KAKO PRODATI KNJIGU savremeni realistički roman (3. dopunjeno izdanje, 2022)

23.07.2024.

 Autor dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer

 

                                                                                              

 

 

IZVOD IZ RECENZIJE

 

     Tema rukopisa savremenog realističkog romana, novosadskog književnika dr Milivoja Došenovića, svojim naslovom "Kako prodati knjigu", obrađuje veoma složenu problematiku. Roman pleni pažnju kristalno tečnim i razumljivim stilom. Izbegnuti su konvencionalni klišei, nepotrebne fraze, preterane apstrakcije i uopštavanja.

     Studioznim iščitavanjem iza redova knjige, moguće je otkriti psihološki profil izuzetno svestrane i kreativne ličnosti autora, koji leži u osnovi njegove menadžerske  umešnosti i uspešnosti, pa je ovaj roman prava slika života izdavačko-knjižarskog miljea, u kome bitiše mnoštvo nepoznanica za običnog čoveka. Pisac dr Milivoje Došenović nije hteo da laže sebe, zastajući za nekakvim preprekama predrasuda, već je pred svoje čitaoce stao sa istinom, bez vlastite cenzure.

     Roman opisuje autentične događaje, jer bi zapostavljanje likova iz života sve bilo suvoparno i apstraktno. Autor je koristio slobodu izraza, nije koristio nikakav tuđi model romana, niti je ovim romanom "Kako prodati knjigu", želeo da stvori svoj model književnog stvaranja. Autor je naprosto pratio svoja sećanja i svoje misli autentično do perfekcije, jer je izvanredno poznavao glavnog junaka romana i njegove trasirane staze.

     Ovaj savremeni realistički roman je pravi kaleidoskop raznoraznih događaja, što ih autor razotkriva u svom književnom stilu, ponekad namerno zaboravljajući na njihove autoritete, da bi ih prikazao u svoj svojoj ljudskoj prirodi. Takođe, autor se držao i nespornih činjenica i događaja, koje je ređao hronološki, dajući im malo više svetlosti, i ostavljajući njihovim senkama da i one postoje.

     Iako ovo delo ima sve odlike romana, ova knjiga je po svojoj ideji i projekciji naučno delo iz područja psihologije i menadžmenta, a po pesnički nadahnutom stilu vredno beletrističko štivo. Roman, svojom tematikom dovodi čitaoca u dilemu - da li menadžer plasmana knjige, nosi knjigu krčeći njome put kroz bespuća - ili ona nosi njega, ka jednom svetu boljih nada, očekivanja i produhovljenosti? Zbog toga ovaj umetnički stil zahteva od čitaoca formiranu književnu kulturu, jer u nekim poglavljima romana koja su kraća - autor kazuje mnogo toga.

     Roman "Kako prodati knjigu", struktuiran je u četiri nivoa: rad sa knjigom i traženje svoga puta, pronalaženje pravog modusa, usavršavanje pronađenog modusa i viđenje privatnog izdavaštva. U ovom svom romanu autor dr Milivoje Došenović, znalački i suptilno koristi umeće smenjivanja kontrasta: toplo, hladno, deskripciju, narativnost, dijalog sa sporednim likovima romana, kao i potpuno iskren dijalog sa samim sobom.

     Autor je znalački obrađivao svoj roman slažući mnogobrojne situacije u cikluse, opisujući vremenske intervale i na retrospektivan način, gde je koristio vrlo nezaobilaznu tehniku toka svesti. Pet čvornih događaja u pet izdavačkih kuća, opisanih kroz 39 glava romana, autor kao odličan poznavalac problematike eksterijernog plasmana knjige (koju je očigledno uvek bilo teže prodati nego li napisati), obradio je i sa aspekta psihologije, marketinga, menadžmenta, andragogije, sociologije, kao i komunikologije, i sve je to neophodno u vrhunskom menadžmentu knjige, a da bi se postao "primum in primo loco" (prvi na prvom mestu). Zbog toga će  ovo delo dobro doći istraživačima koji se ovim problemom bave sa sociološkog, psihološkog i ekonomskog stanovišta, a naročito onima koji se profesionalno bave plasmanom knjiga. Ovaj originalan, i sa ovakvom tematikom redak i interesantan roman, koji je pravi dragulj knjižarstva i izdavaštva - sa posebnim zadovoljstvom preporučujem čitaocima!

 

      Novi Sad, 2022.                                         Prof. dr Radovan Čokorilo

                                                                                       pedagog i psiholog

                                                                                         profesor emeritus

                                                                      Univerzitet u Novom Sadu

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik (2020). Na desnoj slici: recenzent dela "KAKO PRODATI KNJIGU" (savremenog realističkog romana), autora dr Milivoja Došenovića, prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog, emeritus profesor, Katedra društveno-humanističkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

 

 

 

 

Nova knjiga u pripremi 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI