Dipl. ing. Gojko Došenović: UTICAJ ŠTETNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA NA ZDRAVLJE LJUDI (Elektronsko izdanje, Novi Sad, 2012)

xxxDipl. ing. Gojko Došenović: UTICAJ ŠTETNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA NA ZDRAVLJE LJUDI (Elektronsko izdanje, Novi Sad, 2012)

Autor je diplomirani inženjer zaštite životne sredine Gojko Došenović,  i njegovo delo: "Uticaj štetnih građevinskih materijala na zdravlje ljudi". Knjiga je objavljena u elektronskoj formi, kompatibilna konstruktu Diplomskog rada, koji je odbranjen sa ocenom (10), na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

 

Sleva: diplomirani inženjer zaštite životne sredine Gojko Došenović (rođen 1980) iz Novog Sada, autor dela "Uticaj štetnih građevinskih materijala na zdravlje ljudi". Elektronsko izdanje koje je postavljeno na ovom veb-sajtu je potpuno autentično konstruktu njegovog Diplomskog rada, koji je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru zaštite životne sredine, sa ocenom (10). Na desnoj slici: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN), sastavni deo Univerziteta u Novom Sadu.

 

 

DELO IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice

Da biste otvorili link - kliknite levim tasterom miša na velike korice