Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo, 8. izdanje, Novi Sad

24.01.2020.

 

Književno delo autora dr Milivoja Došenovića, redovnog člana DKV. Recenzent knjige je prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu. Autor knjige je dobitnik prestižne "Selakove nagrade" - za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu iz 2014. 

 

Mihajlo Pupin - his life and his work

(romance monograph) 

 

 

 

Recenzent knjige: prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu

(Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", 2016) 

 

 

 Zadnja korica knjige o naučniku Pupinu, sa izvodom iz recenzije prof. dr Zorana Lovrekovića

 

 

Book "Mihajlo Pupin - his life and his work" (romance monograph) 6th electronic edition, author Dr. sci. Milivoje Dosenovic, was named the best book on Pupin in 2014. The author is the recipient of the Selak Award (gold medals and diplomas), signed by academician prof. Dr. Nikola Hajdin, President of the Serbian Academy of Sciences and Arts, and signed by the President of the Mladen Selak Foundation for the Republic of Serbia, Pat. ing. Milan Bozic, Belgrade, 2014. The award was presented in Idvor, Pupin's birthplace on October 9, 2014.

 

Knjiga "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) 6. elektronsko izdanje, autora dr sci. Milivoja Došenovića, proglašena je za najbolju knjigu o Pupinu u 2014. godini. Autor je dobitnik "Selakove nagrade" (zlatne medalje i diplome), sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), i sa potpisom predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, pat. ing. Milana Božića. U Beogradu, 2014. Nagrada je uručena u Idvoru, rodnom Pupinovom mestu, 9. 10. 2014.

 

"SELAKOVA NAGRADA" - ZA NAJBOLJU KNJIGU O NAUČNIKU PUPINU

Sleva: gospođa Nevenka Selak Dedić (iz USA) zastupnica Fondacije "Mladen Selak", dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine i dobitnik prestižne "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu, prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i skroz desno: patentni inženjer Milan Božić, predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju iz Beograda (snimak: iz foto-arhive "Prestige Mia", Pupinov dom, Idvor, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

 

Nakon uručenja "Selakove nagrade" - za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu

(Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014)

 

Nagrađeni dobitnici iz oblasti nauke, tehnike, književnosti i patentnog istraživaštva

(Snimak: Aleksandar Agić, novosadska "TV Kanal 9", Idvor, jugozapadni Banat, 9. 10. 2014)

 

 

 

   Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

   Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

Napisana, objavljena, štampana i publicirana dela autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodne. U periodu 1997-2020. godine napisao je i objavio svoje 22 knjige (na slici), koje su doživele da se izdaju i štampaju u preko 60 izdanja.

 

Književnik dr Milivoje Došenović, pored revira živopisne Tikvare i Dunava (Bačka Palanka, 28. maja 2016)

 

Dr Milivoje Došenović - ispred drevnog dvorca Lazara Dunđerskog u Čelarevu (Čibu)

(Snimak: 12. januara 2019)

 

 

OBOGATITE VLASTITE BIBLIOTEKE

 

 Najbolja knjiga

o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu

 

 

KNJIGA JE ŠTAMPANA U SUPERLUKSUZNOM TVRDOM POVEZU I U FORMATU B-5, SA OBIMOM DELA 448 STRANICA U PUNOM KOLORU, NA NAJKVALITETNIJEM UVOZNOM PAPIRU KUNSTDRUK 150-GRAMSKI, SA OVALNIM UKRASNIM BRIDOM (RIKNOM).

 

 

Knjiga sadrži nove i neobjavljene podatke o slavnom naučniku Mihajlu Pupinu, najužoj porodici, njegovim najbližim saradnicima i savremenicima. Bogatstvo knjizi daje obiman vizuelni blok sa mnoštvom retkih arhivskih i savremenih fotografija, uz separatni rečnik naučno-tehničkih, istorijskih i geografskih pojmova.

 

 

MALOPRODAJNA CENA KNJIGE JE 3.700,00 DINARA  

UPLATE PREKO POSLOVNOG RAČUNA IZDAVAČA 

KNJIGE ŠALJEMO PUTEM POŠTE U ZAŠTITNIM KUTIJAMA  

 

Narudžbine putem telefona: 021/6334-957, 064/128-9745 

 Putem i-mejla autora knjige:

drmilivojedosenovic@gmail.com

  PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U AP VOJVODINI 

 

KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I RIJALITIJSKOG KIČA! 

 

With books, culture, the Saint Sava's cult, science and sports - we defend ourselves against the subculture

and the rialite kitsch!