Dela (izvodi iz foto-galerije sa promocija knjiga, javno publiciranje izdavačkih projekata)

 

 

Objavljena, štampana i publicirana dela autora dr Milivoja Došenovića, književnika (1997-2024) 

 

Dr MILIVOJE DOŠENOVIĆ, književnik, pesnik, romansijer 

NAPISANA I OBJAVLJENA DELA, I  FOTO-IZVODI SA PROMOCIJA KNJIGA (JAVNO PUBLICIRANJE)

Napisao je i objavio svoje 22 knjige, koje su štampane i publicirane (a pojedine knjige su objavljene u formi e-book uglavnom dela iz poezije i proze)

• Gospođo, ne ljutite se na pesnika (zbirka pesama, 1997. godine)
• Karate kroz izdavaštvo i knjižarstvo (esej, 1997. godine)
• Pesnici imaju kratere u duši (zbirka pesama, 1998. godine)
• Kakvo je to more bez oluja (zbirka pesama, 1998. godine)
• Pesnička galerija likova (zbirka pesama, 1999. godine)
• Jesenji čovek (zbirka pesama, 2000. godine)
• Subjekcije i objekcije (zbirka pesama i soneta, 2001. godine)
• Beskraj na dohvatu oka (knjiga zbirka haiku poezije, 2001, 2012, 2013. godine, u 8 izdanja)
• Karate u praktičnoj primeni - sa korelatima judo i jiu-jitsu (elektronsko izdanje iz 1999, 2012. godine)
• Kako prodati knjigu (savremeni realistički roman, 2001, 2002, 2022)
• Spasenje (knjiga zbirka soneta, 2002, 2012, 2013. godine)
• Izglačane misli (knjiga zbirka soneta, 2003, 2014. godine)
• Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (2006, 2013, u 3 izdanja)

• Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (elektronsko izdanje, 2007, 2013)
• Pegazov let - zbirka sonetnih venaca (knjiga objavljena 2008, 2012, 2013. godine u 3 izdanja)
• Akustika stiha - antologija odabranih formi  (2011, 2012)
• Zbirka pesama sa refrenom - tekstovi za kompozicije narodne i zabavne muzike (2009, 2013. godine)

• Nova Gajdobra – u ravnici Bačke (romansijerska monografija) od 2006-2021. godine (štampano i E-book).

• Henri Ford – njegov život i njegovo delo (monografska edicija,  u 6 izdanja)

• Veliki ilustrovani leksikon svih sportova (u 19 štampanih i dopunjenih izdanja)

• Nikola Tesla – njegov život i njegovo delo (romansijerska monografija, od 2004-2023. godine u 13 izdanja)

• Mihajlo Pupin – njegov život i njegovo delo (romansijerska monografija,  od 2005-2024. godine u 11 izdanja) 

 

 

  Zlatni jubilej - 48 godina profesionalnog rada u izdavaštvu i knjižarstvu (1976-2024)

Izvod iz foto-albuma  dr Milivoja Došenovića, na fotografiji sleva: u početku bavljenja izdavačko-knjižarskom delatnošću (15. juna 1976), na slici u sredini: (snimak krajem meseca oktobra 1987. godine),  i slika desno: književnik i pesnik, dr Milivoje Došenović, redovni član Društva književnika Vojvodine, na promociji svojih izdanja u Gradskoj biblioteci (Novi Sad, 2000. godine). U 2024. godini obeležava i svoj Zlatni jubilej - 48 godina neprekidnog i uspešnog profesionalnog rada u izdavačko-knjižarskoj delatnosti (1976-2024) u nekadašnjoj uglednoj i velikoj državi Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, i sadašnjoj Republici Srbiji.

                                                                                                                                                                                                                         

          

       PEGAZOV LET (zbirka sonetnih venaca)

           Pesničko delo dr Milivoja Došenovića, književnika

 

           IZVOD IZ RECENZIJE arhimandrita Teodora (Suvajdžića)

           Sremska eparhija, manastir Ravanica, Vrdnik 

 

   Knjiga dr Milivoja Došenovića, književnika, pod nazivom "PEGAZOV LET" - nudi produhovljene stihove prepune poučnih hrišćanskih misli, puta pravednosti, čestitosti i Bogougodnosti.

