Selakova nagrada, za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu (Beograd, Idvor 2014)

14.06.2024.

Dobitnik nagrade dr Milivoje Došenović, književnik

 

 

 

 

 Dr MILIVOJU DOŠENOVIĆU, KNJIŽEVNIKU

"SELAKOVA NAGRADA"

(BEOGRAD, 2014)

ZA NAJBOLJU KNJIGU

O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

 

 

 

SA CENTRALNE MANIFESTACIJE POVODOM 160 GODINA OD ROĐENJA

SVETSKOG I SRPSKOG NAUČNIKA MIHAJLA IDVORSKOG PUPINA

(Jugozapadni Banat, Idvor, 9. oktobra 2014) 

Narodni dom Mihajla Idvorskog Pupina, u vreme Centralne manifestacije 160 godina od rođenja slavnog svetskog i srpskog naučnika (snimak: Aleksandar Agić, novosadska "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014).  

 

Velika Centralna manifestacija povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog naučnika Mihajla Pupina, započela je himnom Republike Srbije "Bože pravde" (iz foto-arhive: "Prestige MIA", Idvor, 9. oktobra 2014).

 

Na velikoj Centralnoj manifestaciji, povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla Idvorskog Pupina, u svečanoj sali Pupinovog doma - u prva dva reda sedišta su popunili  najzaslužniji naučnici Republike Srbije i regiona, koji su dali doprinos nauci, tehnici, patentnoj dokumentaciji i književno-naučnom stvaralaštvu (iz foto-arhive: "Prestige MIA", Idvor, 9. 10. 2014).

 

Na velikoj Naučnoj manifestaciji posvećenoj velikom svetskom geniju Mihajlu Idvorskom Pupinu, u Domu "Mihajla Pupina" u Idvoru - pored brojnih zvanica bili su prisutni i ugledni naučnici Republike Srbije i regiona, kao i rukovodeći vrh Vojske Republike Srbije. Na slici, u prvom redu pored Nevenke Selak Dedić (iz USA) sede:  akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU, prof. dr Dragutin Zelenović i prof. dr Miroslav Vesković, nekadašnji rektor Novosadskog univerziteta i aktuelni dekan PMF-a iz Novog Sada. U drugom redu su između ostalih i načelnik generalštaba Vojske Srbije Branko Krga, pored eks rektorke Beogradskog univerziteta prof. dr Marije Bogdanović. Iz foto-arhive "Prestige-MIA", u Idvoru, 9. oktobra 2014.

 

 

ZVANIČNO URUČENJE "SELAKOVE NAGRADE"

ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU (2014)

Voditeljka Centralne manifestacije i portparol Fondacije "Mladen Selak" za Reopubliku Srbiju, Marina Mia Končar proglašava dr Milivoja Došenovića, književnika iz Novog Sada - dobitnikom prestižne "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu (snimak: Aleksandar Agić , u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

"SELAKOVA NAGRADA" ZA NAJBOLJU KNJIGU O PUPINU U 2014. GODINI

Dr Milivoje Došenović, književnik - prima "Selakovu nagradu" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, od gospođe Nevenke Selak Dedić, uz prisustvo prof. dr Branka Kovačevića, dekana Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i patentnog inženjera Milana Božića, predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Doma "Mihajla Pupina" u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

    

Nagradu Fondacije "Mladen Selak", književniku dr Milivoju Došenoviću, ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU, uručila je lično kćerka osnivača Fondacije, Nevenka Selak Dedić iz Amerike (iz foto-arhive: "Prestige MIA", snimci u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014. godine).

  

Sleva: Nevenka Selak Dedić, dr Milivoje Došenović, književnik (sa "Selakovom nagradom" i posterom svoje knjige), prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i patentni inženjer Milan Božić, predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (foto: "Prestige MIA", Idvor, 9. 10. 2014).

   

"SELAKOVA NAGRADA" - ZA NAJBOLJU KNJIGU O PUPINU

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, po odluci žirija, pripala je dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada, za njegovo književno i naučno delo: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija). Knjiga je  objavljena u 11 dopunjenih  izdanja, obim knjižnog bloka 456 stranica.

 

Publika u prepunom domu Mihajla Idvorskog Pupina, na velikoj naučnoj manifestaciji, koja je bila posvećena 160-godišnjici od rođenja svetskog i srpskog pronalazača (foto: "Prestige MIA", Idvor, 9. oktobra 2014).

   

Zajednički snimak zaslužnih nagrađenih naučnika Republike Srbije, koji su dali veliki doprinos  iz oblasti nauke, tehnike i književnog stvaralaštva. Pored njih su  predstavnici Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, kao i članovi organizacionog odbora Centralne manifestacije 160-godišnjice od rođenja velikog srpskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Prvi sleva (stoji, sa posterom nagrađene knjige): dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI  (snimak: Aleksandar Agić, sa novosadske "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014).

  

Na slici, sleva: dr Milivoje Došenović, patentni inženjer Savo Vuković i akademik prof. dr Nikola Hajdin. Na desnoj slici: akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU Srpske akademije nauka i umetnosti, Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, u sredini je dr Milivoje Došenović, književnik - sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem (1943-2020), predsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane  (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Kanal 9", u Idvoru,  9. 10. 2014).

   

Sleva: recenzent knjige o Pupinu, prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu. U sredini: prikaz 6. dopunjenog elektronskog izdanja: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo",  i desno: autor knjige dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine.

 

 

U IDVORU - RODNOM MESTU NAUČNIKA MIHAJLA PUPINA

 

Idvorski pašnjaci pored Tamiša - delokrug  detinjstva slavnog svetskog i srpskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Segment iz knjige dr Milivoja Došenovića, književnika: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) iz 1. izdanja, 2005.

Drevni krst na mestu prvog naselja Idvor, koje datira iz XVII veka (segment iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika, iz 1. izdanja, 2005).

  

Ulazak u Idvor - rodno selo  svetskog naučnog genija Mihajla Idvorskog Pupina (snimak: dr Milivoje Došenović, 2005. godine, i insert iz njegove objavljene i nagrađene knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo").

 

Geografska karta teritorije Banata. Strelicom i crvenom tačkom je prikaz lokacije sela Idvor, mesto rođenja slavnog srpskog i svetskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Selo Idvor se nalazi na udaljenosti oko 13 kilometara od Kovačice u njenom opštinskom području. Ovo banatsko selo datira iz XVII veka, kada su ga naselili Srbi koji su krenuli Seobom pod patrijarhom pećkim  Arsenijem III Čarnojevićem, a naseljavano je i  porodicama Srba iz Maćedonije, područja oko Ohrida i Struge. Iz sela Vevčani ispod padina planine Jablanice - vode poreklo i  preci slavnog naučnika Mihajla Pupina, koji su se u XVII veku naselili u banatski Idvor. Segment iz književnog i naučnog dela dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), 11. dopunjeno štampano izdanje iz 2024. godine.

 

Sleva: Njegovo preosveštenstvo episkop banatski Nikanor. Rođen kao Veljko Bogunović 20. avgusta 1952. godine u selu Medviđa (Dalmacija). Bogosloviju je završio u manastiru Krka, gde je 1975. godine primio monaški postrig. Rukopoložen je u čin đakona iste godine na Veliku Gospojinu, a u čin jeromonaha 1. januara 1978. Zatim 1979. godine završava Moskovsku duhovnu akademiju. Bio je profesor u manastiru Krka, gde ga zatiče izbor za episkopa, a hirotonisan je za episkopa u Sabornoj crkvi u Beogradu 1985. Bio je episkop gornjokarlovački, australijsko-novozelandski, a od 2004. godine uveden je u Tron banatskih episkopa, nasledivši vladiku Hrizostoma.

     Banatska eparhija obuhvata srpski deo Banata sa sedištem u Vršcu. Eparhija ima 158 parohija, 132 sveštenika u 6 namesništava, zatim 9 manastira: manastir Mesić (Vršac), Vojlovica (Pančevo), manastir sa hramom Svete Trojice (Kikinda), manastir Svete Melanije sa hramom Prepodobne Melanije (Zrenjanin), manastir sa hramom Svetog Arhangela (Hajdučica), manastir sa hramom Presvete Bogorodice (u Bavaništu), skup Svetih 40 Mučenika Sevastijanskih (Staro Selo kod Gaja), skup Svetog velikomučenika Dimitrija (Vlajkovac), manastir Središte sa hramom Presvete Bogorodice (Malo Središte). Ukupno u okviru Banatske eparhije manastiri imaju 40 monaških lica. Na levoj slici je vladika banatski Nikanor, u vreme služenja parastosa naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, u hramu Svetih Blagovesti u Idvoru 2005. godine, na sedamdesetogodišnjicu smrti velikog svetskog genija i srpskog lobiste. Na slikama desno: Vladičanski dvor u Vršcu, izgled iz XVIII veka i nakon izmene od 1904. godine. Iz knjige pisca  dr Milivoja Došenovića:  "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (11. dopunjeno štampano izdanje, 2024).

      

Pravoslavna crkva ili  hram Svetih Blagovesti u Idvoru, rodnom selu poznatog svetskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Crkva je ozidana od pečenih cigala 1803. godine, a zidanje je pokrenuo i podržao mitropolit Stefan Stratimirović. Ikonostas je radio Stevan Todorović, čuveni beogradski profesor i prota, koji je ikonostas započeo sa radom - odozdo.  Crkva ima dva groba, sa južne strane je grob paroha Arsenija Jovića sahranjenog 1803. godine, i sa severne strane crkve je grob paroha Petra Kraljeva, učesnika Majske skupštine iz 1848. godine, koja je održana u Sremskim Karlovcima, u vezi sa stvaranjem Srpske Vojvodine. U ovom pravoslavnom hramu nalazi se originalni dokument: izvod iz knjige krštenih, pod brojem 237 je ime Mihajla Pupina, sa datumom njegovog rođenja, krštenja i kumova u crkvi. Snimak hrama Svetih Blagovesti u Idvoru: dr Milivoje Došenović, 2007. godine, i insert iz njegovog književnog i naučnog dela  "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija), 11. dopunjeno štampano izdanje iz 2024. godine.

  

U pravoslavnom hramu Svetih Blagovesti u selu Idvor: centralni ikonostas podignut 1871. godine, uradio ga je freskopisac, beogradski profesor i prota Stevan Todorović 1876. godine. Ikonostas je rađen odozdo sa četiri reda ikona. Hram Svetih Blagovesti ima veliki sat i tri crkvena zvona (iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika, i insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", snimak iz 2005).

 

Idvorski alasi dede Milana, u ribarenju kod Tukoša na reci Tamiš. Snimak iz vremena naučnika Mihajla Pupina (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika).

 

Đački orkestar iz Idvora, osnovan 1977. godine. Govori Milan Dević, direktor Osnovne škole "Mihajlo Pupin" u Idvoru, koji je u svoje vreme važio za jednog od najboljih biologa-prirodnjaka Banata (snimak iz 1980. godine, a slika je poklon dr Milivoju Došenoviću od njegovog velikog prijatelja Dragiše Matića Uče iz Idvora).

 

Nastavno osoblje OŠ "Mihajlo Pupin" iz Idvora, sa direktorom škole Milanom Devićem, profesorom biologije (u sredini), snimak iz 1980. godine. Prilog dr Milivoju Došenoviću, autoru knjige "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), od njegovog velikog prijatelja i kolege Dragiše Matića Uče iz Idvora.

 

Nastavno osoblje OŠ "Mihajlo Pupin" iz Idvora, sa direktorom škole Miomirom Vukovim, profesorom tehničkog i fizike, snimak iz 1989. godine. Prilog dr Milivoju Došenoviću, autoru knjige "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), od njegovog velikog prijatelja i kolege Dragiše Matića Uče iz Idvora.

 

Rodna kuća slavnog naučnika i pronalazača Mihajla  Pupina u selu Idvor - nakon restauracije (snimak iz 2005. godine, iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika, i insert iz autorove knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo - romansijerska monografija", 1. izdanje "Domla-Publishing", Novi Sad, 2005).

