Dr Milivoje Došenović: BESKRAJ NA DOHVATU OKA (haiku poezija, 1. izdanje, Novi Sad 2001)

xxxDr Milivoje Došenović: BESKRAJ NA DOHVATU OKA (haiku poezija, 1. izdanje, Novi Sad 2001)

Na slici je prvo izdanje knjige "Beskraj na dohvatu oka" (zbirka haiku poezije), objavljeno 2001. godine. Autor: dr Milivoje Došenović, književnik (haiđin), redovni član Društva književnika Vojvodine. Recenzent knjige: akademik prof. dr Mihailo Bajić, sa Univerziteta u Novom Sadu. Knjiga je dopunjavana pa je u elektronskoj formi (E-book) objavljena ukupno u osam izdanja. Producent je novosadska izdavačka kuća "Domla-Publishing".

 

NAPOMENA: ZBIRKA HAIKU POEZIJE može se otvoriti  na ovom našem veb sajtu, u kategorijama: "IZDAVAČKA KUĆA", "DELA", u rubrici "O NAMA", kao i u ostalim kategorijama našeg veb-dizajna, gde se pokretanjem linka može čitati celokupna knjiga pod nazivom "BESKRAJ NA DOHVATU OKA - zbirka haiku poezije" (8. elektronsko izdanje, 2013).

 

 

IZVODI SA PROMOCIJA (PUBLICIRANJE) ODŠTAMPANIH NASLOVA

IZDAVAČKA KUĆA "DOMLA-PUBLISHING", NOVI SAD

 

Na slici levo: književnik dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik "Domla-Publishing", otvara Pesničko veče u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu (snimak: Aleksandar Agić, TV Kanal 9, Novi Sad, 2000), i slika desno: Gradska biblioteka u Novom Sadu, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine, kao jedna od najstarijih kulturnih ustanova na Balkanu (snimak frontala Gradske biblioteke: dr Milivoje Došenović, 2013. godine).

 

Levo:  dr Milivoje Došenović, sa akademikom prof. dr Mihailom Bajićem, recenzentom svoje knjige "Beskraj na dohvatu oka" (zbirke haiku poezije), a slika desno: dr Milivoje Došenović, književnik i pesnik, otvara svoju promociju knjiga "Beskraj na dohvatu oka", u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu  (TV Kanal 9, Novi Sad, 2001).

                                                                          

 

          BESKRAJ NA DOHVATU OKA 

   HAIKU POEZIJA

   Haiku poetry collection:

   "Endlessness within reach of eue"

 

          Zbirka haiku poezije, književnika dr Milivoja Došenovića (haiđina)

 

         IZVOD IZ RECENZIJE akademika prof. dr Mihaila Bajića

         Univerzitet u Novom Sadu

 

   Stihovi haiku poezije vojvođanskog pesnika dr Milivoja Došenovića, izazivaju određena razmišljanja i sećanja, prepliću se sa dubokim intimnim pitanjima, koja idu čudnim pesničkim putanjama - tražeći odgovor.

 

Njegova haiku poezija najdominantnije, na psihofiziološkom planu - izaziva jedna duboka razmišljanja o samom stihu i sklopu integralnog misao procesa, kao i o asocijacijama u odnosu na dominantni misaoni tok koju haiku stih pobuđuje kod čitalaca.

 

Prelepi mnogobrojni nizovi haikaija i svi pojedinačni stihovi haiku poezije pesnika (haiđina) dr Milivoja Došenovića, moraju se tako čitati - da kod čitaoca pokrenu aktivan misaoni tok i da u njega integriše i memoriju, saznanja i asocijacije - a posebno psihofiziološke fenomene osećanja, senzacija, opažanja i osnovnih bioloških motivacija.

 

Pisac haiku poezije dr Milivoje Došenović, tako je i napisao svoju knjigu pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", pesničku galeriju haikaija - gde je i po svome sadržaju i po svome osećanju života, pokrenuo i misli i sve asocijacije i psihi čitaoca. I samo preko takvog jednog "psihološkog mosta" pesnik je u potpunosti uspeo da perzistira izuzetan psihološki mozaik stilizovan donjim, srednjim i visokim uvidom odličnog haikaija. Kao suptilan poeta, dr Milivoje Došenović je u potpunosti uspeo da čitaocima haiku poezije, dočara "beskraj na dohvatu oka", kao i sve kontraste beskrajnog plavog kruga i malenih ovozemaljskih staza...

 

Novi Sad, 2001.                                                 RECENZENT:

Akademik prof. dr Mihailo Bajić

Univerzitet u Novom Sadu 

 

Sleva: književnik, dr Milivoje Došenović, predstavlja svoja književna dela na pesničkoj večeri - pod nazivom "Beskraj na dohvatu oka", koje je organizovano u okviru "Srebrnog jubileja" - njegovog 25-godišnjeg rada u izdavaštvu i knjižarstvu. Svečanost je održana u prepunoj Gradskoj biblioteci Novog Sada. Na slici  desno:  recenzent,  akademik prof. dr Mihailo Bajić,  govori iz izvoda svoje recenzije,  a u vezi sa  književnim delima pisca dr Milivoja Došenovića (snimci: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", u Gradskoj biblioteci, Novi Sad, 2001). 

 

Na impozantnoj književnoj promociji, a u okviru Srebrnog jubileja "BESKRAJ NA DOHVATU OKA", koja je bila posvećena izdavačkom doprinosu i književnim delima dr Milivoja Došenovića, glumci Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada - Tijana Maksimović i Dragan Kojić, inspirativno su čitali stihove iz knjiga autora dr Milivoja Došenovića (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Gradska biblioteka, Novi Sad, 2001).

 

Deo gledalaca u prepunoj Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, na promociji knjiga dr Milivoja Došenovića, pod nazivom "BESKRAJ NA DOHVATU OKA" (snimak: Aleksandar Agić, kamerman "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

Sa pesničke večeri "Beskraj na dohvatu oka", dr Milivoja Došenovića, književnika, sala Gradske biblioteke u Novom Sadu, bila je ispunjena do poslednjeg mesta (snimak: Aleksandar Agić, "TV Kanal 9", Novi Sad, 2001).

 

 

 Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice

  Da biste otvorili knjigu - kliknite levim tasterom miša na velike korice