Selakova nagrada, za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu

25.02.2020.


"Selakova nagrada" - za najbolju knjigu o naučniku  Pupinu

 

 

 

 Dr MILIVOJU DOŠENOVIĆU, KNJIŽEVNIKU

NAGRADA FONDACIJE "MLADEN SELAK"

(BEOGRAD, 2014)

ZA NAJBOLJU KNJIGU

O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

 

"Selakova nagrada" dr Milivoju Došenoviću, književniku  ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, sa potpisom akademika prof. dr Nikole Hajdina, predsednika SANU (Srpske akademije nauka i umetnosti), koji je i predsednik Upravnog odbora Fondacije "Mladen Selak", i sa potpisom patentnog inženjera Milana Božića, predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (Beograd, 9. 10. 2014).

 

Sleva: akademik i profesor doktor građevinskih nauka Nikola Hajdin (Vrbovsko, Gorski Kotar, 1923 - Beograd, 2019), dugogodišnji predsednik SANU (Srpske akademije nauka i umetnosti od 1994-2003. godine i još u tri mandata od 2003-2015),  nekadašnji dekan Građevinskog fakulteta iz Beograda. Bio je jedan od naših najpoznatijih jugoslovenskih i srpskih konstruktora monumentalnih građevina, a najpoznatije su Hajdinovi mostovi sa kosim zategama, kao i spregnute konstrukcije. Na slici pored akademika Hajdina je patentni inženjer Milan Božić (Budačka Rijeka, 1944), poznati jugoslovenski i srpski pronalazač, pisac naučnih knjiga, a najpoznatije njegovo delo je "Tehnologija i patenti - sredstvo dominacije" izdavači: Savez pronalazača Jugoslavije i Vojnoizdavački zavod, Beograd. Patentni inženjer Milan Božić je dugogodišnji predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (slika iz foto-arhive "Prestige MIA"). Na slici desno: Most slobode (ili "Hajdinov most") u Novom Sadu (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. juna 2015).

 

NA CENTRALNOJ MANIFESTACIJI POVODOM 160 GODINA OD ROĐENJA

SVETSKOG I SRPSKOG NAUČNIKA MIHAJLA IDVORSKOG PUPINA

(JUGOZAPADNI BANAT, IDVOR, 9. OKTOBRA 2014) 

Narodni dom Mihajla Idvorskog Pupina, u vreme Centralne manifestacije 160 godina od rođenja slavnog svetskog i srpskog naučnika (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014).  

 

Velika Centralna manifestacija povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog naučnika Mihajla Pupina, započela je himnom Republike Srbije "Bože pravde" (iz foto-arhive: "Prestige MIA", Idvor, 9. oktobra 2014).

 

Na velikoj Centralnoj manifestaciji, povodom 160-godišnjice od rođenja slavnog svetskog naučnika i srpskog lobiste Mihajla Idvorskog Pupina, u svečanoj sali Pupinovog doma - u prva dva reda sedišta su popunili  najzaslužniji naučnici Republike Srbije i regiona, koji su dali doprinos nauci, tehnici, patentnoj dokumentaciji i književno-naučnom stvaralaštvu (iz foto-arhive: "Prestige MIA", Idvor, 9. 10. 2014).

 

Na Centralnoj manifestaciji povodom 160 godina od rođenja svetskog i srpskog istraživača i naučnika Mihajla Idvorskog Pupina, svečana sala Pupinovog doma u rodnom selu naučnika - bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Pored brojne publike bili su prisutni i predstavnici naučne elite Republike Srbije i regiona (iz foto-arhive: "Prestige MIA", Idvor, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

 

 

NAJBOLJA KNJIGA O NAUČNIKU PUPINU 

AUTOR KNJIŽEVNOG I NAUČNOG DELA Dr MILIVOJE DOŠENOVIĆ:

M I H A J L O   P U P I N

(NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO)

 

ROMANSIJERSKA MONOGRAFIJA

O  VELIKOM  SVETSKOM  GENIJU,

DOBROTVORU I SRPSKOM LOBISTI

  

Prikaz izvoda iz dosadašnjih izdanja knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika, redovnog člana Društva književnika Vojvodine. Zbog velikog broja zahteva čitalaca i ciljnih grupa štampano je 8 izdanja ovog kapitalnog književnog i naučnog dela  u luksuznom tvrdom povezu, sa obimom 448 stranice, i u formatu B-5, a objavljeno je i 8 izdanja u formi elektronske knjige (E-book) sa obimom od 448 stranica. Ovo naučno i književno delo postavljeno je na veb sajt izdavačke kuće "Domla-Publishing" iz Novog Sada, tako da se može besplatno čitati, kao doprinos edukaciji, nauci i kulturi Republike Srbije, uz nastojanje autora knjige da se dobije još jasnija slika o životu i delu planetarnog naučnog genija.

