Dr Milivoje Došenović: NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje) Izdavač: Domla-Publishing, Novi Sad, 2023.

xxxDr Milivoje Došenović: NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje) Izdavač: Domla-Publishing, Novi Sad, 2023.

Autor književnog i naučnog dela: dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer i esejista, redovni član Društva književnika Vojvodine. Recenzent knjige: prof. dr Željko Vučković, eks dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.

 

 

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, autor izdanja "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo", i na slici desno: recenzent knjige prof. dr Željko Vučković, eks dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu (snimci: Milivoj Karlić i Aleksandar Agić, iz foto-arhive izdavačke kuće "Domla-Publishing", Novi Sad).

 

 Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša na prednje velike korice

  Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša na prednje velike korice

 

 

 

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

 

Zdesna: dr Milivoje Došenović, književnik, dobitnik "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu - sa Dragišom Matićem Učom (1939-2023), direktorom Kluba i muzeja "Mihajlo Pupin" u Idvoru, svojim dugogodišnjim saradnikom i prijateljem, koji mu je otvorio najvažniju arhivsku građu o slavnom svetskom naučnom geniju iz Banata (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u Idvoru 2016).

 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik - osnivač, strategijski producent i glavni i odgovorni urednik prve privatne izdavačke kuće u Vojvodini "Domla-Publishing" (snimak u Novom Sadu, 20. 9. 2020)