Dr Milivoje Došenović: KARATE U PRAKTIČNOJ PRIMENI - sa korelatima judo i jiu-jitsu (1999)

xxxDr Milivoje Došenović: KARATE U PRAKTIČNOJ PRIMENI - sa korelatima judo i jiu-jitsu (1999)

Autor dela: dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN (Sensei), majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan). Vizuelno-tekstualni materijal je izvod iz  diplomskog rada dr Milivoja Došenovića, koji je odbranio na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu (smer karate). 

"Karate in practical application - with correlates of judo and jiu-jitsu". Text and visual work (electronic edition, 1999). Written by dr Milivoje Dosenovic, karate master of the black belt of the 3rd DAN (Sensei), master of jiu-jitsu black belt of the 4th DAN (Yondan). Excerpt from the Graduate thesis at the College of Sports Trainers (karate direction), Belgrade, 1999.

  

 

Dr Milivoje Došenović, na Crnogorskom primorju, poluostrvo Sveti Stefan 

(Snimak sredinom avgusta 1990)  

 

FOTO-IZVODI IZ ELEKTRONSKOG IZDANJA AUTORA Dr MILIVOJA DOŠENOVIĆA 

"KARATE U PRAKTIČNOJ PRIMENI, SA KORELATIMA JUDO I JIU-JITSU"

 

SNIMLJENO U SALI BORILAČKIH SPORTOVA (SFO) NOVOSADSKE POLICIJE 

(Prikazi sistema samoodbrane - konstrukt tri borilačke veštine) 

Dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea i majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) shotokan stila, majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), u pripremi za razgibavanje, neposredno pred prikaz tehnika iz tri borilačke veštine (snimci: M. Karlić, u sali borilačkih sportova novosadske policije, 1998).

  

VIZUELNO-TEKSTUALNI IZVODI IZ SAMOODBRANE 

 (EFIKASNA KORELACIJA TEHNIKA IZ KARATEA, JUDOA, JIU-JITSU)

Prikaz tehnika iz samoodbrane i konstrukt tri borilačke veštine: karate, judo i jiu-jitsu - stručno su izvodili: doktor sportskih nauka Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN (Sensei) i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan). Asistent dr Milivoju Došenoviću bio je profesor fizičke kulture Zoran Dražić, diplomirani viši trener sportske rekreacije, majstor judoa crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei), majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), kapetan novosadske policije i rukovodilac SFO-a za Južnobački okrug. Snimci: Milivoj Karlić, u sali borilačkih sportova novosadske policije, 1998.

 

Te-wasa-ate (ručni karate udarci) 

Tachi-wasa (tehnike bacanja u stojećem stavu) 

Osaekomi-wasa (tehnike hvatova u parteru)

Uke-wasa (tehnike blokiranja u karateu i jiu-jitsu)

Kansetsu-wasa (poluge na laktu, zglobu, doručju)

Te-wasa-geri (nožni karate udarci)

Shime-wasa (tehnike gušenja) 

Ukemi-wasa (tehnike padova u judou i jiu-jitsu)

 

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sistem samoodbrane (u korelaciji karate i judo tehnika): slika 1. karate udarac rukom (zenkutsu-teisho-uchi) protivniku u vrh brade, slike 2. i 3. efikasno bacanje protivnika na tatami judo zahvatom (hane-goshi), i slika 4. zahvat protivnika u parteru judo ili jiu-jitsu tehnikom (hon-kesa-gatame ili alternativna i slična parterna tehnika makura-kesa-gatame), sa potpunom i uspešnom imobilizacijom protivnika (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998). 

 

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI KORISTI HLADNO ORUŽJE

TANTO-TORI-JODAN-TSUKI

(PRVA VERZIJA: BLOK I UDARCI LAKTOM, KOLENOM, RUKOM)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sistem samoodbrane od oštrog bodeža tanto-tori-jodan tsuki (u korelaciji karatea i jiu-jitsu tehnika) PRVA VERZIJA: slika 1. koncentracija na napadača, slika 2. karate blok rukom (ude-uke), slika 3. udarac laktom u grudi protivnika (migi-ude-enpi-uchi) u vitalnu tačku, slika 4. udarac kolenom u predeo grudi (hiza-hitsui-migi-geri), slika 5. udarac protivniku u vitalnu tačku na telu - ručni udarac (migi-shuto-uchi) u vrat, i slika 6. završni karate udarac (gjaku-zuki-migi iz kiba-dachi stava) u glavu protivnika - napadač je ispustio bodež (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998). 

