NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (10. dopunjeno izdanje)

24.01.2020.

Pisac i autor dela je dr Milivoje Došenović, književnik iz Novog Sada. Recenziju za knjigu napisao je prof. dr Željko Vučković, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu. Knjigu je objavila u 10. štampanom izdanju izdavačka kuća "Domla-Publishing", Novi Sad, 2018.

 

 Nikola Tesla - his life and his work

(romance monograph)

 

Objavljena dela autora dr Milivoja Došenovića, književnika, koja su štampana i publicirana u preko 60 ponovljenih i dopunjenih izdanja (u periodu 1997-2020). U cilju doprinosa kulturi, nauci i obrazovanju mladih generacija Republike Srbije, neka od ovih najtraženijih izdanja objavljena su i u elektronskoj formi (E-books), i uz saglasnost autora postavljena u više rubrika na veb sajtu izdavačke kuće "Domla-Publishing".

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, autor knjige "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo", i na slici desno: recenzent knjige prof. dr Željko Vučković, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu (iz foto-arhive izdavačke kuće "Domla-Publishing").

 

 

 

Izvodi iz štampanih (ofsetnih) izdanja knjige autora dr Milivoja Došenovića:  "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) četvrto, šesto i sedmo dopunjeno izdanje (2007-2010). Knjige su rađene u tvrdom luksuznom povezu u B-5 formatu sa obimom 360 stranica, "Domla-Publishing", Novi Sad.

 

Prezentacija elektronskih izdanja knjige: "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine. Knjige je ripovala, uredila i objavila u elektronskom obliku (E-book) novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing" i postavila na svoj veb sajt u više kategorija (rubrika). Elektronska izdanja su objavljena u periodu 2012-2018.

   

NAJNOVIJA KNJIGA O VELIKANU ELEKTROTEHNIKE

(10. dopunjeno i prošireno štampano izdanje, 2018)

Izašla je nova knjiga o slavnom velikanu elektrotehnike: "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) u 10. dopunjenom i proširenom izdanju. Autor dela: dr Milivoje Došenović, književnik i redovni član Društva književnika Vojvodine. Najnovija knjiga o naučniku Nikoli Tesli štampana je septembra meseca 2018. godine. Tehnički podaci o knjizi: superluksuzni tvrdi povez, najkvalitetniji uvozni papir kunstdruk 150-gramski, B-5 format, pun kolor, obim knjige 344 stranice, sa ukrasnim ovalnim bridom (riknom). Knjiga je štampana u deset papirnih izdanja i u deset elektronskih formi (E-book). Izdavač ovog kapitalnog dela je novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing",  štamparija "SP print" iz Novog Sada (direktor Saša Pušić).

 

Cena najnovije knjige je 3.700,00 dinara. Uplate preko poslovnog računa izdavačke kuće "Domla-Publishing". Nakon narudžbine i uplate - knjige šaljemo u roku od 24 časa u specijalnim zaštitnim kutijama - na adresu kupca. Knjige se mogu naručiti na telefone (021) 6334-957, na mobitel: 064/128-9745, ili putem I-mejla autora: drmilivojedosenovic@gmail.com 

 

 

Nikola Tesla - his life and his work

(romance monograph)

  

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

  Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

   

 

 

KAPITALNI I EDUKATIVNI IZDAVAČKI PROJEKTI 

Štampana i publicirana književno-naučna dela autora dr Milivoja Došenovića: "Veliki ilustrovani leksikon svih sportova" (17. dopunjeno izdanje iz 2019. godine), i "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) 8. štampano i dopunjeno  izdanje iz 2018. godine, "Domla-Publishing", Novi Sad.

 

 

 

 

Kapitalno delo iz oblasti sporta, autora dr Milivoja Došenovića, iz 2019. godine

 

 

Dr Milivoje Došenović, u živopisnom ambijentu Tikvare pored Dunava (Bačka Palanka, 29. V 2016)

 

Književnik dr Milivoje Došenović - ispred dvorca Lazara Dunđerskog u Čelarevu (snimak: 12. januara 2019)

  

 

KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I  RIJALITIJSKOG KIČA!

 

With books, culture, the Saint Sava's cult, science and sports - we defend ourselves against the subcukture

and the rialite kitsch!