   Ova zbirka sonetnih venaca napisana je u stilu prethodne autorove zbirke "SPASENJE", koja će zračiti našoj hrišćanskoj pravoslavnoj omladini, kao putokaz kako treba hrišćanskim putem poći, misliti, i živeti u ovome savremenom svetu.

   Manastir Ravanica daje autoru, dr Milivoju Došenoviću blagoslov na ovo njegovo književno delo, sastavljeno od šest duboko iskazanih sonetnih venaca...

 

     Manastir Ravanica  Vrdnik,                                                          RECENZENT:

        Leta Gospodnjeg, 2008.                                  Arhimandrit Teodor (Suvajdžić)

 

Sleva: arhimandrit Teodor Suvajdžić (1922-2008), duhovnik manastira sremska Ravanica, recenzent knjiga  "Spasenje" (zbirke soneta)  i "Pegazov let" (zbirke sonetnih venaca), autora dr Milivoja Došenovića. Na slici desno: centralni ikonostas manastira sremska Ravanica (snimci: dr Milivoje Došenović, leta Gospodnjeg, 2007).

  

MANASTIR RAVANICA U SREMSKOM VRDNIKU

(Snimio: dr Milivoje Došenović, leta Gospodnjeg, 2007. godine)

 

Autor knjiga: dr Milivoje Došenović, redovni član Društva književnika Vojvodine, a recenzenti: arhimandrit Teodor Suvajdžić, duhovni otac sremskog manastira Ravanica, igumanija manastira Anastasija Popović, i prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog Katedre društveno-humanističkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. 

 

 

Da biste čitali knjigu - kliknite levim tasterom miša na korice

 

Da biste čitali knjigu - kliknite levim tasterom miša na odabrane korice

 

 

 

IZVODI SA PROMOCIJA (PUBLICIRANJE) ODŠTAMPANIH NASLOVA

IZDAVAČKA KUĆA "DOMLA-PUBLISHING", NOVI SAD

 

Na slici levo: književnik dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik "Domla-Publishing", otvara Pesničko veče u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu (snimak: Aleksandar Agić, TV Kanal 9, Novi Sad, 2000), i slika desno: Gradska biblioteka u Novom Sadu, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine, kao jedna od najstarijih kulturnih ustanova na Balkanu (snimak frontala Gradske biblioteke: dr Milivoje Došenović, 2013. godine).

 

Levo:  dr Milivoje Došenović, sa akademikom prof. dr Mihailom Bajićem, recenzentom svoje knjige "Beskraj na dohvatu oka" (zbirke haiku poezije), a slika desno: dr Milivoje Došenović, književnik i pesnik, otvara svoju promociju knjiga "Beskraj na dohvatu oka", u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu  (TV Kanal 9, Novi Sad, 2001).

                                                                          

 

          BESKRAJ NA DOHVATU OKA 

   HAIKU POEZIJA

   Haiku poetry collection:

   "Infinity witing eye reach"

 

          Zbirka haiku poezije, književnika dr Milivoja Došenovića (haiđina)

 

         IZVOD IZ RECENZIJE akademika prof. dr Mihaila Bajića

         Univerzitet u Novom Sadu

 

   Stihovi haiku poezije vojvođanskog pesnika dr Milivoja Došenovića, izazivaju određena razmišljanja i sećanja, prepliću se sa dubokim intimnim pitanjima, koja idu čudnim pesničkim putanjama - tražeći odgovor.

 

Njegova haiku poezija najdominantnije, na psihofiziološkom planu - izaziva jedna duboka razmišljanja o samom stihu i sklopu integralnog misao procesa, kao i o asocijacijama u odnosu na dominantni misaoni tok koju haiku stih pobuđuje kod čitalaca.

