Julka Protić: ŽENA - zbirka pesama-knjiga 1, Domla-Publishing, Novi Sad, 1998.

xxxJulka Protić: ŽENA - zbirka pesama-knjiga 1, Domla-Publishing, Novi Sad, 1998.

Autor knjige: Julka Protić (1934-2012), pesnikinja, redovni član Društva književnika Vojvodine

 

Poetesa Julka Protić (Novi Sad, 1978)

 

Foto-uspomena sa najboljim kumovima. Sleva: mašinski inženjer Dušan Protić, dr Milivoje Došenović (u sredini) i pesnikinja dipl. ecc. Julka Protić (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali Matice srpske, za praznik Sveti Sava, Novi Sad, 27. januara 2008).