 

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI KORISTI HLADNO ORUŽJE

TANTO-TORI-JODAN-TSUKI

(DRUGA VERZIJA: BLOK, TEHNIKA BACANJA, UDARAC RUKOM)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje odbranu od napada protivnika sa hladnim oružjem tanto-tori-jodan-tsuki DRUGA VERZIJA: slika 1. koncentracija na napadača, slika 2. ručni blok (ude-uke), slika 3. efikasno bacanje iz judoa (harai-goshi), slika 4. završni karate udarac u bradu protivnika (gjaku-zuki-migi) i potpuna imobilizacija protivnika (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998). 

 

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI KORISTI TUPI PREDMET (PALICU)

HANBO-SHOMEN-UCHI

(Korelacija tehnika iz karatea, judoa i jiu-jitsu)

  

Dr Milivoje Došenović, prikazuje samoodbranu od napada protivnika palicom (korelacija karatea i jiu-jitsu), slika 1. započinjanje  napada, slika 2. karate blok rukom (age-uke-hidari), slika 3.  karate udarac shotei po desnom laktu napadača sa palicom,  slika 4. izvlačenje iz ravnoteže i čišćenje judo tehnikom o-soto-gari, slika 5. alternativni prelazak u napad o-soto-gurumom, slika 6. efikasna jiu-jitsu poluga na zglobu šake napadača koji je oboren, slika 7. oduzimanje predmeta napada, i slika 8. imobilizacija protivnika u parteru efikasnom polugom na laktu napadačeve desne ruke, levom potkolenicom ptitisnemo vrat protivnika, a desni rist noge podvučemo pod desni bok protivnika, sistem iz serije judo i jiu-jitsu poluga ude-gatame ili kansetsu-waza  (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998). 

  

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI NASRĆE STAKLENOM FLAŠOM

(Korelacija tehnika iz karatea i judoa)

Dr Milivoje Došenović, izvodi prikaz odbrane od napadača koji koristi kao sredstvo napada praznu staklenu flašu. Efikasna korelacija karatea i judo tehnika. Slika 1.  koncentracija u pravcu napadača, slika 2. ručni levi karate blok (shuto-age-uke),  slika 3. efikasan ulazak i bacanje protivnika nožnom judo tehnikom (hane-goshi, a to bočno bacanje je izumeo veliki sensei judoa Joshiaki Jamashita, koji je u periodu 1902-1909. godine bio prvi trener izvan Japana i čak u SAD trenirao predsednika Teodora Ruzvelta. Sensei Jamashita je imao od povrede trajno skvrčeno desno koleno, koje je iskoristio i nazvao zahvat hane-goshi), slika 4. protivnik je u visokoj fazi padanja, slika 5. snažan nožni karate udarac  bridom stopala (sokuto-geri) u protivnika, koji leži na tatamiju, slika 6. desni ručni  karate udarac u glavu protivnika (gjaku-zuki-migi), sa konačnom imobilizacijom napadača (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).  

 

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI NASRĆE SLOMLJENOM STAKLENOM FLAŠOM - ODBRANA ABDOMINALNE REGIJE TELA

(Korelacija tehnika iz karatea i jiu-jitsu)

Dr Milivoje Došenović, izvodi prikaz odbrane od napadača koji koristi kao sredstvo napada slomljenu staklenu flašu. Efikasna korelacija karatea i jiu-jitsu tehnike. Slika 1.  koncentracija u pravcu napadača, slika 2. ručni levi karate blok (shuto-age-uke) po desnoj ruci napadača sa flašom,  slika 3. snažan hvat protivnikove desne ruke iznad zgloba, slika 4. uvrtanje protivnikove desne ruke u zglobu šake sa obaranjem na tlo, slika 5. završni karate udarac u bradu protivnika (gjaku-zuki-migi) kao konačna imobilizacija napadača (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).  

 

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI KORISTI STOLICU

(Korelacija tehnika iz karatea i jiu-jitsu)

 

 

Dr Milivoje Došenović, izvodi prikaz odbrane od napadača koji koristi kao sredstvo napada stolicu. Efikasna korelacija karatea i jiu-jitsu tehnika. Slika 1.  koncentracija u pravcu napadača, slika 2. brzi iskorak desnom nogom ulevo i udarac laktom napadača u predelu grudi (empi-ushiro),  slika 3. napadač posrće sa stolicom u rukama, slika 4. hvatanje napadača za obe donje nogavice kimona sa zadnje strane, slika 5. snažno povlačenje uvis obe nogavice napadačevog kimona, koji pada potrbuške na tatami, slika 6. završni nožni karate udarac bridom stopala u kičmu napadača (fumikomi-geri) - kao potpuna imobilizacija napadača sa stolicom (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998. godine). 

