NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje, Novi Sad 2023)

23.05.2024.

 Autor: dr Milivoje Došenović, književnik

  
 

 Nikola Tesla - his life and his work

(romance monograph)

Zadnja korica knjige dopunjenog 13. izdanja

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, autor najnovijeg izdavačkog projekta: "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo" 13. dopunjenog izdanja (snimak autora u Novom Sadu, 2020), i na desnoj fotografiji: recenzent knjige prof. dr Željko Vučković, eks dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.

  

 

Nikola Tesla - his life and his work

(romance monograph)

     

 

 

  

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI