Dr Milivoje Došenović: ZBIRKA PESAMA SA REFRENOM - za kompozicije narodne i zabavne muzike (E-book, 6. elektronsko izdanje 2013)

xxxDr Milivoje Došenović: ZBIRKA PESAMA SA REFRENOM - za kompozicije narodne i zabavne muzike (E-book, 6. elektronsko izdanje 2013)

Autor književnog dela: dr Milivoje Došenović, književnik i pesnik, redovni član Društva književnika Vojvodine

 

  

Dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer 

 

Dr Milivoje Došenović - sa poluakustičnom električnom gitarom

(Snimak početkom jeseni u Novom Sadu, 1987) 

  

  

Tekstovi zbirke pesama sa refrenom 

 

  

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice