Dr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (11. dopunjeno izdanje) Domla-Publishing, Novi Sad, 2024.

xxxDr Milivoje Došenović: MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo (11. dopunjeno izdanje) Domla-Publishing, Novi Sad, 2024.

Kapitalno kniževno i naučno delo: "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine, koji je dobio prestižnu "SELAKOVU NAGRADU" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu u 2014. godini. Izdavačka kuća "Domla-Publishing" iz Novog Sada, zbog zahteva brojnih čitalaca iz Republike Srbije i regiona, objavila je i publicirala 11. dopunjeno štampano izdanje u punom koloru i na najkvalitetnijem papiru kunstdruk 150-gramski, B-5 formata sa obimom knjige od 456 stranica u luksuznom tvrdom povezu. Recenzent knjige je prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija, Univerzitet u Novom Sadu. 

 

 

   

 

 

 

Nagrada Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, prestižna "Selakova nagrada", (diploma-priznanje i zlatna medalja), dr Milivoju Došenoviću, književniku iz Novog Sada - za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu (snimak novosadske "TV Kanal 9",  u Idvoru, 9. oktobra 2014).

 

 

Na slici, sleva: dr Milivoje Došenović, patentni inženjer Savo Vuković i akademik prof. dr Nikola Hajdin. Na desnoj slici: akademik prof. dr Nikola Hajdin, predsednik SANU Srpske akademije nauka i umetnosti, Radojka Miletić Bijelić, generalni sekretar Fondacije "Mladen Selak" za Republiku Srbiju, u sredini je dr Milivoje Došenović, književnik - sa patentnim inženjerom Savom Vukovićem (1943-2020), predsednikom Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane  (snimak: Aco Agić, novosadska "TV Kanal 9", u Idvoru,  9. 10. 2014).

 

Zdesna: dr Milivoje Došenović, književnik, dobitnik "Selakove nagrade" za najbolju knjigu o Mihajlu Idvorskom Pupinu - sa Dragišom Matićem Učom (1939-2023), direktorom Kluba i muzeja "Mihajlo Pupin" u Idvoru, svojim dugogodišnjim saradnikom i prijateljem, koji mu je otvorio najvažniju arhivsku građu o slavnom svetskom naučnom geniju iz Banata (snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Panonija", u Idvoru 2016). 

 

Dragiša Matić Uča (1939-2023), jedan od prvih učitelja, koji je došao sa čuvene beogradske Učiteljske škole (1959) i trajno se preselio u rodno Pupinovo mesto Idvor u jugozapadnom Banatu. Pored toga što je bio omiljeni učitelj idvorskim generacijama đaka, toliko je bio i brižan za zaostavštinu slavnog naučnika Pupina. On se smatra jednim od najboljih poznavalaca arhivske građe o slavnom srpskom i svetskom naučniku. Bio je najbolji direktor Doma "Mihajlo Pupin" i Pupinovog kluba u Idvoru. Sa književnikom dr Milivojem Došenovićem je imao dugogodišnju i plodnu saradnju. Zahvaljujući dobrom Uči, mnoge neobjavljene fotografije prvi put su ugledale svetlost dana u knjizi "Mihajlo Pupin - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora i književnika dr Milivoja Došenovića. Knjiga je doživela da se publicira i štampa u 11 dopunjenih izdanja u periodu 2005-2024. godine. Snimak: dr Milivoje Došenović, u Idvoru 19. marta 2016.

 

 

Prof. dr Zoran Lovreković, doktor nauka informacionih tehnologija sa Univerziteta u Novom Sadu, recenzent kapitalnog dela "MIHAJLO PUPIN - njegov život i njegovo delo" (romansijerska monografija), autora knjige dr Milivoja Došenovića, književnika i redovnog člana Društva književnika Vojvodine (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Panonija" iz Novog Sada, snimak u restoranu "Dunavac" kod Futoga, 3. juna 2016). 

   

 

Dr Milivoje Došenović, književnik (Novi Sad, 20. septembra 2020)

 

PRVA PRIVATNA IZDAVAČKA KUĆA U VOJVODINI