Preporučujemo (izvod iz kataloga izdavača) Domla-Publishing, Novi Sad, Republika Srbija

14.06.2024.

Dobro došli u svet knjige! 

 

 

  

Tokom 35 godina kontinuiranog poslovanja, novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing", doprinosila je ekspanziji kulturnog i duhovnog ambijenta, objavljujući i uspešno plasirajući sve štampane tiraže  vlastitih izdanja u eksterijeru knjižarskog tržišta, kako u nekadašnjoj državi Jugoslaviji, tako isto i u Republici Srbiji...  

 

Od njenog osnivanja sve do danas, izdavačka kuća "Domla-Publishing", daje svoj upečatljiv doprinos knjizi, pisanoj reči, nauci, kulturi, obrazovanju, razvoju sporta i sportskih nauka, kao i estetskim vrednostima u društvu...

 

Izvodi iz objavljenih dela, naslovi knjiga, godine izdanja, imena autora i recenzenata knjiga, mogu se pregledati  i  putem slajdera, koji se nalazi u donjem delu POČETNE STRANE veb sajta izdavačke kuće DOMLA-PUBLISHING iz Novog Sada.

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer (iz foto-arhive: "Domla-Publishing", Novi Sad) 

  

Dela književnika dr Milivoja Došenovića (objavljena, štampana i publicirana u periodu 1997-2024)

 

  

Knjige o naučnim genijima: Tesli, Pupinu i Fordu, autora dr Milivoja Došenovića, književnika 

 

 

Knjige iz oblasti romansijerstva i poezije, autora dr Milivoja Došenovića

 

Knjige iz oblasti romansijersko-monografskih izdanja i poezije, autora dr Milivoja Došenovića, književnika

 

 

Književno-naučna dela dr Milivoja Došenovića

 

Da biste otvorili link - kliknite levim (primarnim) tasterom miša na korice

Da biste otvorili link - kliknite levim (primarnim) tasterom miša na korice 

 

  

 NOVI LEKSIKON BORILAČKIH SPORTOVA - U PRIPREMI

 

 

 

 

 

 

Dr MILIVOJU DOŠENOVIĆU

NAGRADA FONDACIJE "MLADEN SELAK"

ZA NAJBOLJU KNJIGU U 2014. GODINI

O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

 

"SELAKOVA NAGRADA" - ZA NAJBOLJU KNJIGU O PUPINU

Dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada: Nagrada Fondacije "Mladen Selak", zlatna medalja i diploma-priznanje, ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika SANU (Srpske akademije nauka i umetnosti), i sa potpisom predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, patentnog inženjera Milana Božića (9. 10. 2014).

 

Prestižnu "Selakovu nagradu", diplomu i zlatnu medalju ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI - po odluci žirija, dobio je dr Milivoje Došenović, književnik iz Novog Sada, redovni član Društva književnika Vojvodine. Nagrada-diploma potpisana je u Beogradu, a uručena u Idvoru 9. oktobra 2014.

 

Dr Milivoje Došenović, književnik - prima prestižnu "Selakovu nagradu" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, lično od kćerke osnivača znamenite Fondacije "Mladen Selak", gospođe Nevenke Selak Dedić iz USA (snimci: "Prestige MIA", jugozapadni Banat, u  Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Na fotografiji, sa leve strane:  Nevenka Selak Dedić, kćerka osnivača Fondacije "Mladen Selak" iz USA, dr Milivoje Došenović - dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU 2014. GODINE,  prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i Milan Božić, patentni inženjer i predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (snimak: "Prestige MIA", jugozapadni Banat, u Idvoru, 9. oktobra 2014). 

 

Zajednički snimak nagrađenih naučnika iz Republike Srbije i regiona - dobitnika prestižnih priznanja iz oblasti nauke, tehnike, patentnog istraživaštva, naučne književnosti, istorijskog istraživaštva i inovacija. Pored njih su i članovi Organizacionog odbora: akademik prof. dr Nikola Hajdin i prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, kao i predstavnici Fondacije "Mladen Selak", gospođa Nevenka Selak Dedić (iz USA), patentni inženjer Milan Božić, predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, gospođa Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Selakove fondacije, i drugi. U svečanoj sali Doma Mihajla Pupina u Idvoru, povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla idvorskog Pupina (snimak: Aco Agić, kamerman "TV Kanal 9", jugozapadni Banat, Idvor, 9. oktobra 2014).  

 

 

  

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, na kroki-promociji  knjige o Pupinu, u ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Na slici, sleva: dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godine - sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem (1943-2020), predsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane, i akademikom prof. dr Nikolom Hajdinom, predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Snimljeno u svečanoj sali doma Mihajla Pupina, nakon završetka Centralne naučne manifestacije posvećene 160-godišnjici od rođenja velikog svetskog istraživačkog genija i srpskog lobiste Mihajla Pupina (foto: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9" NS, u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

 

Da biste otvorili knjigu - pritisnite levim tasterom miša na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - pritisnite levim tasterom miša na velike korice

 

 

Da biste otvorili zbirku - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige   

  Da biste otvorili zbirku - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige 

 Da biste otvorili zbirku - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige   

  

 

 

ZBIRKA HAIKU POEZIJE - UŽIVAJTE ČITAJUĆI  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice   

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice   

Da biste čitali Vojnikov spomenar - kliknite levim tasterom miša na korice

 

 

KRAJEM XX VEKA GORELA JE I MRELA JEDNA NEDUŽNA ZEMLJA,

A NAD MIRNIM NOVIM SADOM - ZAGARAVILO SE SUNCE (1999)

 

   Vreme, koje se ne sme nikada zaboraviti, kada je zločinački i brutalno bombar-dovana Savezna Republika Jugoslavija (uglavnom teritorija Srbije) od NATO alijanse, koju su predvodile SAD uz 18 evropskih zemalja, počev od 24. marta 1999. godine, pa sve do 10. juna 1999. Razaranje SRJ trajalo je kontinuirano punih 78 dana.