 

Prelepi mnogobrojni nizovi haikaija i svi pojedinačni stihovi haiku poezije pesnika (haiđina) dr Milivoja Došenovića, moraju se tako čitati - da kod čitaoca pokrenu aktivan misaoni tok i da u njega integriše i memoriju, saznanja i asocijacije - a posebno psihofiziološke fenomene osećanja, senzacija, opažanja i osnovnih bioloških motivacija.

 

Pisac haiku poezije dr Milivoje Došenović, tako je i napisao svoju knjigu pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", pesničku galeriju haikaija - gde je i po svome sadržaju i po svome osećanju života, pokrenuo i misli i sve asocijacije i psihi čitaoca. I samo preko takvog jednog "psihološkog mosta" pesnik je u potpunosti uspeo da perzistira izuzetan psihološki mozaik stilizovan donjim, srednjim i visokim uvidom odličnog haikaija. Kao suptilan poeta, dr Milivoje Došenović je u potpunosti uspeo da čitaocima haiku poezije, dočara "beskraj na dohvatu oka", kao i sve kontraste beskrajnog plavog kruga i malenih ovozemaljskih staza...

 

Novi Sad, 2001.                                                 RECENZENT:

Akademik prof. dr Mihailo Bajić

Univerzitet u Novom Sadu 

 

Sleva: književnik, dr Milivoje Došenović, predstavlja svoja književna dela na pesničkoj večeri - pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", koje je organizovano u okviru "Srebrnog jubileja" - njegovog 25-godišnjeg rada u izdavaštvu i knjižarstvu. Svečanost je održana u prepunoj Gradskoj biblioteci Novog Sada. Na slici  desno:  recenzent,  akademik prof. dr Mihailo Bajić,  govori iz izvoda svoje recenzije,  a u vezi sa  književnim delima pisca dr Milivoja Došenovića (snimci: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci, Novi Sad, 2001). 

 

Sa pesničke večeri "Beskraj na dohvatu oka", dr Milivoja Došenovića, književnika, sala Gradske biblioteke u Novom Sadu, bila je ispunjena do poslednjeg mesta (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

Deo gledalaca u prepunoj Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, na promociji knjiga dr Milivoja Došenovića, pod nazivom "BESKRAJ NA DOHVATU OKA" (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

Sa svečanosti "Srebrni jubilej" i izuzetno uspešne književne promocije "Beskraj na dohvatu oka", po sinopsisu dr Milivoja Došenovića, književnika, novosadska Gradska biblioteka je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", Novi Sad 2001. godine.

 

Sleva: supruga akademika Slavka Gavrilovića, Dragan Kojić dipl. pravnik i direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu, prof. Dušan J. Dačić, savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije, prof. dr Spasoje Bjelica, sociolog, dr Mira Milić, prof. engleskog jezika na FFK, prof. dr Božo Milić, sociolog. Snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci Novog Sada, 2001.

 

Književnik dr Milivoje Došenović, otvara svoj "Srebrni jubilej" i pesničko veče "Beskraj na dohvatu oka" - u prepunoj Gradskoj biblioteci Novog Sada (snimak Aleksandar Agić, sa novosadske "TV Kanal 9", 2001. godine).

 

Akademik prof. dr Mihailo Bajić (profesor emeritus), recenzent knjiga dr Milivoja Došenovića, obrazlaže svoju recenziju pred prepunim gledalištem Gradske biblioteke Novog Sada. Pored njega je voditelj programa i poznati novinar Milan Grbić (Bata-Grba). Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", 2001. godine.

 

DA BISTE OTVORILI KNJIGU - KLIKNITE LEVIM TASTEROM MIŠA

NA VELIKE KORICE

DA BISTE OTVORILI KNJIGU - KLIKNITE LEVIM TASTEROM MIŠA

NA VELIKE KORICE

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na korice Zbirke soneta

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na korice Zbirke soneta

 

 

 

  Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na donje korice

    Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

   

                                                                                                                     

        MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo,

        Romansijerska monografija, autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine

 

    IZVOD IZ PRVE RECENZIJE prof. dr Zorana Lovrekovića, doktora nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu

 

   Kada se spomene ime jednog od najznamenitijih naučnika sveta - dr Mihajla Pupina, kroz glavu nam brzinom misli proleti nekoliko asocijacija; Idvor, Banat, Pupinovi kalemovi. I tu je uglavnom kraj. Prosečan stanovnik naše zemlje ne zna više o životu i delu našeg slavnog naučnika od ovih nekoliko detalja.

 

Sve ono što je Pupin u svojoj autobiografskoj knjizi "From Immigrant to inventor" (od useljenika do pronalazača) - kod nas prevedenog i izdatog pod naslovom  "Sa pašnjaka do naučenjaka" - podrazumevao, ili izostavio, ili je nedovoljno jasno opisao, novosadski književnik, istraživač i doktor nauka Milivoje Došenović je pregalačkim radom na terenu, intervjuišući neke od živih potomaka loze Pupinovih, koji i danas žive u Banatu ili u drugim krajevima Srbije, stare istoričare, poznavaoce života i dela slavnog naučnika, crkvene knjige, istorijske arhive i svu drugu dostupnu građu i dokumentaciju dodatno pojasnio.

 

Stoga, knjiga pisca dr Milivoja Došenovića, obiluje i mnogim novim, do sada nepoznatim detaljima, činjenicama i zanimljivostima iz života ovog naučnika. Osim fokusa na njegovo detinjstvo, njegovu majku kojoj je i posvetio svoju autobiografsku knjigu, školovanje, pronalaske kojima je zauvek obogatio čovečanstvo, pisac Milivoje Došenović osvetljava i druge aspekte Pupinove ličnosti - čoveka koji je bio neumorni naučni pregalac, veliki rodoljub i borac za dobrobit Srbije i naroda koji u njoj živi, omiljeni profesor, pažljiv otac i suprug, i iznad svega jedna topla, dobra i blagonaklona ličnost široke slovenske duše, spreman uvek da pomogne onome kome je pomoć potrebna. Pupin je čovek, koji mada je dostigao veličinu planetarnog nivoa, nikada nije zaboravio da je dete mnogočlane i siromašne banatske porodice, ostvarujući tako jedinstven spoj - um naučnika svetskog ranga, i srce prostodušnog, iskrenog i pravednog srpskog graničara-seljaka iz Banata, na šta književnik dr Milivoje Došenović u svojoj najnovijoj knjizi tako slikovito i uspešno iskazuje - oživljavajući Pupinovo vreme devetnaestog i početak dvadesetog veka.

 

Ova izvanredna knjiga je nadasve bitna kao korisno štivo i za mlade istraživače, kojima može da posluži kao putokaz, vodilja, koja na veoma uverljiv način pokazuje kako je moguće uzdići se, od jednog od milijarde jednakih postati jedan i jedinstven, a pritom opet ostati i jedan od milijarde istih i jednakih, koristeći najbolje i iz jednog i iz drugog aspekta svoje ličnosti. To je najupečatljivija poruka ove knjige, koja odiše snagom, životnošću, istovremeno i epikom i lirikom protkanom kroz jedan po mnogo čemu, pogotovo za ono vreme, nadasve zanimljiv po svemu veličanstven ljudski vek ne samo rođenjem i poreklom, već i celokupnim životom i delom iako svetskog, istovremeno i našeg Mihajla Idvorskog Pupina... 

     

Novi Sad, 2005.                                                 RECENZENT:

Prof. dr Zoran Lovreković

Doktor nauka informacionih tehnologija

Univerzitet u Novom Sadu

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, autor knjige "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), u sredini: 11. izdanje knjige, i na desnoj slici:  recenzent knjige o Mihajlu Idvorskom Pupinu, prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu.

 

Sleva: ulazak u Idvor - rodno selo planetarnog naučnog genija Mihajla Idvorskog Pupina, i na slici desno: hram Svetih Blagovesti, pravoslavna crkva u Idvoru (fotografije: dr Milivoje Došenović, 2005 - 2007, i inserti iz romansijerske monografije "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo").

 

U pravoslavnom hramu Svetih Blagovesti u selu Idvor: centralni ikonostas podignut 1871. godine, uradio ga je freskopisac, beogradski profesor i prota Stevan Todorović 1876. godine. Ikonostas je rađen odozdo sa četiri reda ikona. Blagoveštenska crkva ima veliki sat i tri crkvena zvona. Insert iz knjige autora dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, 2005).

 

Glavni ulaz u rodnu kuću naučnika Pupina u Idvoru (insert iz knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora i književnika dr Milivoja Došenovića, foto-arhiv pisca knjige, iz 2005. godine). 

 

Sleva: narodni dom Mihajla Pupina u selu Idvor, i na slici desno: spomenik naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu u banatskom selu Idvor (fotografije: dr Milivoje Došenović, 2005 - 2007. godine, i inserti  iz  njegovog književnog i naučnog izdavačkog projekta: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo"). 

 

CENTRALNA MANIFESTACIJA - 160 GODINA OD ROĐENJA PUPINA

(IDVOR, JUGOZAPADNI BANAT, 9. 10. 2014)

Narodni dom Mihajla Idvorskog Pupina, u vreme velike naučne manifestacije i 160-godišnjice od rođenja svetskog pronalazača i srpskog lobiste (snimak: Aleksandar Agić, TV Kanal 9, u  Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

 

NAGRADA FONDACIJE "MLADEN SELAK"

(BEOGRAD, 2014. GODINE)

"SELAKOVA NAGRADA"

ZA NAJBOLJU KNJIGU

O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, prima prestižnu "Selakovu nagradu" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI. Nagradu mu je uručila gospođa Nevenka Selak Dedić, kćerka Mladena Selaka osnivača Fondacije "Mladen Selak" iz Amerike (snimak: "Prestige MIA",  u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Sleva: Nevenka Selak Dedić, kćerka osnivača Fondacije "Mladen Selak" iz SAD, dr Milivoje Došenović, književnik, dobitnik prestižne "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i predsednik Odbora za obeležavanje 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla Idvorskog Pupina, i skroz desno: Milan Božić, ugledni patentni inženjer i predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (iz foto-arhive: "Prestige MIA", u Idvoru, 9. oktobra 2014. godine). 

 

 

For the best book on Pupin - Diploma and gold medal

 

"Selakova nagrada" (diploma i zlatna medalja) za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godini, pripala je književniku dr Milivoju Došenoviću iz Novog Sada, redovnom članu Društva književnika Vojvodine.

 

Velika Centralna manifestacija, povodom 160-godišnjice od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, održana je u Idvoru, rodnom  mestu  slavnog  svetskog naučnika i srpskog lobiste. Velika dvorana u  Narodnom domu Mihajla  Pupina - bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Svečanost su svojim prisustvom uzdigli predstavnici naučne i tehničke elite, patentni inženjeri, doktori nauka,  književnici, naučnici i akademici. Na Centralnoj manifestaciji su dodeljene prestižne nagrade iz oblasti istraživačko-naučnog rada, patentnih istraživanja, a proglašena je i NAJBOLJA KNJIGA O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU ZA 2014. godinu (iz foto-arhive: "Prestige MIA", u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

  

Na velikoj Naučnoj manifestaciji posvećenoj velikom svetskom geniju Mihajlu Idvorskom Pupinu, u Domu "Mihajla Pupina" u Idvoru - pored brojnih zvanica bili su prisutni i ugledni naučnici Republike Srbije i regiona, kao i rukovodeći vrh Vojske Republike Srbije. Na slici, u prvom redu pored Nevenke Selak Dedić (iz USA) sede:  akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU, prof. dr Dragutin Zelenović i prof. dr Miroslav Vesković, nekadašnji rektor Novosadskog univerziteta i aktuelni dekan PMF-a iz Novog Sada. U drugom redu su između ostalih i načelnik generalštaba Vojske Srbije Branko Krga, pored eks rektorke Beogradskog univerziteta prof. dr Marije Bogdanović. Iz foto-arhive "Prestige-MIA", u Idvoru, 9. oktobra 2014.

 

Zajednički snimak zaslužnih nagrađenih naučnika Republike Srbije i regiona, koji su dali veliki doprinos iz oblasti nauke, tehnike, patentnog istraživanja i književno-naučnog stvaralaštva. Pored njih su na slici predstavnici Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, kao i članovi Organizacionog odbora Centralne manifestacije - 160 godina od rođenja velikog srpskog i svetskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina, na čelu sa akademikom prof. dr Nikolom Hajdinom. Prvi sleva (stoji, sa posterom svoje nagrađene knjige) dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9" iz Novog Sada, u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

 

 Dr Milivoje Došenović, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing"

(Snimak u Novom Sadu, 20. septembra 2020)

 

       

IZDAVAŠTVO I KNJIGE O JUGO-PODZEMLJU

Uspešna saradnja sa piscem bestselera Dejanom Lučićem (1991-1998)

Publishing and books about the south-underground

  Bestselling writer Dejan Lučić 

Gornja slika, sleva: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće DOMLA-PUBLISHING iz Novog Sada, sa  beogradskim piscem i politikologom Dejanom Lučićem, autorom knjiga-bestselera (snimljeno u Beogradu, 1991). Na slici desno: pisac bestselera Dejan Lučić (snimak iz 1998), i donji red: knjige-bestseleri "Tajne albanske mafije i jugo podzemlja" i "Tajne lopovskog zanata", autora Dejana Lučića. Sve ove izdavačke projekte je  uspešno realizovala Izdavačka kuća "Domla-Publishing" iz Novog Sada i objavila: "Tajne albanske mafije i jugo podzemlja" (u 2 izdanja), i knjigu "Tajne lopovskog zanata" (u 6 izdanja), a obe knjige  ukupno u 8. izdanja, u periodu 1991-1998. godine. Glavni i odgovorni urednik izdanja i strategijski producent plasmana bio je dr Milivoje Došenović, osnivač PRVE privatne izdavačke kuće u AP Vojvodini "Domla-Publishing", Novi Sad. 

  

IZDAVAČKA DELATNOST I BORILAČKI SPORTOVI (KARATE)

Sleva: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće DOMLA-PUBLISHING, prof. Džordž Hernez, glavni kontrolor Svetske sudijske karate federacije (WKF)  iz Pariza, Rastislav Petričević, internacionalni karate sudija iz Francuske, i skroz desno: magistar nauka, dipl. građevinski inženjer, profesor karatea Dušan J. Dačić, nekadašnji savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije, danas je majstor karatea purpurnocrvenog pojasa 9. DAN-a (Kudan)  i aktuelni selektor Karate unije Srbije. Snimljeno nakon poslovnog sastanka u karate centru "Ju-karate-do", a u vezi sa izdavačkim projektom "Put do crnog pojasa" (snimak: Milivoj Karlić, "DUO-foto video", Novi Sad, 1997). 

 

 

 

Najnovija leksikonska knjiga - u pripremi 

 

Sleva: glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće "DOMLA-PUBLISHING", dr Milivoje Došenović,  književnik i pesnik, sa urednikom i TV voditeljem popularne  "Sportske panorame", Milanom Grbićem, u jednočasovnoj emisiji posvećenoj sportskim naukama i borilačkim sportovima ("TV Kanal 9", Novi Sad, 2000).

 

Da biste otvorili delo "Vojnikov spomenar" - kliknite levim tasterom miša na velike prednje korice 

Da biste otvorili delo "Vojnikov spomenar" - kliknite levim tasterom miša na velike prednje korice

 

  

Tekstovi zbirke pesama sa refrenom  

Collection of songs with refrai

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice


Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 

    

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI