Dr Milivoje Došenović: Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (1. izdanje, 2007, 2. izdanje, Novi Sad, 2013)

xxxDr Milivoje Došenović: Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (1. izdanje, 2007, 2. izdanje, Novi Sad, 2013)

 

 

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

Dr Milivoje Došenović, na Fakultetu za sport i turizam - TIMS, Novi Sad

(Snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Novi Sad, 19. septembra 2007).

 

 

 

 

 

U OKRILJU SPORTSKIH NAUKA I SPORTSKIH OBLASTI 

Sleva: prof. dr Zlatko Ahmetović, dekan Fakulteta za sport i turizam TIMS u Novom Sadu (snimak: Mirjana Dimitrić, 2016), i na slici desno: dr Milivoje Došenović, književnik i doktor sportskih nauka, sa prof. dr Dušanom Perićem, naučnikom iz oblasti metodologije istraživanja sa Fakulteta za sport i turizam TIMS u Novom Sadu (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matice srpske, Novi Sad, 27. januara 2008).

 

Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša na velike korice