Posebna izdanja (sportska oblast i sportske nauke), izdavač: Domla-Publishing, Srbija

27.02.2024.

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, na primorju Crne Gore, poluostrvo Sveti Stefan

(Snimak sredinom avgusta, 1990. godine)

 

 Dr Milivoje Došenović - na proputovanju preko Sutjeske i Zelengore

(Snimak u avgustu, 1990. godine) 

    

SAVREMENO SPORTSKO DELO - NAUČNA KNJIŽEVNOST

VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA

(19. DOPUNJENO ŠTAMPANO IZDANJE IZ 2023)

 

     

Zdesna: dr Milivoje Došenović, autor najnovijeg književnog i naučnog dela: "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova" (19. dopunjeno izdanje, 2023), na slici levo: recenzent knjige prof. dr Radovan Čokorilo, pedagog i psiholog, Katedra za društveno-humanističke nauke Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu (snimci: Aleksandar Agić i Milivoj Karlić, iz foto-arhive izdavačke kuće "Domla-Publishing", Novi Sad).  

 

"Karate in practical application - with correlates of judo and jiu-jitsu". Written by Dr. sci. Milivoje Došenović, karate master of the black belt of the 3rd DAN (Sensei), master of jiu-jitsu black belt of the 4th DAN.

 

Sleva: dr Milivoje Došenović (snimak M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, 1998. godine), pred koncentraciju za izvođenje tehnika iz samoodbrane, i na slici desno: dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei),  majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (u karate kimonu, Novi Sad, 2012). Napomena: Opširnije u slajderu početne strane našeg veb sajta.

 

 

IZVOD IZ TEHNIKA SAMOODBRANE

(KORELACIJA KARATEA, JUDOA I JIU-JITSU)

 

Dr Milivoje Došenović, dipl. viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a, prikazuje na 14 fotografija korelaciju od tri borilačke veštine: karatea, judoa i jiu-jitsu, u sistemu samoodbrane i imobilizacije protivnika. Kod ova tri borilačka sporta ima dosta zajedničkog: moralni kodeks, etički principi, istorijat. U momentu efikasne samoodbrane, svaka od ovih veština ima nešto što druga nema, pa se sve tri veštine dopunjuju, čineći poznavaoca ove sve tri borilačke veštine vrlo spremnim i sposobnim za ličnu samoodbranu u svim varijantama napada, bilo da protivnik-napadač nasrće praznom rukom, oružjem, oštrim ili tupim predmetima, da bi ugrozio ili povredio majstora borilačkih veština. Na fotografijama je prikaz vizuelnih inserata iz Diplomskog rada dr Milivoja Došenovića, koji je odbranio na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu, sa ocenom (10) i temom Diplomskog rada, čiji je naziv i istoimena knjiga: "Karate u praktičnoj primeni, sa korelatima judo i jiu-jitsu" (elektronsko izdanje iz 1999). Sve fotografije: M. Karlić, u centru borilačkih sportova novosadske policije, Novi Sad, 1998.

 

NAPOMENA: OPŠIRNIJI PRIKAZ TEKSTUALNOG I VIZUELNOG DELA IZ KNJIGE "KARATE U PRAKTIČNOJ PRIMENI - SA KORELATIMA JUDO I JIU-JITSU", MOŽE SE PREGLEDATI PRONALAŽENJEM  NA SLAJDERU POČETNE STRANE OVOG VEB SAJTA.

 

 

 

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" - u jednočasovnom TV intervjuu na "TV Kanal 9". Sa njegove desne strane je poznati voditelj najgledanije "Sportske panorame", urednik i novinar Milan Grbić popularni "Bata-Grba" (1953-2014). Snimak Aleksandar Agić, u studiju "TV Kanal 9", Novi Sad, 2000. godine.

  i

IZDAVAČKO-KNJIŽARSKA DELATNOST DALA JE VELIKI DOPRINOS AFIRMACIJI BORILAČKIH SPORTOVA, A POSEBNO KARATE SPORTA U VELIKOJ JUGOSLAVIJI I REPUBLICI SRBIJI, IZDAVANJEM KNJIGA UGLEDNIH SENSEIJA I INSTRUKTORA.

Diploma-priznanje ZA RAZVOJ KARATEA dr Milivoju Došenoviću, glavnom i odgovornom uredniku i osnivaču novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing". Potpisnici priznanja: prof. David Tiki Donovan, selektor karate reprezentacije Velike Britanije, i prof. Dušan J. Dačić, selektor karate reprezentacije Jugoslavije, 1997. godine.

 

KARATE: SPORT I BORILAČKA VEŠTINA - SKLAD UMA I TELA

Sleva: magistar sportskih nauka i instruktor karatea Dušan J. Dačić (9. DAN), nekadašnji najuspešniji savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije i jedan od najboljih evropskih i svetskih instruktora karatea, sa dr Milivojem Došenovićem, diplomiranim višim sportskim trenerom karatea i glavnim i odgovornim urednikom novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" (u sali borilačkih sportova Srednje škole unutrašnjih poslova "Pane Đukić", Sremska Kamenica, snimak: Milivoj Karlić, novosadski studio "DUO-foto video", 1998). 

 

 

IZDAVAČKA DELATNOST  I  BORILAČKI SPORTOVI (KARATE)

Sleva: dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik novosadske izdavačke kuće DOMLA-PUBLISHING, prof. Džordž Hernez, glavni kontrolor Svetske sudijske karate federacije (WKF)  iz Pariza, Rastislav Petričević, internacionalni karate sudija iz Francuske, i skroz desno: magistar nauka, dipl. građevinski inženjer, profesor karatea Dušan J. Dačić, nekadašnji savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije, danas je majstor karatea crvenog pojasa 9. DAN-a (Kudan)  i aktuelni selektor Karate unije Srbije. Snimljeno nakon poslovnog sastanka u karate centru "Ju-karate-do", a u vezi sa izdavačkim projektom "Put do crnog pojasa" (snimak: Milivoj Karlić, "DUO-foto video", Novi Sad, 1997). 

 

 

  OBAVEŠTAVAMO SVE NAŠE POŠTOVANE KUPCE I ČITAOCE, DA JE CEO TIRAŽ KAPITALNOG DELA: "VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA" (19. IZDANJE, 2023) PRODAT, I KNJIGA NEMA NA LAGERU IZDAVAČKE KUĆE. U PRIPREMI JE NOVO 20. DOPUNJENO ŠTAMPANO IZDANJE, NAKON ZAVRŠETKA 33. OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU 2024.

 

 

 

Dr Milivoje Došenović, na Fakultetu za sport i turizam (TIMS), Novi Sad, 19. IX 2007.

 (Snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9" iz Novog Sada)

 

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

To open the link, left-click on the large cover

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 To open the link, left-click on the large cover

  

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM - TIMS, NOVI SAD

 (Iz foto-arhive, snimak: dr Milivoje Došenović, Novi Sad, 2013)

 

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM, NOVI SAD, 2007)

Dr Milivoje Došenović, nakon akademskog zvanja magistra nauka u medijima, stekao je i titulu doktora nauka za naučnu oblast sport VIII-3 stepena, javnom odbranom pred gledalištem u amfiteatru Fakulteta za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, uz prisustvo TV kamera i novinara. Njegova Doktorska disertacija je imala obim 386 stranica, sa naslovom: "Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji" (snimci: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", 19. septembra 2007. godine). 

 

INAUGURACIJA DIPLOMA DOKTORA NAUKA, U SVEČANOJ SALI MATICE SRPSKE (NOVI SAD, 2008)

Sleva: rektor Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Marijana Carić, javno uručuje diplomu VIII-3 stepena dr Milivoju Došenoviću. Desno (sede): doktori nauka različitih fakulteta u okviru Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada i publika - uoči inauguracije svojih diploma doktora nauka, u svečanoj sali Matice srpske, za Svetog Savu, Novi Sad, 27. januara 2008. godine (snimci: Aleksandar Agić, sa novosadske "TV Kanal 9"). 

