Selakova nagrada za najbolju knjigu o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, za 2014. godinu

xxxSelakova nagrada za najbolju knjigu o naučniku Mihajlu Idvorskom Pupinu, za 2014. godinu

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" ZA NAJBOLJU KNJIGU O MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU - zvanično je pripala  dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada, redovnom članu Društva književnika Vojvodine -  za njegovo književno i naučno delo: "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), 6. elektronsko izdanje (E-book, 2013). Izdavačka kuća "Domla-Publishing" iz Novog Sada, postavila je na svoj veb-sajt najnovije kompletno 8. dopunjeno i prošireno izdanje u elektronskom obliku E-book, link se otvara levim pritiskom tastera miša na korice knjige, koje se nalaze ispod fotografije oja je snimljena nakon dodele "Selakove nagrade".

 

 

NAJNOVIJE DOPUNJENO I PROŠIRENO

8. ELEKTRONSKO IZDANJE ZA 2018. GODINU

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" - za najbolju knjigu o Pupinu, autoru dr Milivoju Došenoviću

 

Selakova nagrada - za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu, autoru dr Milivoju Došenoviću

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, u egzotičnom ribarskom restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Dr Milivoje Došenović (u sredini), književnik, glavni i odgovorni urednik i osnivač PRVE privatne izdavačke kuće u Vojvodini "Domla-Publishing", svečano je sa svojim najbližim poslovnim saradnicima obeležio svoj Zlatni jubilej 40 punih godina profesionalnog rada u izdavačko-knjižarskoj delatnosti (1976 - 2016). Tom prigodom priređena je i kroki-promocija najnovijeg književnog i naučnog kapitalnog dela: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija) 7. dopunjeno i prošrireno štampano izdanje, autora dr Milivoja Došenovića (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Panonija", u restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

 

Književnik dr Milivoje Došenović, pored živopisnog revira Tikvare i Dunava (Bačka Palanka, 2016)