    Masovno uništavanje ljudi i dobara naše otadžbine (koja ni jednu zemlju u svom okruženju nije napala) - bio je primarni cilj zločinačke NATO operacije - da ekonomski, vojnički i moralno slomi jednu nedužnu državu i naš narod, da ga okupira, oduzme mu slobodu i otme najvrednije prirodne resurse koji se nalaze i na prostoru Kosova i Metohije.

   Takozvana "Humanitarna intervencija", sročena pod veoma uvredljivim nazivom "Milosrdni anđeo" - sejala je smrt po SRJ i rušila uzduž i popreko.

 

    O tim zločinima čitajte u sonetnom vencu "Zagaravljeno sunce", čije stihove prate i kadrovi iz nezaboravnih  slika jednog od najpoznatijih fotoreportera Jugoslavije i regiona Martina Candira iz Novog Sada, koji je autoru sonetnog venca "Zagaravljeno sunce" dr Milivoju Došenoviću - ustupio bez naknade svoje brojne fotografije sa pismenom dozvolom za objavljivanje u knjigama i veb-sajtu.

 

Sve savremene fotografije na naslovnoj strani "Zagaravljeno sunce" (zbirke soneta), kao i brojne fotografije u knjižnom bloku, autorske su slike profesionalnog fotoreportera Martina Candira iz Novog Sada (1958-), koji je dao svoju pismenu saglasnost autoru knjige dr Milivoju Došenoviću (vlasniku izdavačko-knjižarske agencije "Domla-Publishing" iz Novog Sada) - da mu ustupa bez ikakve nadoknade brojne svoje fotografije, koje se odnose na bombardovanje Novog Sada (1999), koje dr Milivoje Došenović može slobodno objaviti u svojim publikacijama i knjigama, kao i na stranicama njegovog veb sajta.

 

 

Martin Candir, jedan od najboljih fotoreportera, eks Jugoslavije, Srbije i regiona (snimak Matija Candir, 2015), a slika je lični poklon Martina Candira, dr Milivoju Došenoviću, osnivaču i vlasniku prve privatne izdavačke kuće u Vojvodini "Domla-Publishing" iz Novog Sada i autoru dela "Zagaravljeno sunce" (sonetni venac). 

 

Da biste čitali sonetni venac - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

Da biste čitali sonetni venac - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

Da biste čitali sonete - kliknite levim tasterom miša na korice

Da biste čitali sonete - kliknite levim tasterom miša na korice 

 

  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice 

  

 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" (u sredini), sa  najužim poslovnim saradnicima (snimak: Aleksandar Agić, kamerman sa "TV Panonija" iz Novog Sada, u egzotičnom ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga,  3. juna 2016).

  

SVETO MESTO PRODUHOVLJENOSTI, SA MIRISOM TAMJANA

Sremski manastir Ravanica u Vrdniku

(Snimak: dr Milivoje Došenović, književnik, leta Gospodnjeg, prvi dan Božića, zimskog jutra 7. januara 2017)

 

 

Novi Sad - Evropska prestonica kulture 2022.

Novi Sad - The European Capital of Culture 2022.

Panorama  Novog Sada - pogled sa vrha solitera na Bulevaru oslobođenja 1

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 11. aprila 2024)

Gradska kuća u Novom Sadu, sa Miletićevim spomenikom (snimak: dr Milivoje Došenović, 2009)

 

Novi Sad - centar grada sa Tanurdžićevom palatom

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2009)

 

Novi Sad - pogled sa Petrovaradinske tvrđave (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

Huči Dunav pored Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

 

Most slobode (ili Hajdinov most) preko Dunava, između Novog Sada i sremske strane. Projektovao ga je poznati jugoslovenski i srpski arhitekta akademik prof. dr Nikola Hajdin (1923-2019), nekadašnji predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, a most je izgradila  "Mostogradnja" (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. 6. 2015).

 

Dunavski park u Novom Sadu, skulptura poete Đure Jakšića (snimak: dr Milivoje Došenović, 22. I 2016)

 

Novi Sad - Bulevar kralja Petra prvog i raskrsnica na Bulevaru oslobođenja

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 7. februara 2017)

 

Centar Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 27. juna 2019)

 

Dr Milivoje Došenović, pored svog automobila "ford-sijera"

(Snimak u Novom Sadu, 1999) 

Oldtajmer "ford-sijera" autora knjige, pored Master centra Novosadskog sajma

(Snimak: dr Milivoje Došenović, Novi Sad, 31. oktobra 2016)

  

 

 

 

  

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI