Dr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (E-book, 7. izdanje, 2016)

xxxDr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (E-book, 7. izdanje, 2016)

Autor: dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer, redovni član Društva književnika Vojvo-dine. Recenzent: prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu.

 

 

 

NAPOMENA: Kompletno delo se može otvoriti pronalaženjem na ovom našem veb-sajtu u kategorijama: "IZDAVAČKA KUĆA", "O NAMA", "NAJBOLJA KNJIGA O MIHAJLU IVORSKOM PUPINU", "SELAKOVA NAGRADA ZA NAJBOLJU KNJIGU 2014", "DELA", kao i u ostalim rubrikama našeg veb-dizajna, gde se pokretanjem linka može otvoriti knjiga pod nazivom "MIHAJLO PUPIN - NJEGOV ŽIVOT I NJEGOVO DELO" (7. E-book, 2016), obim knjige je 448 stranica sa arhivskim i savremenim fotografijama. 

 

 

 

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

 

 

Dr Milivoje Došenović, književnik i dobitnik prestižne "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu za 2014. godinu, u svečanoj sali Pupinovog doma u Idvoru, obraća se novinarima elektronskih i pisanih medija,  članovima žirija i brojnoj publici (snimak: Aco Agić, kamerman "TV Kanal 9" iz Novog Sada, u jugozapadnom Banatu, svečana sala Pupinovog doma, Idvor, 9. oktobra 2014).

 

"Selakova nagrada" - za najbolju knjigu o Pupinu, autoru dr Milivoju Došenoviću

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu, recenzent knjige "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora i književnika dr Milivoja Došenovića (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Panonija", u restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016).

 

Novo 7. dopunjeno štampano izdanje iz 2016.

 

 

 

 

 KNJIGOM, KULTUROM, SVETOSAVLJEM, NAUKOM I SPORTOM - BRANIMO SE OD SUBKULTURE I RIJALITIJSKOG KIČA!