Dr Milivoje Došenović: NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje) Izdavač: Domla-Publishing, Novi Sad, 2023.

xxxDr Milivoje Došenović: NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo (13. dopunjeno izdanje) Izdavač: Domla-Publishing, Novi Sad, 2023.

Autor književnog i naučnog dela: dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer i esejista, redovni član Društva književnika Vojvodine. Recenzent knjige: prof. dr Željko Vučković, doktor bibliotečkih i socioloških nauka, eks dekan i redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu. 

Sleva: dr Milivoje Došenović, književnik, autor izdanja "NIKOLA TESLA - njegov život i njegovo delo", i na slici desno: recenzent knjige prof. dr Željko Vučković, eks dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu (snimci: "Foto-Kvik" i Aco Agić, iz foto-arhive izdavačke kuće "Domla-Publishing", Novi Sad).

 

 

 

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI