KAKO PRODATI KNJIGU savremeni realistički roman (3. dopunjeno izdanje, 2022)

22.03.2023.

 Autor dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer

 

                                                                                              

 

 

IZVOD IZ RECENZIJE

 

     Tema rukopisa savremenog realističkog romana, novosadskog književnika dr Milivoja Došenovića, svojim naslovom "Kako prodati knjigu", obrađuje veoma složenu problematiku. Roman pleni pažnju kristalno tečnim i razumljivim stilom. Izbegnuti su konvencionalni klišei, nepotrebne fraze, preterane apstrakcije i uopštavanja.

     Studioznim iščitavanjem iza redova knjige, moguće je otkriti psihološki profil izuzetno svestrane i kreativne ličnosti autora, koji leži u osnovi njegove menadžerske  umešnosti i uspešnosti, pa je ovaj roman prava slika života izdavačko-knjižarskog miljea, u kome bitiše mnoštvo nepoznanica za običnog čoveka. Pisac dr Milivoje Došenović nije hteo da laže sebe, zastajući za nekakvim preprekama predrasuda, već je pred svoje čitaoce stao sa istinom, bez vlastite cenzure.

     Roman opisuje autentične događaje, jer bi zapostavljanje likova iz života sve bilo suvoparno i apstraktno. Autor je koristio slobodu izraza, nije koristio nikakav tuđi model romana, niti je ovim romanom "Kako prodati knjigu", želeo da stvori svoj model književnog stvaranja. Autor je naprosto pratio svoja sećanja i svoje misli autentično do perfekcije, jer je izvanredno poznavao glavnog junaka romana i njegove trasirane staze.

     Ovaj savremeni realistički roman je pravi kaleidoskop raznoraznih događaja, što ih autor razotkriva u svom književnom stilu, ponekad namerno zaboravljajući na njihove autoritete, da bi ih prikazao u svoj svojoj ljudskoj prirodi. Takođe, autor se držao i nespornih činjenica i događaja, koje je ređao hronološki, dajući im malo više svetlosti, i ostavljajući njihovim senkama da i one postoje.

     Iako ovo delo ima sve odlike romana, ova knjiga je po svojoj ideji i projekciji naučno delo iz područja psihologije i menadžmenta, a po pesnički nadahnutom stilu vredno beletrističko štivo. Roman, svojom tematikom dovodi čitaoca u dilemu - da li menadžer plasmana knjige, nosi knjigu krčeći njome put kroz bespuća - ili ona nosi njega, ka jednom svetu boljih nada, očekivanja i produhovljenosti? Zbog toga ovaj umetnički stil zahteva od čitaoca formiranu književnu kulturu, jer u nekim poglavljima romana koja su kraća - autor kazuje mnogo toga.

     Roman "Kako prodati knjigu", struktuiran je u četiri nivoa: rad sa knjigom i traženje svoga puta, pronalaženje pravog modusa, usavršavanje pronađenog modusa i viđenje privatnog izdavaštva. U ovom svom romanu autor dr Milivoje Došenović, znalački i suptilno koristi umeće smenjivanja kontrasta: toplo, hladno, deskripciju, narativnost, dijalog sa sporednim likovima romana, kao i potpuno iskren dijalog sa samim sobom.

     Autor je znalački obrađivao svoj roman slažući mnogobrojne situacije u cikluse, opisujući vremenske intervale i na retrospektivan način, gde je koristio vrlo nezaobilaznu tehniku toka svesti. Pet čvornih događaja u pet izdavačkih kuća, opisanih kroz 39 glava romana, autor kao odličan poznavalac problematike eksterijernog plasmana knjige (koju je očigledno uvek bilo teže prodati nego li napisati), obradio je i sa aspekta psihologije, marketinga, menadžmenta, andragogije, sociologije, kao i komunikologije, i sve je to neophodno u vrhunskom menadžmentu knjige, a da bi se postao "primum in primo loco" (prvi na prvom mestu). Zbog toga će  ovo delo dobro doći istraživačima koji se ovim problemom bave sa sociološkog, psihološkog i ekonomskog stanovišta, a naročito onima koji se profesionalno bave plasmanom knjiga. Ovaj originalan, i sa ovakvom tematikom redak i interesantan roman, koji je pravi dragulj knjižarstva i izdavaštva - sa posebnim zadovoljstvom preporučujem čitaocima!

 

      Novi Sad, 2022.                                         Prof. dr Radovan Čokorilo

                                                                                       pedagog i psiholog

                                                                                         profesor emeritus

                                                                      Univerzitet u Novom Sadu

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik (2020). Na desnoj slici: recenzent dela "KAKO PRODATI KNJIGU" (savremenog realističkog romana), autora dr Milivoja Došenovića, prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog, emeritus profesor, Katedra društveno-humanističkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

   

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

  

 

 

IZVOD IZ ALBUMA FOTOGRAFIJA AUTORA KNJIGE

Na slici levo: dr Milivoje Došenović, na samom početku rada u izdavačko-knjižarskoj delatnosti (15. juni 1976), na slici u sredini: u vreme najvećeg uspona, kao višestruki šampion Jugoslavije u eksternom menadžmentu knjige (Exterior Book Management) 1988. godine. I na slici skroz desno: na promociji svojih knjiga u Gradskoj biblioteci Novog Sada (snimak Aleksandar Agić kamerman "TV Kanal 9,  u Novom Sadu 2000. godine).

 

 

IZ VREMENA "TRISTAĆA" I ŠIROKIH FARMERKI Dr Milivoje Došenović, uoči početka bavljenja izdavačko-knjižarskom delatnošću

(Snimak na svom novom "tristaću", u vreme farmerki širokog trapeza: "fjus", "dik", "svinger", 1975)

 

Automobil "zastava 1300", čuveni "tristać", dr Milivoja Došenovića, sa kojim je počeo karijeru u izdavačko-knjižarskoj delatnosti, i krenuo u svet bezbrojnih putovanja po bivšoj velikoj državi Jugoslaviji. Ovaj model je do 1964. godine imao ručicu menjača na upravljaču (volanu), a prvi put proizveden i sa menjačkom ručicom na podu u kragujevačkoj "Crvenoj zastavi". On je bio tada najveći i najpopularniji "Zastavin" auto (na slici).

 

Glavni grad Vojvodine, Novi Sad (1976. godine XX veka). U to vreme grad je bio manji po broju stanovnika (oko 250.000), ali je bio romantičniji, čistiji, mirniji, imao je dušu. U gradu i oko njega, radilo je preko 150 preduzeća. Na poslove se išlo biciklima, dok se nisu pojavile prve "fiće", "tristaći", "stojadini", "lade" i "peglice", a počinjalo se raditi od šest ujutru  do četrnaest časova. Živelo se zdravo, nije bilo "srednjoevropsko radno vreme", bez delinkvencije i preopterećenog saobraćaja. Grad je imao brojne knjižare i desetak bioskopa. A omiljene su bile igranke na "Mašincu", uz živu svirku električnih gitara, bubnjeva i prvih snažnih pojačala. To je bilo "Periklovo doba Jugoslavije" - za izdavače i knjižare. Kupovale su se, volele i čitale knjige. Zaposleni roditelji su masovno kupovali  dela od pedesetak izdavača, putem kredita (otplate) i pretplate - puneći svoje kućne biblioteke, kao veliki duhovni zalog potomcima. U to vreme nije bilo izražene subkulture i rijaliti kiča...

 

U drevnoj Kisačkoj ulici u Novom Sadu, sa leve strane se vidi nekadašnji Fajtov mlin (u njegovom delu je danas market "Idea"), a prekoputa, malo ukoso bio je prvi magacin knjiga Izdavačkog preduzeća "Rad" iz Beograda (novosadske poslovnice). U leto 15. juna 1976. godine, dr Milivoje Došenović je započeo svoju uspešnu karijeru na plasmanu knjige - u izdavačkom preduzeću "Rad" (snimak autora knjige: u Novom Sadu, 13. marta 2022).

 

 

 

 

 

 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

NARUDŽBINE ZA ŠTAMPANO IZDANJE 

Putem telefona: 021/6334-957, mobitel: (064) 128-9745, (064) 936-5375

Putem i-mejla: drmilivojedosenovic@gmail.com

Maloprodajna cena: 3.000,00 dinara

Naručene knjige šaljemo putem pošte na adresu kupca 

 

Knjiga je odštampana na najkvalitetnijem papiru (kunsdruk 150-gramski), u punom koloru, tvrdi luksuzni povez sa ovalnim ukrasnim bridom.

 

SVE UPLATE SE VRŠE PREKO POSLOVNOG RAČUNA IZDAVAČKE KUĆE "DOMLA-PUBLISHING", NOVI SAD

"ERSTE BANKA", NOVI SAD--------340-11411547-81

 

 

 KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I RIJALITIJSKOG KIČA!