  

SAMOODBRANA OD NAPADAČA KOJI KORISTI HLADNO ORUŽJE (NOŽ)

TANTO-TORI-GEDAN-TSUKI

(Odbrana kombinacijom tehnika iz karatea i jiu-jitsu)

Dr Milivoje Došenović - prikazuje korelaciju karatea, judoa i jiu-jitsu (odbrana od hladnog oružja): slika 1. koncentracija na napadača, slika 2. blok po desnoj ruci napadača sa nožem (gedan-barai-hidari) i hvatanje za zglob njegove ruke (ryotekate-tori), slika 3. poluga sa izvrtanjem u zglobu napadačeve desne ruke (doručju), nož je sve vreme okrenut od onog koji se brani, slika 4. izvlačenje iz ravnoteže napadača sa nožem na levu stranu, slika 5. efikasno inerciono jiu-jitsu ili judo-bacanje iz stojećeg stava (sumi-otoshi ili kuki-nage, sa alternativom uki-otoshi), a lomljenje protivnikove ravnoteže izvodi se brzim kretnjama tela i ne samo rukama, slika 6. efikasna poluga u stojećem stavu na zglobu lakta napadača (kansetsu-wasa), sa potpunom i završnom imobilizacijom protivnika (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

  

IZVOD IZ SAMOODBRANE OD NAPADAČA U BLISKOM KONTAKTU

(TEHNIKOM JUDO BACANJA HARAI-GOSHI I KARATE UDARCEM)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sistem samoodbrane u bliskom kontaktu sa napadačem, gde je veoma efikasna kombinacija tehnika iz judoa i karatea. Slika 1. napadača koji nasrće, izvlačimo iz ravnoteže, slika 2. ulazak u bočno bacanje harai-goshi, slika 3. početak faze bacanja harai-goshijem uz snažni i brzi zamah desne noge, slika 4. protivnik je podignut u vodoravni položaj za bacanje, slika 5. prilikom pada protivnika, pridržavamo ga za desni rukav kimona, da bismo mu sprečili tešku povredu ekstremiteta, slika 6. u slučaju daljeg pružanja otpora - protivniku zadajemo snažan karate udarac u bradu migi gjaku-zuki, radi onesposobljavanja i konačne imobilizacije (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

  

IZVOD PRIKAZA TEHNIKE PADOVA IZ JUDOA I JIU-JITSU

(MAE-MAWARI-UKEMI-WASA - PAD U NAPRED)

 

Dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea i majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) shotokan stila, majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), prikazuje deo tehnike padova iz judoa i jiu-jitsu (mae-ukemi-wasa). Sve tehnike padova u judou i jiu-jitsu spadaju u pomoćne tehničke elemente i oni se moraju savladati pre savladavanja tehnike bacanja. Padovi se dele na: padove u napred, padove u nazad i padove u stranu. Padovi u napred su: pad u napred grudima sa dlanovima obe ruke, pad u napred sa prevrtanjem, pad na pesnicu i "bure-pad". Padovi u nazad se izvode: čučeći, stojeći ili iz iskoraka nogom nazad. Padovi u napred (sa kotrljanjem), kao najkompleksniji zahtevaju nekoliko važnih činjenica: telo se mora pripremiti za nastupajući kolut kotrljanja, prilikom pada na tatami (strunjaču), pad se obavezno amortizuje snažnim udarcem ruke ili noge po strunjači, a završnica pada mora biti takva da majstoru judoa ili jiu-jitsu omogući brzo ustajanje u odbrambeni položaj na tatamiju. Kod padova u napred (mae-ukemi) sled koraka je: 1. iz osnovnog stava iskoračimo desnom ili levom nogom napred (zavisno od izvođenja levog ili desnog pada u napred) 2. telo sagnemo  napred, a ruku postavimo između stopala 3. desnu ruku malo savijemo u laktu sa prstima okrenutim ka stopalu sa suprotne strane 4. glavu sagnemo ka levom ramenu 5. pad započinjemo od brida šake povijene ruke (leve ili desne), preko levog ili desnog ramena, pa dijagonalno preko leđa i kuka. Važno je da prilikom pada u napred noge budu poluzgrčene, a glava ne sme dodirivati strunjaču, pad amortizujemo kratkim i snažnim udarcem levom ili desnom rukom po tatamiju, ruka je pored kuka obavezno ispružena uz tlo. Padovi u napred mogu se izvoditi iz zaleta i iz mesta (snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, 1998).

 

IZVOD PRIKAZA TEHNIKE PADOVA IZ JUDOA I JIU-JITSU

(MAE-MAWARI-UKEMI-WASA-SEIKEN - PAD U NAPRED NA PESNICU)

 

Dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea i majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) shotokan stila, majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), prikazuje deo tehnike padova iz judoa i jiu-jitsu (mae-ukemi-wasa). Sve tehnike padova u judou i jiu-jitsu spadaju u pomoćne tehničke elemente i oni se moraju savladati pre savladavanja tehnike bacanja. Padovi se dele na: padove u napred, padove u nazad i padove u stranu. Padovi u napred zahtevaju nekoliko važnih činjenica: telo se mora pripremiti za nastupajući kolut kotrljanja, prilikom pada na tatami (strunjaču), pad se obavezno amortizuje snažnim udarcem ruke ili noge po strunjači, a završnica pada mora biti takva da majstoru judoa ili jiu-jitsu omogući brzo ustajanje u odbrambeni položaj na tatamiju. Kod padova u napred (mae-ukemi-seiken), sled koraka: slika 1. iz osnovnog stava iskoračimo desnom ili levom nogom napred (zavisno od izvođenja levog ili desnog pada napred na šaku), slika 2. telo sagnemo  napred, stežući dlan ruke u pesnicu, slika 3. pad započinjemo na pesnicu ruke (leve ili desne), kojom se oslanjamo na tatami (strunjaču), slika 4. faza pada na pesnicu, slika 5. završnica pada na pesnicu. Veoma je važno da prilikom pada u napred noge budu poluzgrčene, a glava ne sme dodirivati strunjaču, pad amortizujemo kratkim i snažnim udarcem levom ili desnom rukom (dlanom) po tatamiju, koja je pored kuka obavezno ispružena uz tlo. Padovi u napred na pesnicu mogu se izvoditi iz zaleta i iz mesta (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, 1998).

 

IZVOD PRIKAZA TEHNIKE PADOVA IZ JUDOA I JIU-JITSU

(USHIRO-UKEMI-WASA - PAD U NAZAD)

 

Dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea i majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) shotokan stila, majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), prikazuje deo tehnike padova iz judoa i jiu-jitsu pad u nazad (ushiro-ukemi-wasa). Sve tehnike padova u judou i jiu-jitsu spadaju u pomoćne tehničke elemente i one se moraju savladati pre savladavanja tehnike bacanja. Iako se ovi padovi ređe primenjuju u borbi, njihov cilj savladavanja je u tome da se pravilnim izvođenjem pada u nazad zaštićuje glava, potiljačni deo i kičmeni stub. Postoje tri vrste padova u nazad: iz ležećeg, iz klečećeg i iz stojećeg stava. Padovi iz stojećeg stava su ozbiljniji deo tehnike. Pad iz stojećeg stava se izvodi: slika 1. pripremni deo, slika 2. izvođenje pada u nazad, slika 3. prekoturavanje preko jednog ramena, naginje se glava na drugo rame, slika 4. nakon okreta staje se na kolena ili uspravno na noge (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).   

 

PADOVI U STRANU (JOKO-UKEMI-WASA) IZ JUDOA ILI JIU-JITSU

Pad u stranu levi (hidari-ukemi-wasa), prikaz prof. Zoran Dražić, majstor judoa crnog pojasa 3. DAN-a i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a, kapetan novosadske policije i rukovodilac SFO-a za Južnobački okrug (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

  

EFIKASNA TEHNIKA SAMOODBRANE - GUŠENJEM NAPADAČA

ODBRANA OD NAPADAČA KOJI HVATA ZA NOGE

(SHIME-WASA, RYOTE-KUBI-SHIME - IZ STOJEĆEG STAVA)

Dr Milivoje Došenović (levo), prikazuje jednu od tehnika gušenja protivnika (shime-wasa). Slika 1. podvlačenje desne ruke pod levi ramenski deo kimona protivnika sa palcem okrenutim uvis, slika 2. detalj - položaja ruku za gušenje, slika 3. kada protivnik (tori) pokuša napasti zahvatom morote-gari hvatom za noge, u samoodbrani i levom rukom se hvata za gornji levi rever  protivnikovog kimona, zatim se hitro prebacuje desna ruka, koja čvrsto drži ramenski deo kimona preko njegove glave i ispod njegovog vrata, i slika 4. završni insert tehnike gušenja, sa potpunom imobilizacijom protivnika, kada nastupa brza predaja protivnika ili njegov teški gubitak svesti, usled gušenja (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

 

SAMOODBRANA OD FIZIČKOG NAPADA PROTIVNIKA

(KARATE BLOK, NOŽNI UDARAC U GLAVU I JUDO ZAHVAT U PARTERU)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje korelaciju borilačkih sportova karate i judo. Slika 1. odbrana blokom (shuto-uke, kokutsu-dachi-migi) od levog napadačevog ručnog udarca hidari oi-zuki, slika 2. priprema za kontranapad nožni udarac ashi-mawashi-geri-hidari, slika 3. visoki nožni levi udarac (hidari-ashi-mawashi-geri-jodan) u glavu protivnika, i slika 4. efikasan judo zahvat u parteru (makura-kesa-gatame), sa potpunom imobilizacijom napadača (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

 

SAMOODBRANA OD PROTIVNIKA KOJI NAPADA NOGOM (MAE-GERI)

(KARATE BLOK, JUDO ČIŠĆENJE OUCHI-GARI, SA IMOBILIZACIJOM)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sisteme samoodbrane i korelaciju tehnika iz karatea i judoa. Slika 1. odbrana od protivnikovog napada nogom - karate blokom (gedan-barai), slika 2. "čišćenje" protivnika judo tehnikom (migi-ouchi-gari), gde je važno napomenuti da nogu protivnika ne izbijamo prema gore, nego sa spuštenim bokovima nogu protivnika "čistimo" iz svojih bokova kružno i u smeru skazaljke na satu, slika 3. protivnik je oboren, slika 4. završni ručni karate udarac protivniku (gjaku-zuki-migi), sa imobilizacijom (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

 

EFIKASNA SAMOODBRANA OD PROTIVNIKOVOG KAMINOKE-TORIJA

(NEUTRALISANJE NAPADAČEVOG HVATA ZA KOSU)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sisteme samoodbrane i korelaciju tehnika iz karatea i judoa. Slika 1. odbrana od kaminoke-torija ili protivnikovog pokušaja hvata za kosu, slika 2. snažni udarac laktom u grudi protivnika (migi-enpi-uchi), slika 3. judo tehnika ručno bacanje protivnika (tai-otoshi), slika 4. završni karate udarac protivniku, koji je pao na tatami (gjaku-zuki-migi), sa imobilizacijom napadača (svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

 

EFIKASNA SAMOODBRANA OD PROTIVNIKOVOG KIN-GERIJA

ASHI-ASHIBO-KAKE-UKE (BLOKOVI NOGOM KA SPOLJA I IZNUTRA) 

(NEUTRALISANJE NAPADA U VITALNI PREDEO GENITALIJA)

Dr Milivoje Došenović - prikazuje odbranu od napadača koji udarcima leve ili desne noge ugrožava vitalnu tačku na telu (genitalnu zonu). Slika 1. kada napadač izvodi desni nožni udarac (kin-geri-migi), slika 2. odbrana je nožnim spoljnim desnim blokom potkolenicom (uchi-ashibo-kake-uke), kojim se napadačeva noga odbacuje u stranu. Na slici 3. napadač pokušava da ugrozi vitalnu tačku (genitalije) udarcem leve noge (kin-geri-hidari), slika 4. odbrana je nožnim spoljnjim blokom potkolenice, kojom se odbija napadačeva leva noga. Protivnika imobilišemo na više načina: snažnim udarcem ruku gjaku-zuki, choku-zuki ili uraken-uchi - u bilo koju prednju regiju tela (trbuh, pleksus ili u predeo glave), ili na slici 5. efikasno čišćenje levim deashi-barai-hidari (alternativno i sasae-tsurikomi-ashi ili kosoto-gake), i na slici 6. nožni desni karate udarac sokuto-geri-migi, sa imobilizacijom napadača (snimci: M. Karlić, u centru borlačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998).

 

EFIKASNA SAMOODBRANA OD PROTIVNIKOVOG UDARCA RUKOM

(SHUTO-AGE-UKE-HIDARI, IPPON-SEOI-NAGE, GJAKU-ZUKI-MIGI)

Dr Milivoje Došenović, prikazuje sisteme samoodbrane i korelaciju tehnika iz karatea i judoa. Slika 1. odbrana od protivnikovog pokušaja udarca rukom (oi-zuki-migi), efikasna odbrana je brzim karate blokom (shuto-age-uke-hidari), slika 2. hvat protivnika za rukav kimona i izvlačenje iz ravnoteže (tsukuri-kuzushi), slika 3. ručno judo bacanje (ippon-seoi-nage), slika 4. protivnik je u visokoj fazi padanja, slika 5. završna faza bacanja (ippon-seoi-nage), slika 6. priprema za imobilizaciju protivnika, slika 7. završni karate udarac protivniku u vrh brade (gjaku-zuki-migi), sa potpunom imobilizacijom protivnika. Veoma su važni saveti velikih senseija borilačkih veština, koji se odnose na efikasnu primenu snage u samoodbrani: "Povuci kada te protivnik gura, gurni kada te protivnik vuče, sa brzim iskoracima - dijagonalno ili sa okretanjem svog tela." (Svi snimci: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, 1998). 