 

Na slici, sleva: rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marijana Carić, i na fotografiji desno: dekan Fakulteta za sport i turizam (TIMS) iz Novog Sada prof. dr Zlatko Ahmetović (snimci: Aleksandar D. Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matica srpska, u vreme inauguracije diploma doktora nauka, Novi Sad, 27. januara 2008).

 

Sleva: prof. dr Dušan Perić, poznati srpski naučnik iz oblasti metodologije istraživanja i redovni profesor na Fakultetu za sport i turizam (TIMS) Novi Sad. Na desnoj slici: dr Milivoje Došenović, književnik, sa doktorskom diplomom uz prisustvo svoga mentora prof. dr Dušana Perića (snimci: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matica srpska, Novi Sad, 27. januara 2008).

 

 

 

 

ŠTAMPANO SAVREMENO SPORTSKO DELO - NAUČNA KNJIŽEVNOST

VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA

(19. DOPUNJENO IZDANJE, 2023) 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

   

SA "FORD-SIJEROM" - 1.000.000 KILOMETARA (1987-2018)

Dr Milivoje Došenović, književnik i autor knjige: "Henri Ford - njegov život i njegovo delo" (monografska edicija), pored svog automobila "ford-sijera" (oldtajmer), sa kojim je za 30 godina (1987-2018) prešao preko 1.000.000 kilometara (snimak pored živopisne Tikvare i Dunava, Bačka Palanka, u proleće 28. maja 2016. godine).

 

"FORD-SIJERA" - JEDAN OD NAJBOLJIH FORDOVIH MODELA

Dr Milivoje Došenović, pored svog automobila "ford-sijera", sa kojim je za 30 godina neprekidne vožnje prešao 1.000.000 kilometara (1987-2018), i koji je ubedljivo bio jedan od najboljih i najizdržljivijih "Fordovih" modela u istoriji fabrike iz Detroita i njegovih pogona u Kelnu. Ovaj beli "ford-sijera", kao novokupljeni auto - veoma uspešno je prohodio mnoge jugoslovenske i srpske vododerine, izlokane drumove, brojna sela, varošice, gradove i planine, regionalne i auto-puteve (zimi i leti, po magli, poledici i kiši), i dostojanstveno uplovio u svoje "oldtajmerske dane", posle punih 30 godina. Današnji automobili - nikad to ne mogu dostići!

(Snimila Julka Protić, u Novom Sadu, 1999)

  

Dr Milivoje Došenović, književnik, pored  svog automobila "ford-fokus"

(Snimci kod dvorca Dunđerskih u Čelarevu (2019) i u Novom Sadu (2021)

 

Dr Milivoje Došenović (Snimak u Novom Sadu, 20. septembra 2020)

 

OBAVEŠTAVAMO SVE NAŠE POŠTOVANE KUPCE I ČITAOCE, DA JE CEO TIRAŽ KAPITALNOG DELA: "VELIKI ILUSTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA" (19. IZDANJE, 2023) PRODAT, I KNJIGA NEMA NA LAGERU IZDAVAČKE KUĆE. U PRIPREMI JE NOVO 20. DOPUNJENO ŠTAMPANO IZDANJE, NAKON ZAVRŠETKA 33. OLIMPIJSKIH IGARA U PARIZU 2024.   

 

 

 

Novi Sad - Evropska prestonica kulture (2022)

Panorama Novog Sada, pogled sa Petrovaradinske tvrđave (snimak: dr Milivoje Došenović, 2013)

  

Centar Novog Sada, Zmaj-Jovina ulica (snimak: dr Milivoje Došenović, 18. oktobra 2014)

  

Centar Novog Sada (snimak: dr Milivoje Došenović, 27. juna 2019)

  

  

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI