Dr Milivoje Došenović: HAIKU POEZIJA - Beskraj na dohvatu oka (8. izdanje, Novi Sad, 2013)

xxxDr Milivoje Došenović: HAIKU POEZIJA - Beskraj na dohvatu oka (8. izdanje, Novi Sad, 2013)

Autor dela: dr Milivoje Došenović, književnik, pesnik, romansijer, (haiđin), redovni član Društva književnika Vojvodine. Recenzent knjige: akademik prof. dr Mihailo Bajić, Univerzitet u Novom Sadu. Knjigu je izdala i publicirala u štampanoj (ofsetnoj) i elektronskoj formi novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing".

 

 

 

VELIKA KNJIŽEVNA PROMOCIJA ZBIRKE HAIKU POEZIJE

"BESKRAJ NA DOHVATU OKA"

AUTORA Dr MILIVOJA DOŠENOVIĆA, KNJIŽEVNIKA (HAIĐINA)

GRADSKA BIBLIOTEKA, NOVI SAD (2001)

 

Na slici levo: književnik dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik "Domla-Publishing", otvara Pesničko veče u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu (snimak: Aleksandar Agić, TV Kanal 9, Novi Sad, 2000), i slika desno: Gradska biblioteka u Novom Sadu, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine, kao jedna od najstarijih kulturnih ustanova na Balkanu (snimak frontala Gradske biblioteke: dr Milivoje Došenović, 2013. godine).

 

Levo:  dr Milivoje Došenović, sa akademikom prof. dr Mihailom Bajićem, recenzentom svoje knjige "Beskraj na dohvatu oka" (zbirke haiku poezije), a slika desno: dr Milivoje Došenović, književnik i pesnik, otvara svoju promociju knjiga "Beskraj na dohvatu oka", u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu  (TV Kanal 9, Novi Sad, 2001).

                                                                          

 

          BESKRAJ NA DOHVATU OKA 

   HAIKU POEZIJA

 

          Zbirka haiku poezije, književnika dr Milivoja Došenovića (haiđina)

 

         IZVOD IZ RECENZIJE akademika prof. dr Mihaila Bajića,

         profesora emeritusa, Univerzitet u Novom Sadu

 

   Stihovi haiku poezije vojvođanskog pesnika dr Milivoja Došenovića, izazivaju određena razmišljanja i sećanja, prepliću se sa dubokim intimnim pitanjima, koja idu čudnim pesničkim putanjama - tražeći odgovor.

 

Njegova haiku poezija najdominantnije, na psihofiziološkom planu - izaziva jedna duboka razmišljanja o samom stihu i sklopu integralnog misao procesa, kao i o asocijacijama u odnosu na dominantni misaoni tok koju haiku stih pobuđuje kod čitalaca.

 

Prelepi mnogobrojni nizovi haikaija i svi pojedinačni stihovi haiku poezije pesnika (haiđina) dr Milivoja Došenovića, moraju se tako čitati - da kod čitaoca pokrenu aktivan misaoni tok i da u njega integriše i memoriju, saznanja i asocijacije - a posebno psihofiziološke fenomene osećanja, senzacija, opažanja i osnovnih bioloških motivacija.

 

Pisac haiku poezije dr Milivoje Došenović, tako je i napisao svoju knjigu pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", pesničku galeriju haikaija - gde je i po svome sadržaju i po svome osećanju života, pokrenuo i misli i sve asocijacije i psihi čitaoca. I samo preko takvog jednog "psihološkog mosta" pesnik je u potpunosti uspeo da perzistira izuzetan psihološki mozaik stilizovan donjim, srednjim i visokim uvidom odličnog haikaija. Kao suptilan poeta, dr Milivoje Došenović je u potpunosti uspeo da čitaocima haiku poezije, dočara "beskraj na dohvatu oka", kao i sve kontraste beskrajnog plavog kruga i malenih ovozemaljskih staza...

 

Novi Sad, 2001.                                                 RECENZENT:

Akademik prof. dr Mihailo Bajić

Univerzitet u Novom Sadu 

 

Sleva: književnik, dr Milivoje Došenović, predstavlja svoja književna dela na pesničkoj večeri - pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", koje je organizovano u okviru "Srebrnog jubileja" - njegovog 25-godišnjeg rada u izdavaštvu i knjižarstvu. Svečanost je održana u prepunoj Gradskoj biblioteci Novog Sada. Na slici  desno:  recenzent,  akademik prof. dr Mihailo Bajić,  govori iz izvoda svoje recenzije,  a u vezi sa  književnim delima pisca dr Milivoja Došenovića (snimci: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci, Novi Sad, 2001). 

 

Deo gledalaca u prepunoj Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, na promociji knjiga dr Milivoja Došenovića, pod nazivom "BESKRAJ NA DOHVATU OKA" (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

Sa svečanosti "Srebrni jubilej" i izuzetno uspešne književne promocije "Beskraj na dohvatu oka", po sinopsisu dr Milivoja Došenovića, književnika, novosadska Gradska biblioteka je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Snimak: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", Novi Sad 2001. godine.

 

Sa pesničke večeri "Beskraj na dohvatu oka", dr Milivoja Došenovića, književnika, sala Gradske biblioteke u Novom Sadu, bila je ispunjena do poslednjeg mesta (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

Sleva: supruga akademika Slavka Gavrilovića, Dragan Kojić dipl. pravnik i direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu, prof. Dušan J. Dačić, savezni selektor karate reprezentacije Jugoslavije, prof. dr Spasoje Bjelica, sociolog, dr Mira Milić, prof. engleskog jezika na FFK, prof. dr Božo Milić, sociolog. Snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci Novog Sada, 2001.

 

Književnik dr Milivoje Došenović, otvara svoj "Srebrni jubilej" i pesničko veče "Beskraj na dohvatu oka" - u prepunoj Gradskoj biblioteci Novog Sada (snimak Aleksandar Agić, sa novosadske "TV Kanal 9", 2001. godine).

 

Akademik prof. dr Mihailo Bajić (profesor emeritus), recenzent knjiga dr Milivoja Došenovića, obrazlaže svoju recenziju pred prepunim gledalištem Gradske biblioteke Novog Sada. Pored njega je voditelj programa i poznati novinar Milan Grbić. Snimci: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", 2001. godine.

 

Glumci Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada - Tijana Maksimović i Dragan Kojić, nadahnuto i briljantno su čitali izabrane pesme "Beskraj na dohvatu oka (zbirka haiku poezije) autora dr Milivoja Došenovića. Snimci: Aleksandar D. Agić sa novosadske "TV Kanal 9", velika sala Gradske biblioteke u Novom Sadu, 2001. godine.

 

Na pesničkoj večeri "Beskraj na dohvatu oka", stihove haiku poezije iz knjige autora dr Milivoja Došenovića, veoma nadahnuto je čitala Tijana Maksimović, glumica Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada (snimak: Aleksandar Agić "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci Novog Sada, 2001. godine).

 

  

 

 Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 Da biste otvorili knjigu, kliknite levim tasterom miša

na velike korice