Preporučujemo (izvod iz kataloga izdavača) Domla-Publishing, Novi Sad, Republika Srbija

27.02.2024.

Dobro došli u svet knjige! 

 

 

  

Tokom 35 godina kontinuiranog poslovanja, novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing", doprinosila je ekspanziji kulturnog i duhovnog ambijenta, objavljujući i uspešno plasirajući sve štampane tiraže  vlastitih izdanja u eksterijeru knjižarskog tržišta, kako u nekadašnjoj državi Jugoslaviji, tako isto i u Republici Srbiji...  

 

Od njenog osnivanja sve do danas, izdavačka kuća "Domla-Publishing", daje svoj upečatljiv doprinos knjizi, pisanoj reči, nauci, kulturi, obrazovanju, razvoju sporta i sportskih nauka, kao i estetskim vrednostima u društvu...

 

Izvodi iz objavljenih dela, naslovi knjiga, godine izdanja, imena autora i recenzenata knjiga, mogu se pregledati  i  putem slajdera, koji se nalazi u donjem delu POČETNE STRANE veb sajta izdavačke kuće DOMLA-PUBLISHING iz Novog Sada.

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U AP VOJVODINI 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer (iz foto-arhive: "Domla-Publishing", Novi Sad) 

  

Dela književnika dr Milivoja Došenovića (objavljena, štampana i publicirana u periodu 1997-2024)

 

  

Knjige o naučnim genijima: Tesli, Pupinu i Fordu, autora dr Milivoja Došenovića, književnika 

 

 

Knjige iz oblasti romansijerstva i poezije, autora dr Milivoja Došenovića

 

Knjige iz oblasti romansijersko-monografskih izdanja i poezije, autora dr Milivoja Došenovića, književnika

 

 

Književno-naučna dela dr Milivoja Došenovića

 

 

  

 

OBAVEŠTAVAMO SVE NAŠE POŠTOVANE KUPCE I ČITAOCE, DA JE CEO TIRAŽ KAPITALNOG DELA: "VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA" (19. IZDANJE, 2023) PRODAT, I KNJIGA NEMA NA LAGERU IZDAVAČKE KUĆE. U PRIPREMI JE NOVO 20. DOPUNJENO ŠTAMPANO IZDANJE, NAKON ZAVRŠETKA 33. OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU 2024.

 

 

 

Da biste otvorili delo - kliknite levim tasterom miša na prednje korice knjige

Da biste otvorili delo - kliknite levim   tasterom miša na prednje korice knjige  

 

 

 

 

 

Dr MILIVOJU DOŠENOVIĆU

NAGRADA FONDACIJE "MLADEN SELAK"

ZA NAJBOLJU KNJIGU U 2014. GODINI

O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

 

"SELAKOVA NAGRADA" - ZA NAJBOLJU KNJIGU O PUPINU

Dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada: Nagrada Fondacije "Mladen Selak", zlatna medalja i diploma-priznanje, ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika SANU (Srpske akademije nauka i umetnosti), i sa potpisom predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, patentnog inženjera Milana Božića (9. 10. 2014).

 

Prestižnu "Selakovu nagradu", diplomu i zlatnu medalju ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI - po odluci žirija, dobio je dr Milivoje Došenović, književnik iz Novog Sada, redovni član Društva književnika Vojvodine. Nagrada-diploma potpisana je u Beogradu, a uručena u Idvoru 9. oktobra 2014.

 

Dr Milivoje Došenović, književnik - prima prestižnu "Selakovu nagradu" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, lično od kćerke osnivača znamenite Fondacije "Mladen Selak", gospođe Nevenke Selak Dedić iz USA (snimci: "Prestige MIA", jugozapadni Banat, u  Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Na fotografiji, sa leve strane:  Nevenka Selak Dedić, kćerka osnivača Fondacije "Mladen Selak" iz USA, dr Milivoje Došenović - dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU 2014. GODINE,  prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i Milan Božić, patentni inženjer i predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (snimak: "Prestige MIA", jugozapadni Banat, u Idvoru, 9. oktobra 2014). 

 

Zajednički snimak nagrađenih naučnika iz Republike Srbije i regiona - dobitnika prestižnih priznanja iz oblasti nauke, tehnike, patentnog istraživaštva, naučne književnosti, istorijskog istraživaštva i inovacija. Pored njih su i članovi Organizacionog odbora: akademik prof. dr Nikola Hajdin i prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, kao i predstavnici Fondacije "Mladen Selak", gospođa Nevenka Selak Dedić (iz USA), patentni inženjer Milan Božić, predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, gospođa Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Selakove fondacije, i drugi. U svečanoj sali Doma Mihajla Pupina u Idvoru, povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla idvorskog Pupina (snimak: Aco Agić, kamerman "TV Kanal 9", jugozapadni Banat, Idvor, 9. oktobra 2014).  

  

  Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na prednje korice

  Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na prednje korice  

 

  

 

Sleva: akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (2003-2015), gospođa Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, dr Milivoje Došenović, književnik i redovni član Društva književnika Vojvodine, sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem (1943-2020), predsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane - nakon održane Centralne naučne manifestacije, koja je bila posvećena 160-godišnjici od rođenja velikog svetskog istraživačko-naučnog genija i srpskog lobiste Mihajla Idvorskog Pupina (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9" iz Novog Sada, u svečanoj sali Pupinovog doma, jugozapadni Banat, Idvor, 9. oktobra 2014). 

 

Na slici, sleva: dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godine - sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem (1943-2020), predsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane, i akademikom prof. dr Nikolom Hajdinom, predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Snimljeno u svečanoj sali doma Mihajla Pupina, nakon završetka Centralne naučne manifestacije posvećene 160-godišnjici od rođenja velikog svetskog istraživačkog genija i srpskog lobiste Mihajla Pupina (foto: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9" NS, u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

 

 Da biste otvorili knjigu - pritisnite levim tasterom miša na velike korice

 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim nasterom miša

na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim nasterom miša

na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim nasterom miša

na velike korice 

 

 

 

 Tekstovi zbirke pesama sa refrenom 

Lyrics collection of songs with refrain

(For singers and composers of folk and fun music)

 

 Da biste otvorili zbirku - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige 

 Da biste otvorili zbirku - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige   

  

 

 

ZBIRKA HAIKU POEZIJE - UŽIVAJTE ČITAJUĆI  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice   

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice   

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

 Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige 

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na korice knjige 

 

Autor dela: dipl. inženjer zaštite životne sredine Gojko Došenović, desno: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 

 

   

SPORTSKA OBLAST

Autor savremenog kapitalnog književnog i naučnog dela je dr Milivoje Došenović, književnik iz Novog Sada, doktor sportskih nauka, redovni član Društva književnika Vojvodine.  Izdavač: "Domla-Publishing", Novi Sad.

  

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice 

  

 

 

KAPITALNA IZDANJA

IZ SPORTSKIH I TEHNIČKIH NAUKA 

Književno-naučna dela autora dr Milivoja Došenovića, štampana 2023-2024. godine

 

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, na kroki-promociji  knjige o Pupinu, u ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" (u sredini), sa  najužim poslovnim saradnicima (snimak: Aleksandar Agić, kamerman sa "TV Panonija" iz Novog Sada, u egzotičnom ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga,  3. juna 2016).

  

SVETO MESTO PRODUHOVLJENOSTI, SA MIRISOM TAMJANA

Sremski manastir Ravanica u Vrdniku

(Snimak: dr Milivoje Došenović, književnik, leta Gospodnjeg, prvi dan Božića, zimskog jutra 7. januara 2017)

 

 

Novi Sad - Evropska prestonica kulture 2022.

Novi Sad - The European Capital of Culture 2022.

Gradska kuća u Novom Sadu, sa Miletićevim spomenikom (snimak: dr Milivoje Došenović, 2009)

 

Novi Sad - centar grada sa Tanurdžićevom palatom

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 2009)

 

Novi Sad - pogled sa Petrovaradinske tvrđave (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

Huči Dunav pored Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

 

 

Most slobode (ili Hajdinov most) preko Dunava, između Novog Sada i sremske strane. Projektovao ga je poznati jugoslovenski i srpski arhitekta akademik prof. dr Nikola Hajdin (1923-2019), nekadašnji predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, a most je izgradila  "Mostogradnja" (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. 6. 2015).

 

Dunavski park u Novom Sadu, skulptura poete Đure Jakšića (snimak: dr Milivoje Došenović, 22. I 2016)

 

Novi Sad - Bulevar kralja Petra prvog i raskrsnica na Bulevaru oslobođenja

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 7. februara 2017)

 

Centar Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 27. juna 2019)

 

DREVNA VAROŠ - BAČKA PALANKA PORED DUNAVA 

BAČKA PALANKA - PREDVEČERJE NA TIKVARI PORED DUNAVCA

(Arhivski snimak video-kamkorderom "panasonik": dr Milivoje Došenović, 1988)

 

Dr Milivoje Došenović, u živopisnom ambijentu Tikvare pored Dunava (Bačka Palanka, 28. maja 2016)

 

Dvorac Lazara G. Dunđerskog u Čelarevu (snimak: dr Milivoje Došenović, 28. juna 2017)

 

Književnik dr Milivoje Došenović - ispred dvorca Lazara Dunđerskog u Čelarevu (snimak: 12. januara 2019)

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

"FORD-SIJERA" - JEDAN OD NAJBOLJIH FORDOVIH MODELA

Dr Milivoje Došenović, pored svog automobila "ford-sijera", sa kojim je za 30 godina neprekidne vožnje prešao 1.000.000 kilometara (1987-2018), i koji je ubedljivo bio jedan od najboljih i najizdržljivijih "Fordovih" modela u istoriji fabrike iz Detroita i njegovih pogona u Kelnu. Ovaj beli "ford-sijera", kao novokupljeni auto - veoma uspešno je prohodio mnoge jugoslovenske i srpske vododerine, izlokane drumove, brojna sela, varošice, gradove i planine, regionalne i auto-puteve (zimi i leti, po magli, poledici i kiši), i dostojanstveno uplovio u svoje "oldtajmerske dane", posle punih 30 godina. Današnji automobili - nikad to ne mogu dostići!

(Snimila Julka Protić, u Novom Sadu, 1999)

 

Oldtajmer "ford-sijera" autora knjige, pored Master centra Novosadskog sajma

(Snimak: dr Milivoje Došenović, Novi Sad, 31. oktobra 2015).

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, pored  svog automobila "ford-fokus"

(Snimci kod dvorca Dunđerskih u Čelarevu (2019) i u Novom Sadu (2021)

 

  

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

 

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI