Dr Milivoje Došenović: Doktorska disertacija Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (E-book, 2007, 2013)

xxxDr Milivoje Došenović: Doktorska disertacija Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (E-book, 2007, 2013)

Autor, dr Milivoje Došenović: Doktorska disertacija "Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji". Prvo elektronsko izdanje objavljeno je 19. septembra 2007. godine. Doktorska disertacija je javno odbranjena 2007. godine na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu. Članovi komisije: prof. dr Dragan Koković, predsednik komisije (Katedra za sociologiju kulture Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Zlatko Ahmetović, član komisije (dekan Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu), i prof. dr Dušan Perić, mentor (Katedra za metodologiju Fakulteta za sport i turizam, TIMS u Novom Sadu). Doktorska disertacija je obima 386 stranica, objavljena na Internetu i u 2. elektronskom izdanju (E-book, 2013. godine). Njeni linkovi mogu se otvoriti na veb sajtu izdavačke kuće "Domla-Publishing" Novi Sad, i u ovoj rubrici nakon pregleda izvoda fotografija,  kao i u kategorijama: "O NAMA", "IZDAVAČKA KUĆA" u rubrici "DELA", kao i u ostalim kategorijama veb-dizajna izdavačke kuće "Domla-Publishing" iz Novog Sada.

 

 

Dr Milivoje Došenović - na Crnogorskom primorju - poluostrvo Sveti Stefan

(Snimak sredinom avgusta, 1990)

 

 

Sleva: dr Milivoje Došenović, diplomirani viši sportski trener karatea, majstor karatea crnog pojasa 3. DAN-a (Sensei) i majstor jiu-jitsu crnog pojasa 4. DAN-a (Yondan), glavni i odgovorni urednik, osnivač i strategijski producent novosadske izdavačke kuće "Domla-Publishing" - u jednočasovnom TV intervjuu na "TV Kanal 9". Sa njegove desne strane je poznati voditelj najgledanije "Sportske panorame", urednik i novinar Milan Grbić popularni "Bata-Grba" (1953-2014). Snimak: Aleksandar Agić, u studiju "TV Kanal 9", Novi Sad, 2000. godine.

 

Fakultet za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu

(Snimak: dr Milivoje Došenović, Novi Sad 2013)

 

Dr Milivoje Došenović, na Fakultetu za sport i turizam - TIMS, Novi Sad

(Snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Novi Sad, 19. septembra 2007)

        

Komisija za javnu odbranu Doktorske disertacije mr Milivoja Došenovića 

Sleva: dekan Fakulteta za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, prof. dr Zlatko Ahmetović,  prof. dr Dragan Koković, predsednik komisije (u sredini) Katedra za sociologiju kulture Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i skroz desno: prof. dr Dušan Perić, mentor  (Katedra za metodologiju TIMS-a Novi Sad). Snimci: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", na Fakultetu za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, 19. septembra 2007. godine.

 

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Dr Milivoje Došenović, nakon akademskog zvanja magistra nauka menadžmenta u medijima (VII-2), stekao je i titulu doktora nauka za naučnu oblast sport VIII-3 stepena, javnom odbranom pred gledalištem u amfiteatru Fakulteta za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, uz prisustvo TV kamera i novinara. Njegova Doktorska disertacija je imala obim 386 stranica, sa naslovom: "Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji" (snimci: Aleksandar Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", 19. septembra 2007. godine). 

 

INAUGURACIJA DIPLOMA DOKTORA NAUKA, U SVEČANOJ SALI MATICE SRPSKE

Sleva: rektor Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada, prof. dr Marijana Carić, javno je uručila diplomu VIII-3 stepena dr Milivoju Došenoviću. Desno (sede): doktori nauka sa različitih fakulteta u okviru Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada i publika - uoči inauguracije svojih diploma doktora nauka, u svečanoj sali Matice srpske, za Svetog Savu, 27. januara 2008. godine (snimci: Aco Agić, sa novosadske "TV Kanal 9"). 

 

Na slici, sleva: rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marijana Carić, i na fotografiji desno: dekan Fakulteta za sport i turizam (TIMS) iz Novog Sada prof. dr Zlatko Ahmetović (snimci: Aleksandar D. Agić, kamerman novosadske "TV Kanal 9", u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matica srpska, u vreme inauguracije diploma doktora nauka, Novi Sad, 27. januara 2008).

 

Sleva: prof. dr Dušan Perić, poznati srpski naučnik iz oblasti metodologije istraživanja i redovni profesor na Fakultetu za sport i turizam (TIMS) Novi Sad. Na desnoj slici: dr Milivoje Došenović, književnik, sa doktorskom diplomom uz prisustvo svoga mentora prof. dr Dušana Perića (snimci: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", u svečanoj sali naučno-kulturne ustanove Matica srpska, Novi Sad, 27. januara 2008).

 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

To open the link, left-click on the large cover 

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša

na velike korice

 To open the link, left-click on the large cover 

 

 

Dr Milivoje Došenović (snimci u Novom Sadu iz 2020, 2021. godine)