Selakova nagrada za najbolju knjigu o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, za 2014. godinu

xxxSelakova nagrada za najbolju knjigu o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, za 2014. godinu

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU - zvanično je pripala  dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada, redovnom članu Društva književnika Vojvodine -  za njegovo književno i naučno delo: "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), 6. elektronsko izdanje (E-book, 2014). Izdavačka kuća "Domla-Publishing", postavila je na svoj veb sajt i 10. prošireno izdanje u digitalnoj formi za 2020. godinu.

 

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, u egzotičnom ribarskom restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Dr Milivoje Došenović (u sredini), književnik, glavni i odgovorni urednik i osnivač PRVE privatne izdavačke kuće u Vojvodini "Domla-Publishing",  sa svojim najbližim poslovnim saradnicima (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Panonija", u egzotičnom ambijentu ribarskog restorana "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

 

Književnik dr Milivoje Došenović, pored živopisnog revira Tikvare i Dunava (Bačka Palanka, 2016)

 

Dr Milivoje Došenović, književnik, osnivač, stategijski producent i glavni i odgovorni urednik prve privatne izdavačke kuće u Vojvodini "Domla-Publishing" iz Novog Sada (snimak u redakciji, Novi Sad, 20. 9. 2020).