TVM (TOTAL VALUE MANAGEMENT) INTEGRALNO UPRAVLJANJE VREDNOSTIMA (Novi Sad, 2003) Izdavač i producent: Domla-Publishing, Novi Sad

xxxTVM (TOTAL VALUE MANAGEMENT) INTEGRALNO UPRAVLJANJE VREDNOSTIMA (Novi Sad, 2003) Izdavač i producent: Domla-Publishing, Novi Sad

Autor knjige: prof. dr Ištvan Černiček (1941-2015), a koautori su: prof. dr Ferenc Nadasdi, prof. dr Steven Chaezy i mr Robert Molnar: Recenzent knjige: prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu. Izdavač knjige i strategijski producent: novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing" (glavni i odgovorni urednik dr Milivoje Došenović). Štampa knjige: "Verzal" Novi Sad (direktor štamparije: dipl. grafički inženjer Laslo Grnja).

 

Prof. dr Ištvan Černiček (1941-2015), poznati jugoslovenski i srpski naučnik-istraživač iz više naučnih oblasti: ekspert za upravljanje vrednostima i konsultant za strateške odluke, bio je naučnik  iz oblasti teorije sistema, istraživanja i upravljanja, teorije odlučivanja, informacionih sitema, teorije globalnog razmišljanja, integralnog upravljanja vrednostima TVM (Total Value Management), upravljanje promenama i razvoj organizacija, reinženjeringa, benčmarkinga, preduzetničkog menadžmenta, organizacija budućnosti i znanja. Bio je redovni profesor na Fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, redovni profesor više predmeta  i dekan Fakulteta za menadžment u Novom Sadu (snimci: dr Milivoje Dišenović, u štampariji "Verzal, Novi Sad, 18. avgusta 2010).

  

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, bio je recenzent knjige: "Total Value Management - TVM" (Integralno upravljanje vrednostima), autora prof. dr Ištvana Černičeka (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2005). 

 

 

Prof. dr Ištvan Černiček (1941-2015), poznati jugoslovenski i srpski naučnik

(Snimak: dr Milivoje Došenović, 18. avgusta 2010)