 

Glavni ulaz u rodnu kuću  naučnika Mihajla Pupina u Idvoru (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", književnika dr Milivoja Došenovića, iz autorove lične foto-arhive, 2005).

 

Narodni dom Mihajla I. Pupina u Idvoru, nakon restauracije (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića,  iz  lične foto-arhive pisca knjige, snimak 2005. godine). 

 

 

Dr Milivoje Došenović:

"MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO"

(ROMANSIJERSKA MONOGRAFIJA)

 

IZVOD IZ AUTOROVE KNJIGE - TOPLI SUSRETI SA IDVORČANIMA

(u vreme pripreme 1. izdanja knjige iz 2005. godine)

 

 

Punu podršku i  gostoprimstvo, ukazali su Idvorčani piscu dr Milivoju Došenoviću, autoru  književnog i naučnog dela:  "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", tokom  njegovih poseta Idvoru u vezi sa pripremom romansijerske monografije o naučniku Mihajlu Pupinu.  Na slici levo: rukovodilac (kustos) Pupinovog muzejskog kompleksa u Idvoru Stevan Kapunac Pakin (1952-2016). Na slici, desno: Ivan M. Dević, nastavnik u OŠ "Mihajlo Pupin" iz Idvora, koji je važio za jednog od aktivnijih sakupljača raznovrsne istorijske idvorske arhive,  ukazao je takođe toplo gostoprimstvo u svojoj kući autoru kapitalne knjige o naučniku Pupinu. Nažalost, Ivan Dević je iznenada preminuo u vreme pripreme 4. izdanja knjige dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija). Snimci napravljeni  u Idvoru,  krajem leta 2005. godine, iz lične foto-arhive autora knjige dr Milivoja Došenovića, književnika.  

  

Razgovori i druženja sa idvorskim govordžijama i seoskim intelektualcima, bejahu za autora knjige dr Milivoja Došenovića, književnika,  posebno spisateljsko iskustvo i dublje upoznavanje mentaliteta Idvorčana, kao i jasnije upoznavanje davne prošlosti sela, i proučavanje sa aspekta  današnjeg savremeništva. Sleva: erudita iz Idvora Dragiša Matić Učo, a na slici desno: nastavnik Lazar Laušev, idvorski pesnik (iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, autora knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", jugozapadni Banat,  Idvor, 2005).

 

Autor knjige dr Milivoje Došenović detaljno je razgledao i drevnu kuću Stanislavljevog pretka Nikole Pupina, dok se na fotografiji pored muzejske kuće vidi sa desne strane i deo novoizgrađene kuće Stanislava Pupina u kojoj živi sa suprugom Nadom (snimak je napravljen u Idvoru, 2005. godine, iz lične foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika i autora knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo"). 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik i autor knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", sa Stanislavom Pupinom, naslednikom genealoškog stabla i žive loze po Nikoli Pupinu, rođenom stricu slavnog svetskog naučnika Mihajla Pupina (segment iz autorove knjige, snimak Stevan Brajović, u Idvoru 2005. godine).

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, u vreme rada na knjizi: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", posetio je porodicu Dušana Pupina, na slici: srdačan susret sa njegovom suprugom Slavicom i mlađom kćerkom, Natašom Pupin (snimak Stevana Brajovića, u njihovoj kući, Idvor, jugozapadni Banat, 2005).

 

Porodica Dušana Pupina, sleva: mlađa kćerka Nataša, sa mamom Slavicom Pupin, i na slici desno: starija kćerka Sanja. Dušan Pupin je jedan od potomaka Nikole Pupina, rođenog strica slavnog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Autor knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", dr Milivoje Došenović, bio je gost i porodice Dušana Pupina u Idvoru, koja je piscu knjige ukazala toplo gostoprimstvo (snimci iz lične foto-arhive autora knjige dr Milivoja Došenovića, Idvor, 2005).