 

Prikaz samoodbrane  iz konstrukta tri borilačke veštine, prikazivali su u sali borilačkih sportova novosadske policije, s leva: doktor sportskih nauka Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei), majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Jondan). Desno: asistent dr Milivoju Došenoviću bio je profesor fizičke kulture Zoran Dražić, diplomirani viši sportski trener rekreacije, majstor judoa crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei), majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Jondan), kapetan novosadske policije i rukovodilac SFO-a za Južnobački okrug (snimci: M. Karlić, Novi Sad 1998-1999).  

  

Na slikama su "pomoćna sredstva" napada, koja su u upotrebi kriminala, i u rukama destruktivnih huligana i uličnih siledžija. Međutim, za majstore borilačkih veština, napadači sa ovakvim sredstvima - ne predstavljaju neku veću opasnost, jer suština je da majstor borilačkih veština neutrališe napadača, a ne bori se protiv sredstva napada. Ako se ipak dogodi da se majstor borilačkih veština suoči sa napadačem, koji koristi nedozvoljene i opasne predmete (na slici), tada kod njega dolazi do pojačane koncentracije i brzog reagovanja, sa ciljem imobilizacije napadača, ali sa dve istovremene obaveze: 1) zaštititi svoj vlastiti život 2) da prilikom neutralisanja napadača pokuša  sprečiti i njegovo samopovređivanje (napadač može pasti na vlastita nedozvoljena sredstva koja drži u rukama: na potegnuti nož, slomljenu flašu, na izbijenu bejzbol palicu, na oštar "bokser" koji je navukao na šaku, na ciglu ili kamen kojim napada, na oštru mačetu, šipku, pa čak i na upotrebljenu stolicu). Stari mudraci i senseji Dalekog istoka kažu: "Mrtva, opasna stvar - oživi u zlim rukama..." Reč huligan nosi ime po irskom kriminalcu Patriku Huliganu, koji je posle velikih zlodela (ubistava i brutalnih fizičkih napada na mirne građane oba pola) uhvaćen, osuđen na smrt i pogubljen u Londonu 1898. godine.    

 

 

    Borilačke veštine karate, judo i jiu-jitsu - pripadaju borilačkim sportovima, ali pružaju i najefikasnije sisteme samoodbrane, jer majstor (sensei) ovih veština poseduje "oružje bez oružja". Ove veštine u svom konstruktu sadrže sve efikasne metode i tehnike za odbranu od jednog ili više napadača i njegovu (njihovu) imobilizaciju. Takođe, u borilačkim veštinama postoje i posebni razorni udarci (kuycho-jutsu), koji senseji koriste u nužnoj samoodbrani vlastitog života, i takvi udarci mogu biti usmeriti u vitalne tačke agresivnog napadača, koji će imati za posledicu paralizu, nesvesticu ili smrtni ishod.

     Ovde su nabrojane različite vitalne tačke na ljudskom telu, pa se udarcem u neke od njih dogodi smrtni ishod: teme glave, prednji deo lobanje (predeo između  čela i temena), repni produžetak kičme, koren nosa, tačka iznad ušne školjke u visini sredine čela, vertikalna brazda ispod nosa, početak koštanog dela nosa, tačka iznad spoja ušne školjke i slepoočnice, Adamova jabučica, jezična kost, udubljene iznad grudne kosti u osnovi vrata, tačka u zoni leve ili desne bradavice, donji rub grudne kosti, predeo jetre, tačka smeštena između petog i šestog rebra u blizini grudne kosti s leve strane i ista tačka s desne strane.

   Udari u ostale tačke ljudskog tela izazivaju: paralizu, gubitak svesti (sinkopa), šok, jak bol, kontuzije-nagnječenja, iščašenja-uganuća, prelomi (frakture) ekstremiteta...

 

     Izvod sistema borenja - četiri ključne grupe:

 

   1) Borilački sportovi u nadmetanjima, sa strogim sudijskim pravilima (zaštitna oprema sa kacigom u kendou), dok pravila u tekvondou nalažu: štitnik za glavu, štitnike za noge, štitnike za potkolenice, štitnik za prepone (kod muškaraca suspenzol), štitnik za zube, štitnike za rist stopala, rukavice za šake. U sportskim karate borbama koriste se štitnici za prepone (suspenzol), štitnici za zube, štitnici za rist stopala i rukavice za šake (sem u shobu-ippon-kumite, gde se odvija borba karate takmičara bez rukavica), ali se pravila menjanju i dopunjuju u današnje savremeno doba.

 

   2) Borilačke veštine za samoodbranu od jednog ili više agresivnih napadača u urbanim sredinama (bez sportskih pravila) protiv ekstremnih delinkvenata.

 

    3) Borilačke veštine sa upotrebom drevnog i tradicionalnog oružja Dalekog istoka (katana, tanto, sai, nun-chaku, tonfa, boken, kama-srp, shuriken, naginata, lanci, duge motke...). Međutim, rukovanje sa nabrojanim oružjima - zbog velike opasnosti od mogućih povreda sa fatalnim ishodom - izvodi se demonstrativno. Oružja Dalekog istoka su i dalje pod velom mističnosti, a  senseji, koji sa njima rukuju, odlikuju se vrhunskim znanjem i smirenošću... 

 

  4. Borilačke veštine u okvirima obuke policijskih snaga, žandarmerije, SAJ (specijalnih antiterorističkih jedinica), kao i u jedinicama vojne policije Republike Srbije, sa svim programima koncentrisanim u predmetu SFO (specijalno fizičko obrazovanje), gde se primenjuje konstrukt tri bazne borilačke veštine: judo, karate i jiu-jitsu, koje objedinjene čine najefikasniji sistem telesne samoodbrane... 

 

IZVODI IZ ETIKE SENSEIJA BORILAČKIH VEŠTINA

 

1) Majstor borilačkih veština nikada ne napada prvi, on se naučenim tehnikama brani.

 

2) Ako dođe do sukoba, borilačku veštinu treba upotrebiti u krajnjem slučaju, ako se sensei ne može drugačije zaštititi od napadača - agresivnog i veoma opasnog delinkventa, pa ga mora brzo i efikasno imobilisati.

 

3) Kada ipak dođe do primene borilačke veštine - pravi sensei će štedeti protivnikovo zdravlje i neće ugroziti njegov život. Odbrana od delinkventa mora biti adekvatna napadu na senseija borilačkih veština.

 

4) Majstor borilačkih veština uvek teži da ceo njegov život bude u skladu sa sportskim i moralnim normama i principima (staloženost, etika i humanost).

 

5) Sensei borilačkih veština mora da se trudi da savlada sebe u najtežim trenucima, da poštuje slabijeg i jačeg, da ima kontrolu svoga tela u svakom trenutku, da poseduje vlastiti stil, ali i da razume da je svaki čovek jedinka za sebe koja nosi nešto nepoznato...

 

ETIČKE NORME U KARATEU, JUDOU, JIU-JITSU

 

     Nikada se protivnik ne sme potceniti. Moramo shvatiti da je onaj što nas napada vrlo opasan, pa moramo da se branimo. Ocenićemo snagu i idlučnost protivnika, pa ćemo u skladu sa tim odmeriti adekvatnu odbranu. Ako je tlo na kome smo napadnuti neravno, klizavo, a prostor skučen, moramo da ograničimo naše kretanje, da ne posrnemo, izgubimo ravnotežu i padnemo na tlo. Moramo da vodimo računa da dobro zapažamo da li protivnik u napadu koristi neko od opasnih oružja: nož, lanac, "bokser", tojagu, metalnu šipku, razbijenu flašu itd. Protivnik može da krene i sa vatrenim oružjem npr. pištoljem. U zatvorenoj prostoriji može da napadne npr. stolicom itd.

    Čak i u najtežim situacijama, majstor borilačkih veština treba da pokuša da što je više moguće, štedi život protivnika (huligana i siledžije) i njegovo zdravlje i prekine sa akcijom samoodbrane čim je opasnost prošla, tj. čim je protivnik efikasno imobilisan, jer snažni udarci majstora karatea uz efikasne tehnike bacanja (iz judoa i jiu-jitsu, kojima se siledžija baca na betonsku podlogu), mogu izazvati trenutnu smrt ili najblaže trajnu paralizu, jer je udarac siledžijine glave o beton neminovan, sa pretpostavkom da siledžija-huligan ne poznaje tehnike padova (napred, nazad, u stranu).

    I odbrambene tehnike iz jiu-jitsu i judoa, naročito poluge na zglobovima ekstremiteta, mogu da izazovu opasne frakture. Zbog svega nabrojanog, bitno je da majstor borilačkih veština primenjuje "Etičke norme", koje humano nalažu, da su majstori i treneri borilačkih veština mnogo više obavezni da ispolje mudrost, strpljivost i toleranciju, i da učine sve da do sukoba sa napadačem (siledžijom i huliganom) ne dođe.

    Korelacija karatea, judoa i jiu-jitsu, kao efikasan sistem samoodbrane, mora se bazirati na tome - da nema zloupotrebe ni jedne od ove tri borilačke veštine, jer karate, judo i jiu-jitsu može biti veoma opasan sistem samoodbrane ako se zloupotrebi, pa se time izazovu nesagledive posledice. Ukoliko dođe do sukoba u urbanim uslovima življenja, majstor borilačkih veština mora da se trudi da te sukobe izbegne. On nikada ne napada prvi, osim u situacijama kada je ugrožen njegov ili nečiji život. Majstor borilačkih veština kao krajnje sredstvo upotrebiće tehnike i zahvate samoodbrane, efikasne sisteme lične zaštite, ako je iscrpio sva moguća sredstva verbalnog ubeđivanja da protivnik (siledžija) odustane.

     Kada smo napadnuti moramo biti mirni i hladnokrvni. Nikada se ne treba upuštati u prepirke sa nepoznatim osobama, pijancima, narkomanima, ili onima koji izazivaju okolinu. Naravno, ima izuzetaka. Građanska dužnost nalaže i majstoru borilačkih veština, da u skladu svojih etičkih principa, pomogne svakom ko je u nevolji. Ako je majstor borilačkih veština svedok napada na: dete, starijeg čoveka, na ženu, ili napad na čoveka koji ne može da se odbrani sam od siledžija, svakako prvi korak bi bio da se mirno izbegne sukob, zatim poziv policiji, a ako je to nužno - majstor borilačkih veština će efikasno pomoći ugroženoj osobi. 

 

 

  i

Diploma-priznanje ZA RAZVOJ KARATEA dr Milivoju Došenoviću, glavnom i odgovornom uredniku i osnivaču novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing". Potpisnici priznanja: prof. David Tiki Donovan, selektor karate reprezentacije Velike Britanije, i prof. Dušan J. Dačić, selektor karate reprezentacije Jugoslavije, 1997. godine.

 

Sleva: magistar sportskih nauka i instruktor karatea Dušan J. Dačić (9. DAN), nekadašnji najuspešniji savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije i jedan od najboljih evropskih i svetskih instruktora karatea, sa dr Milivojem Došenovićem, diplomiranim višim sportskim trenerom karatea i glavnim i odgovornim urednikom novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" (u sali borilačkih sportova Srednje škole unutrašnjih poslova "Pane Đukić", Sremska Kamenica, snimak: Milivoj Karlić, novosadski studio "DUO-foto video", 1998). 

 

Dr Milivoje Došenović - sa mladim šampionima karatea (snimci: M. Karlić, Novi Sad, 1997-1998)

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), kao glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" - u jednočasovnom TV intervjuu na "TV Kanal 9". Sa njegove desne strane je poznati voditelj najgledanije "Sportske panorame", urednik i novinar Milan Grbić popularni "Bata-Grba" (1953-2014). Snimak: Aleksandar Agić, u studiju "TV Kanal 9", Novi Sad, 2000. 

  

Sleva: Fakultet fizičke kulture, danas Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja pri Novosadskom univerzitetu, i desno: Fakultet za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu (snimci: dr Milivoje Došenović, 1997, 2013. godine). 

 

Dr Milivoje Došenović - na Fakultetu za sport i turizam (TIMS), Novi Sad

(Snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", u amfiteatru TIMS, 19. septembra 2007)

 

Komisija za odbranu Doktorske disertacije, na slici sleva: prof. dr Zlatko Ahmetović, (dekan Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu), prof. dr Dragan Koković - predsednik Komisije (Katedra za sociologiju kulture Filozofskog fakuleta u Novom Sadu), i prof. dr Dušan Perić - mentor (Katedra za metodologiju Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu). Snimci: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Fakulteta za sport i turizam TIMS, Novi Sad, 19. septembra 2007.

 

 

 Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

  

 

Knjiga iz oblasti borilačkih veština, i njen autor dr Milivoje Došenović (u karate kimonu, Novi Sad, 2012)