 

 

ZVANIČNO URUČENJE "SELAKOVE NAGRADE"

ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

U 2014. GODINI

Voditeljka Centralne manifestacije i portparol Fondacije "Mladen Selak" za Reopubliku Srbiju, Marina Mia Končar proglašava dr Milivoja Došenovića, književnika iz Novog Sada - dobitnikom prestižne "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu (snimak: "TV Kanal 9" , u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

"SELAKOVA NAGRADA" ZA NAJBOLJU KNJIGU O PUPINU U 2014. GODINI

Dr Milivoje Došenović, književnik - prima "Selakovu nagradu" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, od gospođe Nevenke Selak Dedić, uz prisustvo prof. dr Branka Kovačevića, dekana Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i patentnog inženjera Milana Božića, predsednika Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Pupinovog doma u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014).

    

Nagradu Fondacije "Mladen Selak", književniku dr Milivoju Došenoviću, ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU, uručila je lično kćerka osnivača Fondacije, Nevenka Selak Dedić iz Amerike (iz foto-arhive: "Prestige MIA", snimak u Idvoru, jugozapadni Banat, 9. oktobra 2014. godine).

  

Sleva: Nevenka Selak Dedić, dr Milivoje Došenović, književnik (sa "Selakovom nagradom" i posterom svoje knjige), prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, i patentni inženjer Milan Božić, predsednik Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (foto: "Prestige MIA", Idvor, 9. 10. 2014).

   

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, po odluci žirija, pripala je dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada, za njegovo književno i naučno delo: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija). Knjiga je  štampana u 8 ofsetnih luksuznih izdanja, kao i u 8 dopunjenih elektronskih izdanja, obim 448 stranica.

 

Publika u prepunom domu Mihajla Idvorskog Pupina, na velikoj naučnoj manifestaciji, koja je bila posvećena 160 godišnjici od rođenja svetskog i srpskog pronalazača (foto: "Prestige MIA", Idvor, 9. oktobra 2014).

   

Zajednički snimak zaslužnih nagrađenih naučnika Republike Srbije, koji su dali veliki doprinos  iz oblasti nauke, tehnike i književnog stvaralaštva. Pored njih su  predstavnici Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, kao i članovi organizacionog odbora Centralne manifestacije 160-godišnjice od rođenja velikog srpskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Prvi sleva (stoji, sa posterom nagrađene knjige): dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI  (snimak: Aleksandar Agić, sa novosadske "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014).

  

U sredini: Nevenka Selak Dedić, kćerka osnivača Fondacije "Mladen Selak", doputovala je iz Amerike na veliku svečanost u Idvor, sa posebnim zadovoljstvom susrela se i sa akademikom prof. dr Nikolom Hajdinom, predsednikom (SANU) Srpske akademije nauka i umetnosti i predsednikom Upravnog odbora Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju. Sa gospođom Selak i akademikom Nikolom Hajdinom na slici su i Radojka Miletić Bijelić (desno), generalni sekretar Fondacije "Mladen Selak", i gospođa Rada Kedža, zamenica predsednika Fondacije (iz foto-arhive: "Prestige MIA", u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU U 2014. GODINI, sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem iz Ljubljane i gospođom Radojkom Miletić Bijelić, generalnim sekretarom Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Sleva: akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU Srpske akademije nauka i umetnosti (2003-2015) i predsednik Upravnog odbora Fondacije "Mladen Selak", gospođa Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine,  sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem, potpredsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Kanal 9", u  Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godini, patentni inženjer Savo Vuković, potpredsednik Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane i akademik prof. dr Nikola Hajdin (1923-2019), predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (1994-2003. godine i od 2003-2015), predsednik Upravnog odbora Fondacije "Mladen Selak". Na desnoj slici: prof. dr Miroslav Vesković, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) iz Novog Sada, dr Milivoje Došenović, književnik i redovni član Društva književnika Vojvodine, pat. ing. Savo Vuković iz Ljubljane, i skroz desno: dr Aleksandar Belić, državni sekretar Ministarstva za prosvetu nauku i tehnološki razvoj (snimci: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Pupinovog doma, Idvor, 9. oktobra 2014).     

Insert teksta iz knjige:  "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO", autora dr Milivoja Došenovića, književnika, redovnog člana Društva književnika Vojvodine (i spomenik slavnom naučniku Pupinu u selu Idvor, snimak autora knjige, 2005).

 

Jedno od štampanih izdanja knjige dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija). Na slikama je 4. dopunjeno izdanje u luksuznom tvrdom povezu. 

 

Sleva: recenzent knjige o Pupinu, prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu. U sredini: prikaz 6. dopunjenog elektronskog izdanja: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo",  i desno: autor knjige dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine.

 

 

U IDVORU - RODNOM MESTU NAUČNIKA MIHAJLA PUPINA

 

Idvorski pašnjaci pored Tamiša - delokrug  detinjstva slavnog svetskog i srpskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Segment iz knjige dr Milivoja Došenovića, književnika: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) iz 9. dopunjenog i proširenog izdanja.

 

Drevni krst na mestu prvog naselja Idvor, koje datira iz XVII veka (segment iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika, iz 9. dopunjenog izdanja).

  

Ulazak u Idvor - rodno selo  svetskog naučnog genija Mihajla Idvorskog Pupina (snimak: dr Milivoje Došenović, 2005. godine, i insert iz njegove objavljene i nagrađene knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo").

 

Geografska karta teritorije Banata. Strelicom i crvenom tačkom je prikaz lokacije sela Idvor, mesto rođenja slavnog srpskog i svetskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Selo Idvor se nalazi na udaljenosti oko 13 kilometara od Kovačice u njenom opštinskom području. Ovo banatsko selo datira iz XVII veka, kada su ga naselili Srbi koji su krenuli Seobom pod patrijarhom pećkim  Arsenijem III Čarnojevićem, a naseljavano je i  porodicama Srba iz južne Srbije, područja oko Ohrida i Struge (iz sela Vevčani ispod padina planine Jablanice - vode poreklo i  preci slavnog naučnika Mihajla Pupina, koji su se u XVII veku naselili u banatski Idvor). Segment iz književnog i naučnog dela dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), 9. dopunjeno štampano izdanje iz 2020. godine.

 

Sleva: Njegovo preosveštenstvo episkop banatski Nikanor. Rođen kao Veljko Bogunović 20. avgusta 1952. godine u selu Medviđa (Dalmacija). Bogosloviju je završio u manastiru Krka, gde je 1975. godine primio monaški postrig. Rukopoložen je u čin đakona iste godine na Veliku Gospojinu, a u čin jeromonaha 1. januara 1978. Zatim 1979. godine završava Moskovsku duhovnu akademiju. Bio je profesor u manastiru Krka, gde ga zatiče izbor za episkopa, a hirotonisan je za episkopa u Sabornoj crkvi u Beogradu 1985. Bio je episkop gornjokarlovački, australijsko-novozelandski, a od 2004. godine uveden je u Tron banatskih episkopa, nasledivši vladiku Hrizostoma.

     Banatska eparhija obuhvata srpski deo Banata sa sedištem u Vršcu. Eparhija ima 158 parohija, 132 sveštenika u 6 namesništava, zatim 9 manastira: manastir Mesić (Vršac), Vojlovica (Pančevo), manastir sa hramom Svete Trojice (Kikinda), manastir Svete Melanije sa hramom Prepodobne Melanije (Zrenjanin), manastir sa hramom Svetog Arhangela (Hajdučica), manastir sa hramom Presvete Bogorodice (u Bavaništu), skup Svetih 40 Mučenika Sevastijanskih (Staro Selo kod Gaja), skup Svetog velikomučenika Dimitrija (Vlajkovac), manastir Središte sa hramom Presvete Bogorodice (Malo Središte). Ukupno u okviru Banatske eparhije manastiri imaju 40 monaških lica. Na levoj slici je vladika banatski Nikanor, u vreme služenja parastosa naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, u hramu Svetih Blagovesti u Idvoru 2005. godine, na sedamdesetogodišnjicu smrti velikog svetskog genija i srpskog lobiste. Na slikama desno: Vladičanski dvor u Vršcu, izgled iz XVIII veka i nakon izmene od 1904. godine. Iz knjige pisca  dr Milivoja Došenovića:  "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (9. dopunjeno štampano izdanje, 2020).

      

Pravoslavna crkva ili  hram Svetih Blagovesti u Idvoru, rodnom selu poznatog svetskog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Crkva je ozidana od pečenih cigala 1803. godine, a zidanje je pokrenuo i podržao mitropolit Stefan Stratimirović. Ikonostas je radio Stevan Todorović, čuveni beogradski profesor i prota, koji je ikonostas započeo sa radom - odozdo.  Crkva ima dva groba, sa južne strane je grob paroha Arsenija Jovića sahranjenog 1803. godine, i sa severne strane crkve je grob paroha Petra Kraljeva, učesnika Majske skupštine iz 1848. godine, koja je održana u Sremskim Karlovcima, u vezi sa stvaranjem Srpske Vojvodine. U ovom pravoslavnom hramu nalazi se originalni dokument: izvod iz knjige krštenih, pod brojem 237 je ime Mihajla Pupina, sa datumom njegovog rođenja, krštenja i kumova u crkvi. Snimak hrama Svetih Blagovesti u Idvoru: dr Milivoje Došenović, 2007. godine, i insert iz njegovog književnog i naučnog dela  "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (romansijerska monografija), 9. dopunjeno štampano izdanje.

  

U pravoslavnom hramu Svetih Blagovesti u selu Idvor: centralni ikonostas podignut 1871. godine, uradio ga je freskopisac, beogradski profesor i prota Stevan Todorović 1876. godine. Ikonostas je rađen odozdo sa četiri reda ikona. Hram Svetih Blagovesti ima veliki sat i tri crkvena zvona (iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika, i insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo".

 

Idvorski alasi dede Milana, u ribarenju kod Tukoša na reci Tamiš. Snimak iz vremena naučnika Mihajla Pupina (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika).

 

Rodna kuća slavnog naučnika i pronalazača Mihajla  Pupina u selu Idvor - nakon restauracije (snimak iz 2005. godine, iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika, i insert iz autorove knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo").

 

Glavni ulaz u rodnu kuću  naučnika Mihajla Pupina u Idvoru (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", književnika dr Milivoja Došenovića, iz autorove lične foto-arhive, 2005).

 

Narodni dom Mihajla I. Pupina u Idvoru, nakon restauracije (insert iz knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića,  iz  lične foto-arhive pisca knjige, snimak 2005. godine). 

 

 

Dr Milivoje Došenović:

"MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO"

(ROMANSIJERSKA MONOGRAFIJA)

 

IZVOD IZ AUTOROVE KNJIGE - TOPLI SUSRETI SA IDVORČANIMA

(u vreme pripreme 1. izdanja knjige, iz 2005. godine)

 

 

Punu podršku i  gostoprimstvo, ukazali su Idvorčani, piscu dr Milivoju Došenoviću, autoru  književnog i naučnog dela:  "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", tokom  njegovih poseta Idvoru u vezi sa pripremom romansijerske monografije o naučniku Mihajlu Pupinu.  Na slici levo: rukovodilac (kustos) Pupinovog muzejskog kompleksa u Idvoru Stevan Kapunac Pakin (1952-2016). Na slici, desno: Ivan M. Dević, nastavnik u OŠ "Mihajlo Pupin" iz Idvora, koji je važio za jednog od aktivnijih sakupljača raznovrsne istorijske idvorske arhive,  ukazao je takođe toplo gostoprimstvo u svojoj kući autoru kapitalne knjige o naučniku Pupinu. Nažalost, Ivan Dević je iznenada preminuo u vreme pripreme 4. izdanja knjige dr Milivoja Došenovića: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija). Snimci napravljeni  u Idvoru,  krajem leta 2005. godine, iz lične foto-arhive autora knjige dr Milivoja Došenovića, književnika.  

  

Razgovori i druženja sa idvorskim govordžijama i seoskim intelektualcima, bejahu za autora knjige dr Milivoja Došenovića, književnika,  posebno spisateljsko iskustvo i dublje upoznavanje mentaliteta Idvorčana, kao i jasnije upoznavanje davne prošlosti sela, i proučavanje sa aspekta  današnjeg savremeništva. Sleva: učitelj iz Idvora Dragiša Matić, a na slici desno: nastavnik Lazar Laušev, idvorski pesnik (iz foto-arhive dr Milivoja Došenovića, autora knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", jugozapadni Banat,  Idvor, 2005).

 

Sleva: Stanislav Pupin  iz Idvora, potomak Nikole Pupina, rođenog strica naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Autor knjige dr Milivoje Došenović detaljno je razgledao i drevnu kuću Stanislavovog pretka Nikole Pupina, dok se na fotografiji pored muzejske kuće vidi sa desne strane i deo novoizgrađene kuće Stanislava Pupina u kojoj živi sa suprugom Nadom (snimci su napravljeni u Idvoru, 2005. godine, iz lične foto-arhive dr Milivoja Došenovića, književnika i utora knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo"). 

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, u vreme rada na knjizi: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", posetio je porodicu Dušana Pupina, na slici: srdačan susret sa njegovom suprugom Slavicom i mlađom kćerkom, Natašom Pupin (snimak u njihovoj kući, Idvor, jugozapadni Banat, 2005).

 

Porodica Dušana Pupina, sleva: mlađa kćerka Nataša, sa mamom Slavicom Pupin, i na slici desno: starija kćerka Sanja. Dušan Pupin je jedan od potomaka Nikole Pupina, rođenog strica slavnog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina. Autor knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", dr Milivoje Došenović, bio je gost i porodice Dušana Pupina u Idvoru, koja je piscu knjige ukazala toplo gostoprimstvo (snimci iz lične foto-arhive autora knjige dr Milivoja Došenovića, Idvor, 2005).

 

Sleva: plemenita idvorska starica Mira Jovanov Filipović, prva komšinica kuće naučnika Mihajla Idvorskog Pupina,  nekoliko puta je ukazala srdačno i veoma toplo gostoprimstvo u svojoj kući  autoru knjige dr Milivoju Došenoviću. Staričine zlatne reči su utkane kao segmenti kohezione niti knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", autora dr Milivoja Došenovića, književnika. Baka-Mira je ustupila piscu knjige i nekoliko dragocenih fotografija, kao i sliku iz svoje mladosti, uoči udaje za idvorskog mesara Ljubu Filipovića. Na slici, desno banatske devojke:  Mira Jovanov, sa svojom najboljom drugaricom Bulom Isakov, snimljene u selu Sakule, sredinom XX veka. Pisac knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", književnik dr Milivoje Došenović snimio je baka-Miru ispred njene kuće, a 2005. godine uručio joj je lično u njenom domu i prvo izdanje nove knjige, videvši u njenim staračkim očima suze radosnice. Nažalost, u vreme izlaska iz štampe 3. izdanja knjige o Pupinovom životu i delu,  baka Mira Filipović je preminula 2007. godine u Idvoru...

 

Dr Milivoje Došenović, književnik i autor knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", sa Stanislavom Pupinom, naslednikom genealoškog stabla i žive loze po Nikoli Pupinu, rođenom stricu slavnog svetskog naučnika Mihajla Pupina (segment iz autorove knjige, snimak u Idvoru 2005. godine).

 

Narodni dom Mihajla Idvorskog Pupina (snimak: Aleksandar Agić,  "TV Kanal 9", u Idvoru, 9. 10. 2014)

    

    

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice knjige 

   

 

 

Dela dr Milivoja Došenovića, književnika, redovnog člana Društva književnika Vojvodine (objavljena 1997-2020)

 

 

U POSETI PUPINOVOM IDVORU

(jugozapadni Banat, 19. marta 2016)

 

Tukoš - rukavac Tamiša, nedaleko od Pupinovog sela Idvor (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Pravoslavni hram Svetih Blagovesti u Idvoru (snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Književnik dr Milivoje Došenović - u Blagoveštenskom hramu rodnog sela naučnika Pupina (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, jugozapadni Banat, Idvor, 19. marta 2016).

 

Paroh Blagoveštenske crkve u Idvoru, jerej Nenad Radojčić

(Snimak: dr Milivoje Došenović, ispred novog parohijskog doma, Idvor, 19. marta 2016)

 

Na levoj fotografiji: dr Milivoje Došenović, književnik, redovni član Društva književnika Vojvodine, sa idvorskim učiteljem Dragišom Matićem, i na slici desno: pisac knjige "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo", dr Milivoje Došenović, u razgovoru sa Dragišom Matićem (snimak: Aco Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", u Klubu muzeja "Mihajlo Pupin", Idvor, 19. marta 2016).

 

 

NOVI MOST MIHAJLA PUPINA

POVEZUJE BANATSKU I SREMSKU STRANU

(izgradili su ga vrsni arhitekti i neimari Narodne Republike Kine)

 

Novi Most Mihajla Pupina - pogled sa zemunske sremske strane, u pravcu Borče

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

MOST MIHAJLA PUPINA PREKO DUNAVA - SPAJA BANAT SA SREMOM

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 19. marta 2016)

 

Most Mihajla Pupina preko Dunava, između Zemuna i Borče - pogled iz drugog ugla

(Snimak: dr Milivoje Došenović, književnik, 19. marta 2016) 

 

Vevčani u Makedoniji - postojbina predaka slavnog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina

 

POGLED NA MESTO VEVČANI, I OBRONKE PLANINE JABLANICE

Nedaleko od gradića Ohrid, na par kilometara je Struga, a već u blizini prema Debru su obronci planine Jablanice, gde je smešteno pitomo makedonsko opštinsko područje i mesto Vevčani. Starostavne knjige kažu da odatle vode poreklo davni preci slavnog naučnika prof. dr Mihajla Idvorskog Pupina, čije porodice i po ocu i po majci, vuku korene od svojih predaka iz druge polovine XVI veka, pa zatim od Vasila Koze i njegove žene Pupe, koji izrodiše nekoliko dece, a među njima i Arsenija, koji oženivši devojku Stanu, uze za svoje doživotno prezime Pupin, po svojoj babi Pupi iz Vevčana. Zatim se Arsenije i Stana Pupin zaputiše u daleke krajeve ka severu (u vreme Leopolda I), i doseliše se u XVIII veku u selo Idvor, koje se nalazi u jugozapadnom delu Banata (tadašnji posed Austrije i Austro-Ugarske monarhije) pod upravom Beča. U Idvoru izrodiše tri sina: Živana, Nikolu i Konstantina. Najmlađi Arsenijev i Stanin sin Konstantin oženi lepu devojku iz obližnjeg Opova Olimpijadu Milanović (Schpitzname Aleksić), a sa njom izrodi tri kćeri: Ljubicu, Persidu, Hristinu i sina Mihajla, dok im je u teškim periodima života umrlo šestoro dece. Svi Pupinovi su se izjašnjavali kao Srbi i pravoslavni hrišćani, što je i veliki naučnik Mihajlo Pupin i tvorac slavne "pupinizacije" - do kraja svoga života uvek posebno naglašavao... Ipak, naučnik Pupin nikada u svom životu nije posetio Vevčane, rodno mesto svojih predaka. Da li su ga u tome sprečavale velike obaveze, koje je imao kao redovni profesor na Univerzitetu Kolumbija i kao predsednik Univerzitetskog kluba u Njujorku, ili su ga sprečavale loše saobraćajne veze do Vevčana - to se neće nikada saznati. Ipak, nije slučajno što je slavni naučnik finansijski pomagao postojbinu svojih predaka, naročito manastire i crkve u Ohridu i okolini. Da li je slučajno (ili iz posebnih razloga) svojoj kćeri i jedinici Varvari - Mihajlo Pupin dao ime po hramu Sveta Varvara, koji se nalazi u blizini Vevčana...?" (Insert iz knjige autora dr Milivoja Došenovića, književnika: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo", 9. dopunjeno izdanje iz 2020). 

 

 

"SELAKOVA NAGRADA" - ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU PUPINU

 

Prof. dr Zoran Lovreković, recenzent knjige: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) Snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, restoran "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016.

 

Na fotografiji u sredini: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing", sa najužim poslovnim saradnicima promofisao je svoju knjigu o Pupinu, a tom prigodom proslavio i svoj vlastiti Zlatni jubilej - 40 godina profesionalnog i neprekidnog rada u izdavačkoj i knjižarskoj oblasti u nekadašnjoj SFRJ i Republici Srbiji (1976-2016). Bio je i 12 puta zvanično apolutni šampion velike države Jugoslavije u eksternom menadžmentu plasmana knjige (Exterior Book Management) u periodu 1977-1988. godine. Osnivač je i PRVE privatne izdavačke kuće u AP Vojvodini "Domla-Publishing", koja je registrovana u Novom Sadu 12. maja 1989. godine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman  "TV Panonija" iz Novog Sada, u ribarskom restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Književnik dr Milivoje Došenović, u živopisnom reviru Tikvare pored Dunava (Bačka Palanka, 28. maja 2016) 

 

 

 

 

KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I RIJALITIJSKOG KIČA!