 

Sleva: plemenita idvorska starica Mira Jovanov Filipović, prva komšinica kuće naučnika Mihajla Idvorskog Pupina,  nekoliko puta je ukazala srdačno i veoma toplo gostoprimstvo u svojoj kući  autoru knjige dr Milivoju Došenoviću. Staričine zlatne reči su utkane kao segmenti kohezione niti knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika. Baka-Mira je ustupila piscu knjige i nekoliko dragocenih fotografija, kao i sliku iz svoje mladosti, uoči udaje za idvorskog mesara Ljubu Filipovića. Na slici, desno banatske devojke:  Mira Jovanov, sa svojom najboljom drugaricom Bulom Isakov, snimljene u selu Sakule, sredinom XX veka. Pisac knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", književnik dr Milivoje Došenović snimio je baka-Miru ispred njene kuće, a 2005. godine uručio joj je lično u njenom domu i prvo izdanje nove knjige, videvši u njenim staračkim očima suze radosnice. Nažalost, u vreme izlaska iz štampe 3. izdanja knjige o Pupinovom životu i delu,  baka Mira Filipović preminula je u Idvoru 2007. godine.

 

 

 

 

 

U POSETI PUPINOVOM IDVORU

(jugozapadni Banat, 19. marta 2016)

 

Tukoš - rukavac Tamiša, nedaleko od Pupinovog sela Idvor (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Pravoslavni hram Svetih Blagovesti u Idvoru (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Književnik dr Milivoje Došenović - u Blagoveštenskom hramu rodnog sela naučnika Mihajla Pupina (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, jugozapadni Banat, Idvor, 19. marta 2016).

 

Porodična grobnica roditelja naučnika Mihajla Pupina - oca Konstantina i majke Olimpijade u Idvoru

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2016)

 

Paroh Blagoveštenske crkve u Idvoru, jerej Nenad Radojčić

(Snimak: dr Milivoje Došenović, ispred novog parohijskog doma, Idvor, 19. marta 2016)

 

 Dr Milivoje Došenović, sa Dragišom Matićem Učom - u Klubu muzeja "Mihajlo Pupin"

(Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", u Idvoru 2016)

 

Dragiša Matić Uča (1939-2023), jedan od prvih učitelja, koji je došao sa čuvene beogradske Učiteljske škole (1959) i trajno se preselio u rodno Pupinovo mesto Idvor u jugozapadnom Banatu. Pored toga što je bio omiljeni učitelj idvorskim generacijama đaka, toliko je bio i brižan za zaostavštinu slavnog naučnika Pupina. On se smatra jednim od najboljih poznavalaca arhivske građe o slavnom srpskom i svetskom naučniku. Bio je najbolji direktor Doma "Mihajlo Pupin" i Pupinovog kluba u Idvoru. Sa književnikom dr Milivojem Došenovićem je imao dugogodišnju i plodnu saradnju. Zahvaljujući dobrom Uči, mnoge neobjavljene fotografije prvi put su ugledale svetlost dana u knjizi "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora i književnika dr Milivoja Došenovića. Knjiga je doživela da se publicira i štampa u 11 dopunjenih izdanja u periodu 2005-2024. godine. Snimak: dr Milivoje Došenović, u Idvoru 19. marta 2016.

 

Na levoj fotografiji: dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine, sa idvorskim učiteljem Dragišom Matićem (1939-2022), i na slici desno: pisac knjige "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo", dr Milivoje Došenović, u razgovoru sa Dragišom Matićem Učom (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", u Klubu muzeja "Mihajlo Pupin", Idvor, 19. marta 2016).

 

 

NOVI MOST MIHAJLA PUPINA

POVEZUJE BANATSKU I SREMSKU STRANU

(Izgradili su ga arhitekti i neimari Narodne Republike Kine)

 

Most Mihajla Pupina - pogled sa zemunske strane, u pravcu Borče

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

MOST MIHAJLA PUPINA PREKO DUNAVA - SPAJA BANAT SA SREMOM

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Most Mihajla Pupina preko Dunava, između Zemuna i Borče - pogled iz drugog ugla

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016) 

   

Prof. dr Zoran Lovreković, recenzent knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", 3. juna 2016).

 

U sredini: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing", sa  kolegama (snimak: Aco Agić, kamerman  "TV Panonija", 3. juna 2016).

 

Dr Milivoje Došenović (snimak u Novom Sadu, 20. septembra 2020)

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI