA 

KNJIGE ŠALJEMO PUTEM POŠTE - U ZAŠTITNIM KUTIJAMA

Narudžbine putem telefona:  021/6334-957, 064/128-9745 

Ili putem I-mejla autora knjige: drmilivojedosenovic@gmail.com

 

   

IZVOD IZ IMPRESUMA 17. DOPUNJENOG ŠTAMPANOG IZDANJA:

 

Dr Milivoje Došenović

VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA
(17. dopunjeno i prošireno 
izdanje, 2019)  drmilivojedosenovic@gmail.com

Izdavač:

Izdavačko-knjižarska agencija "Domla-Publishing", 21000 Novi Sad,
Bulevar kralja Petra prvog 30, telefoni: 021/6334-957, 064/128-9745

  

Za izdavača:

Dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik

  

Recenzent:

Prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog, Univerzitet u Novom Sadu,  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Katedra za društveno-humanističke nauke  

   

Dizajn: dr Milivoje Došenović

  

Lektura i korektura:

Ana Kanban, profesor književnosti, prevodilac za engleski, nemački, mađarski, ruski i francuski jezik

   

Štampa:

"SP print", 21000 Novi Sad, Vladike Ćirića 21 

Direktor štamparije: Saša Pušić, telefon: 021/494-444

Tehnička priprema: Veselin Stefanović, inženjer informatike

  

Novi Sad, sedamnaesto dopunjeno i prošireno izdanje, 2019.

  

CIP - Каталогизација у публикацији

Библиотека Матице српске

796(031) COBISS.SR-ID 224294663

ISBN 978-86-81951-34-7

 

Dr Milivoje Došenović, autor Velikog sportskog leksikona (Crnogorsko primorje, Sveti Stefan, 1990)

 

Slika levo: "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova" (17. dopunjeno izdanje iz 2019), i na slici desno: autor knjige dr Milivoje Došenović, književnik, doktor sportskih nauka i redovni član Društva književnika Vojvodine. 

  

Sleva: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing", sa glavnim kontrolorom Svetske sudijske karate federacije (WKF) prof. Džordžom Hernezom iz Pariza (snimak: M. Karlić, Novi Sad, 1997. godine). Na fotografiji desno: autor najnovije knjige "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova" (17. dopunjeno izdanje), dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea i majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a, majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a, u karate kimonu, Novi Sad, 2012.

       

Recenzent knjige "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova", prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog sa Katedre društveno-humanističkih nauka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu (snimak: Aleksandar Agić "TV Kanal 9", u Novom Sadu, 2005).

 

      

    IZVOD IZ RECENZIJE      Najnovija knjiga dr Milivoja Došenovića, pod radnim naslovom „Veliki ilustrovani leksikon svih sportova“ predstavlja jedan obimni integral i mozaik informacija, stručnih i naučnih saznanja, koje obogaćuju sveukupno dosadašnje saznanje iz oblasti sportskih nauka, životnog i evolucionog konteksta čoveka, pokreta, organizma, kao i čudesnih lavirinata ljudskog motiva postignuća, koje su iskazali ljudi kroz sportska nadmetanja, a time pokazali da je volja neiscrpan oslonac svih pregnuća.

 

Sveukupne kvalitete zajednice, obogaćivali su napredni pojedinci, što je naročito bilo izraženo kroz međusobne internacionalne sportske komunikacije. Postižući zadivljujuće rezultate u pojedinim sportovima, vrhunski sportisti bejahu pravi ambasadori i ogledalo naroda iz kojih su potekli. Ovaj najnoviji obimni leksikon svih sportova koji postoje na našoj planeti, prezentuje osnovna (sa)znanja o najrazličitijim pojavnim oblicima fizičke kulture - fizičkog vaspitanja i sporta koji postoje od drevnih vremena, do postmoderne.

 

Ovaj savremeni "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova", autora dr Milivoja Došenovića, svojom bogatom tematikom, afirmiše i uzdiže na viši nivo sve vrednosti fizičke kulture, sportskih nauka, kao i mnogobrojne sportske grane, od kojih su neke bile po svojoj specifičnosti velikim delom mistične, pa šak i malo poznate širem krugu čitalaca, kao što su to sportovi koji postoje u posebnim delovima sveta, kao i mnogi borilački sportovi, do današnjeg dana nepoznati za ogroman deo urbanog čovečanstva.

 

U ovoj izvanrednoj knjizi obrađene su sve najvažnije sportske oblasti koje su deo svetske baštine, kao i sve sportske grane, koje su odomaćene u Srbiji, od onih koje su veoma popularne, do onih manje poznatih, koje svojim nastankom, postojanjem i aktuelnošću - sve više plene pažnju, čak i onih koji se za te grane sporta nisu previše interesovali.

 

Ova dragocena knjiga ima za cilj da popuni ogromnu prazninu u enciklopedijsko-leksikografskom fondu izdanja, što se oseća kao veliki nedostatak na našem tržištu. Stoga, ovaj Leksikon je pravi dragulj prepun pojmova i činjenica, koji generalno - teorijski obrazlažu uslove, postupke i metode što se primenjuju za fizičko i moralno usavršavanje sportista, kao i ceo tok organizacije njihovih priprema, odnosno treninge pred najvažnija takmičenja. S aspekta enciklopedijskog pristupa, razumljivo je da u dosadašnjim nekim opštim enciklopedijama objavljenim poslednjih decenija - ne može se naći nešto konkretnije iz tematike pojedinih sportskih grana. Ovaj novi Leksikon autora i doktora sportskih nauka Milivoja Došenovića, prevazilazi takve propuste i nudi zamašan broj sportskih informacija, sve od antičkog do savremenog doba. S obzirom na osnovnu namenu ove knjige da pruži izvor savremenih stručnih i naučnih informacija, ona će dobro doći svim aktuelnim sportskim pregaocima koji imaju težak zadatak da formiraju ličnost budućih nacionalnih i internacionalnih sportskih šampiona.

 

"Veliki ilustrovani leksikon svih sportova", nudi blizu 2000 pojmova, sa oko 1500 arhivskih i savremenih fotografija iz raznih sportskih oblasti sa vizuelno-tehničkim i šematskim prikazima vežbi, opreme i takmičenja, kao i biografije svih najzaslužnijih sportskih šampiona svetskog i olimpijskog ranga iz svih država sveta, sa područja bivše Jugoslavije i današnje Republike Srbije.

 

Posebna vrednost ove knjige sastoji se i u tome, što je autor ostavio po strani subjektivnost, pristrasnost, nacionalno ili bilo kakvo ideološko opredeljenje. To je dobro naprosto, zato što su sportski šampioni dragulji koji pripadaju svetskoj baštini, pa su jedan ispred drugog samo po sportskoj uspešnosti. Specifični sportski pojmovi prezentovani su u okviru pojedinih sportskih oblasti, a nazivi samih grana sporta su naznačeni, kako u svom izvornom obliku (etimološki) tako i „jezikom podneblja“ za područje Republike Srbije, tj. fonetski, što će obradovati i one čitaoce koji traže akademsko-formalnu preciznost.

 

Dok sam čitao ovu interesantnu knjigu, ona je svojim vizuelno-leksičkim načinom prezentacije sadržaja budila nostalgiju za mladićko-sportskom radoznalošću, a svojim sintetičko naučnim dignitetom, plenila naučnu ozbilj-nost. U tom smislu smatram da će Leksikon dr Milivoja Došenovića, biti zanimljiva lektira sportistima i sportskim trenerima na svim nivoima takmičenja, kao i široj sportskoj, a posebno naučnoj sportskoj javnosti.

 

      Novi Sad, 2019.                                                                                         REZENZENT

                                                  Prof. dr Radovan Čokorilo

pedagog i psiholog

Katedra za društveno-humanističke nauke

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Novom Sadu

 

 

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U NOVOM SADU

Fakultet fizičke kulture, korene vuče od Više pedagoške škole u Novom Sadu, u kojoj je od 1952. godine pokrenuta jednopredmetna grupa za fizičko vaspitanje. FFK u Novom Sadu osnovan je 22. aprila 1974. godine, otvoren 4. decembra 1974. godine, u kome je nastava zvanično počela 9. decembra 1974. Prvi dekan FFK bio je doc. dr Stevan Labat (u dva mandata). Ustanova je dobila savremeni naziv Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 11. 9. 2006. godine. Sa promenom imena svih fakulteta iz oblasti fizičke kulture (u Beogradu, Novom Sadu i Nišu), promenjen je i naziv sticanja naučnog stepena, pa je umesto doktor nauka iz oblasti fizičke kulture - novi naziv doktor nauka sporta i fizičkog vaspitanja, dok je na mnogim sportskim fakultetima u Evropi i svetu, naučno zvanje na diplomama doktor sportskih nauka, odnosno doktor nauka iz oblasti sporta. U traganju za novim vrednostima - doktor sportskih nauka je savremenije naučno zvanje od stare titule doktor fizičke kulture, jer za titulu doktora sportskih nauka omogućena je istraživačka sinteza od nauka sporta, fizičkog vaspitanja, multimedija, izdavačko-knjižarske delatnosti, menadžmenta u sportu, marketinga u sportu, kineziologije i specifikuma raznih sportskih grana. Sve ove promene su bile neminovne, jer su ekonomski aspekti sporta i rekreacije uslovljeni savremenim tehnoloških razvojem u XXI veku. Na slici je novosadski Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.  Nalazi se u Lovćenskoj 16, nedaleko od sportskog, poslovnog i trgovinskog centra SPENS (snimak: dr Milivoje Došenović, u Novom Sadu, 1997).

  

 

 

Fakultet za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, Radnička 32/a

Ovaj ugledni fakultet, veoma cenjen u Republici Srbiji, regionu, Evropi i svetu - među prvima je sa područja Srbije dao akcenat na sport i turizam, odredivši misiju i viziju u vezi sa višedimenzionalnim i složenim fenomenom sporta, omogućivši školovanje i istraživanje do najvišeg naučnog (VIII-3) stepena doktor sportskih nauka, odnosno doktor nauka iz oblasti sporta i kineziologije. Fakultet je od svog osnivanja pratio savremeni tehnološki razvoj, jer u današnjoj definiciji sporta, koji sadrži višedimenzionalni i složeni karakter, pored takmičenja, obuhvata i socijalne, psihološke, ekonomske, političke, naučne, medicinske, filozofske, kulturne, pravne, religijske i druge vrednosti. Ovaj fakultet je svojim savremenim pristupom, stao rame uz rame sa sličnim fakultetima u Moskvi, Kijevu, Nici, SAD, kao i fakultetima u našem okruženju: Sofiji, Temišvaru, Budimpešti, Atini, Podgorici, Ljubljani, Zagrebu... (Slika: iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, 2013)

  

   

  EDUKATIVNA KNJIGA ZA SVE GENERACIJE 

 OBOGATITE VLASTITE BIBLIOTEKE   

PREDNJE KORICE VELIKOG ILUSTROVANOG LEKSIKONA SVIH SPORTOVA

 

ZADNJE KORICE VELIKOG ILUSTROVANOG LEKSIKONA SVIH SPORTOVA

  

Svojom sadržajnom i estetičkom koncepcijom, ovaj "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova", zauzima visoko mesto i respektuje se kao jedan od najboljih izdavačkih projekata iz oblasti leksikonsko-enciklopedijskih izdanja (o svim sportovima), u poslednjih nekoliko decenija, koja su retko objavljena u SFRJ  i u Republici Srbiji... 

 

Knjiga je u tvrdom luksuznom povezu, na uvoznom 150-gramskom kunstdruku  i  u savremenoj kolor tehnici. Dimenzija knjige je 305 x 220 mm, obima 424 stranice.

 

Maloprodajna cena knjige: 6.500,00 dinara 

Narudžbine: putem telefona izdavača: 021/6334-957, 064/128-9745,

Putem e-maila:  drmilivojedosenovic@gmail.com

 

Uplate za naručene knjige  vrše se isključivo preko poslovnog računa izdavača: 
DOMLA-PUBLISHING, 21000 Novi Sad (za uplatu knjiga, šifra 221)

 

Sve naručene knjige šaljemo putem pošte (u zaštitnim kutijama)

 

Tekući dinarski račun izdavačke kuće: 340-11411547-81

Erste banka, Novi Sad

 

Matični broj izdavačke kuće: 53530737

PIB: 101694293

 

            

 

SA SVETSKIM EKSPERTOM FIZIOLOGIJE I BIOHEMIJE SPORTA

AKADEMIKOM PROFESOROM DOKTOROM MIHAILOM BAJIĆEM

Na fotografiji, sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing", sa akademikom prof. dr Mihailom Bajićem, jednim od najpoznatijih jugoslovenskih, srpskih i svetskih fiziologa i biohemičara (snimak: M. Karlić, Novi Sad, 1998). Na desnoj slici: akademik prof. dr Mihailo Bajić u Gradskoj biblioteci Novog Sada (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

 

Snimci: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Novi Sad, 19. septembra 2007.

(Iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića)

 

 

Sleva: prof. dr Dušan Perić, poznati naučnik iz oblasti metodologije istraživanja i redovni profesor sa Fakulteta za sport i turizam TIMS u Novom Sadu (u stručnom mentorskom ekspozeu u svečanoj sali Matice srpske, 2008), i na desnoj fotografiji: dr Milivoje Došenović, književnik i doktor sportskih nauka, snimljen sa svojim mentorom prof. dr Dušanom Perićem, nakon inauguracije diploma doktora nauka u okviru Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada (snimak: Aleksandar Agić Aco, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Naučno-kulturne ustanove Matica srpska, Novi Sad, 27. januara 2008. godine).

 

 

 

  

Nekadašnji Sokolski dom (DTV "Partizan") u Novom Sadu

(Snimak: autor knjige dr Milivoje Došenović, 27. juna 2019)

 

Veliki ilustrovani leksikon svih sportova

(17. dopunjeno i prošireno izdanje iz 2019. godine)

 

Zbog zahteva brojnih čitalaca i potrebe različitih ciljnih grupa, koje u svojim sredinama preferiraju oblasti sporta i sportskih nauka - novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing" se intenzivno angažovala da objavi i najnovije 17. dopunjeno i prošireno izdanje ovog sveobuhvatnog književnog i naučnog dela za 2019. godinu. Misija autora i izdavačke kuće je prvenstveno u tome, da kroz ažuriranje svega onoga što je u prisnom dodiru sa sportovima, uključujući i najnovije uspehe sportista na svetskoj sceni, a naročito svetskih rezultata sportista reprezentacije Srbije, doprinese još boljem informisanju i obrazovanju prvenstveno mladih generacija, ali će knjiga u svom konstruktu apsolutno zadovoljiti i naučnu sportsku javnost i sve druge ljubitelje ovakvog štiva, koji traže edukativnu i akademsko-formalnu preciznost. Knjiga je urađena u najsavremenijoj i vrhunskoj kolor tehnici velikog formata 305 x 220 mm, na najkvalitetnijem importovanom (uvoznom) papiru mat-kunstdruk 150-gramski, sa ovalnom ukrasnom riknom, u luksuznom tvrdom povezu i sa obimom 424 stranice. Cena knjige je 6.500,00 dinara.

 

 

NOVI SAD - EVROPSKA PRESTONICA KULTURE

Novi Sad - The European Capital of Culture in 2021.

Frontal naučno-kulturne ustanove Matica srpska i njen deo Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu

(Snimci: dr Milivoje Došenović, iz 2008, 2013. godine)

 

Gradska kuća u centru Novog Sada, sa spomenikom dr Svetozaru Miletiću 

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2009)

 

Panorama Novog Sada, pogled sa Petrovaradinske tvrđave (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

Gradska biblioteka u Novom Sadu, osnovana 1845. godine

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

Na fotografiji je deo prostranog kompleksa Novosadskog sajma - Master centar sa obližnjim parkingom uz deo kvarta nove Detelinare (snimak: dr Milivoje Došenović, Novi Sad, 31. oktobra 2015).

 

Petrovaradinska tvrđava iznad Dunava

(Snimak: dr Milivoje Došenović, sa novosadske strane reke, 22. januara 2016)

 

 Novi Sad - centar glavnog grada AP Vojvodine (snimak: dr Milivoje Došenović, 12. avgusta 2016)

 

 Novi Sad - deo Bulevara kralja Petra prvog, i raskrsnica ka Bulevaru oslobođenja

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 7. februara 2017)

 

Centar Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 27. juna 2019)

 

Dr Milivoje Došenović - autor "Velikog sportskog leksikona" (snimak u Novom Sadu, 20. septembra 2020)

 

 

Publishing house Domla-PUBLISHING was founded on May 12, 1989 in Novi Sad, as one of the first private publishing houses in the former Yugoslavia, and was officially established as the first in the teritory of AP Vojvodina - Serbia. Their activity is purely publishing and bookstores: publishing of books, brochures, musical books and other publications...